Skriftlig musikteori

Report
Skriftlig Musikteori
Musikteori I: Prøve uden hjælpemidler
Musikteori II: Pop-