Trine Schaldemoses slides

Report
”Når produktet har hjerte – om
produktudvikling i folkeoplysningen og
socialøkonomisk virksomhed”
Fredag d. 20. august 2010, chefkonsulent Trine
Schaldemose, Center for Socialøkonomi
Dagens program
Mål:
At drøfte muligheder for socialøkonomisk produktudvikling
inden for folkeoplysningen
Derfor:
- Om Center for Socialøkonomi
- Om socialøkonomisk virksomhed
- Om det socialøkonomiske felt
- Om folkeoplysningen og socialøkonomien
Center for Socialøkonomi
viden|analyse|perspektiv
• En socialøkonomisk virksomhed (we walk the talk)
• Politisk og organisatorisk uafhængig
• Oprettet af Fonden Socialøkonomi.dk på satspuljebevilling
- finansieres delvist af indtægtsdækket virksomhed
• Har fokus på at styrke den lokale socialøkonomiske
iværksætterkultur og kapacitetsopbygning i Danmark
• Skelner ikke mellem sektorer – fokuserer på hvad der skal til
frem for hvem, der skal løse opgaven
Center for Socialøkonomi
viden|analyse|perspektiv
Viden indsamler vi fra praksis gennem bl.a. iværksætterrådgivning,
strategiudvikling, Socialøkonomisk Netværk og kommunestrategier
Analyser om tilstand og tendenser laver vi på baggrund af vores viden
fra praksis koblet med surveys og større analyser
Perspektiv for fremtiden til brug for vores policyarbejde og public
affairs laver vi med afsæt i vores viden og analyser
Muhabet
• Et værested for psykisk syge etniske minoriteter, der er et
supplement til de offentlige psykiatriske tilbud. Værestedets
brugere behandles som gæster og får hjælp til at overkomme
isolation og genvinde selvrespekt
”Muhabet er et supplement til det
offentlige system. Vi tilbyder ikke medicinsk
behandling, men vi giver de psykisk syge
indvandrere et sted, hvor de kan dulme
deres ensomhed og genfinde respekten for
sig selv,”
Najib Hadar, stifter af Muhabet
p
• En virksomhed, der sælger grafiske og administrative
løsninger
• Sindslidendes Vilkår har købt virksomheden for sikring af
beskæftigelse til sindslidende
• Tager afsæt i medarbejdernes kompetencer – ikke omvendt
• Virksomhedens overskud placeres i en fond som støtter tiltag
inden for psykiatrien
• Proremus ønsker at vise, at man kan skabe en
bæredygtig virksomhed baseret på psykisk sårbare
medarbejdere
Socialøkonomisk virksomhed
Karakteristika
•
Arbejder efter et socialt, sundheds- eller miljømæssigt formål
Fra job til autister, stressforebyggelse, til pleje af ældre og økologisk landbrug
•
Tjener også penge på forretningsaktiviteter
Man sælger et produkt eller en ydelse
•
Overskuddet geninvesteres i formålet
Stor grad af transparens – ”Profitten følger formålet ”
•
Organisatorisk uafhængig af den offentlige sektor
Man har retten til at oprette og nedlægge sig selv
Derudover ses ofte…
•
•
•
•
Brugerdrevne løsninger
Ofte ny idé eller organiseringsform
Innovation
Der vil ofte være et element af innovation i indsatsen
Partnerskaber
På tværs af sektorer og brancher
Lokal forankring
Udgangspunkt tages ofte i lokale aktører og behov
Props & Pearls
Sundhedslounge for kvinder, der
har brug for særlige hjælpemidler
og rådgivning.
”Vi synes, at der har manglet et sted, hvor
kvinderne i et trygt og feminint miljø kan få
inspiration til, hvordan de selv aktivt kan
bidrage til at genvinde sundhed og
kvindelighed.”
Birgitte Baht, stifter af Props and Pearls
Baisikeli
 Indsamler brugte cykler, istandsætter
dem og lejer dem ud til turister og
virksomheder. Dette finansierer, at
cyklerne efterfølgende sendes til Afrika,
hvor de bruges som ambulancecykler
mv.
”Baisikeli er et moderne udviklingsprojekt. I stedet
for at betragte profit som et hellig mål og kunder
som noget, der skal kapres, ser vi vores kunder som
et led i en bæredygtig proces, der forbedre
levestandarden for alle involverede partner”
- Henrik Smedgaard Mortensen og Niels Bonefeld
Grantoftegaard
• Landbrugsproduktion, herunder naturpleje, dyrehold, markdrift, gartneri
• Salg og distribution af egne produkter, herunder gårdbutik, kantine og
traktørsted
• Besøgsvirksomhed, herunder hestevognskørsel og skoletjeneste
• Social virksomhed, herunder aktivering, jobtræning og arbejdsprøvning
• Uddannelse, herunder uddannelse af elever, specialpædagogiske forløb
for folkeskoleelever, praktikpladser for erhvervsskolelever
”Grantoftegaard gør en forskel for alle,
både borgerne i Ballerup og dem, der er
her. Og så er jeg stolt over Grantoftegaard,
fordi den drives økologisk uden
sprøjtmidler. Vi passer på drikkevandet for
resten af københavnerne”
- Rune, driftsleder
Et cateringfirma, der laver mad til frokoster,
møder, konferencer mv. Virksomheden
ansætter og uddanner medarbejdere, der er
døve.
Tendens i tiden
• Socialøkonomiske virksomheder er ikke noget nyt – de bygger på
traditioner fra velgørende organisationer, selvejende institutioner,
kooperativer og andelsbevægelse. Men…
• Vi ser et logikskifte, hvor forretningslogikken og den sociale logik mødes:
virksomhederne vil gerne
frivillige foreninger/civilsamfund vil gerne
kommunerne vil gerne
uddannelsesinstitutionerne vil gerne
• Fra profitparadigme til bæredygtighedsparadigme…
• Fra passivitet til handling… (at bruge træk ved markedet positivt)
• Fra hvem gør det, til hvad skal der til…
Fordi virksomhedsformen imødekommer krav om:
- social og økonomisk ansvarlighed
- medindflydelse
- lokal forankring
Motivationsfaktorer
Civilsamfund
• Differentieret finansiering og autonomi
• Stærkt værdigrundlag
• Adgang til kompetencer
Kommunerne
•
•
•
•
Beskæftigelse og udvikling af nye velfærdstilbud
Problemidentifikation
Vækst
Platform for partnerskaber
Erhvervslivet
• CSR / træning af medarbejdere
• Nye netværk og forbindelse til lokalsamfund
• Nye forretningsmuligheder og produktudvikling
Hvad kendetegner en social
iværksætter?
Drevet af:
• Social indignation og frustration – og at handle på dette
• At levere et supplement til de eksisterende velfærdsløsninger
• At være frontløber i udvikling/afprøvning af nye metoder
• At inddrage/involvere målgruppen (empowerment)
To tendenser i virksomhedstypen:
• Virksomheder som arbejder med målgruppen
• Virksomheder arbejder for målgruppen
Kilde: Center for Socialøkonomi, 2009
Selvejende institutioner og den
socialøkonomiske virksomhedsform
Hvorfor er den socialøkonomiske virksomhedsform interessant for selvejende
institutioner?
Selvejende institutioner har:
• Et særligt/socialt formål
• En lokal forankring
• Aktiv inddragelse af brugere, frivillige, medarbejdere og i løsninger
• Demokratisk organisering
Selvejende institutioner mangler:
• Retten til oprettelse
• Økonomisk bæredygtighed
• Autonomi (frihedsgrader i.f.t. kommunen)
• Adgang til nye typer netværk og kompetencer
Den socialøkonomiske virksomhedsform kan:
• Give ret til oprettelse
• Give mulighed for partnerskaber og adgang til nye netværk
• Give mulighed for økonomisk bæredygtighed og langsigtet strategisk planlægning
• Give mulighed for autonomi
• Give rum for innovation
Hvad er sammenhængen mellem
folkeoplysningen og socialøkonomiske
virksomheder ?
Fællestræk:
• Stærkt værdigrundlag
• Brugerdreven innovation og brugernær indsats
• Organisatorisk uafhængighed af den offentlige sektor
• Not-for-profit – penge er midlet ikke målet
• Stærk kobling til lokalsamfund
=> Teser: demokrati, medborgerskab, samarbejde
Fordele ved den socialøkonomiske virksomhedsform
• Giver mulighed for partnerskaber og adgang til nye netværk
• Giver mulighed for økonomisk bæredygtighed og langsigtet
strategisk planlægning
• Giver mulighed for autonomi
• Giver rum for innovation
Analysemodel for folkeoplysningen og
socialøkonomien
Kilde: Daghøjskoleforeningen, 2010
Fordele ved at tænke
socialøkonomisk…
• Stærkt værdigrundlag koblet med forretningstankegang
=> produktudvikling
• Brugerdreven innovation og brugernær indsats
• Organisatorisk uafhængighed af den offentlige sektor
• Stærke muligheder for partnerskaber
• Not-for-profit – penge er midlet ikke målet
• Stærk kobling til lokalsamfund
• Inklusion af marginaliserede grupper
på arbejdsmarkedet

similar documents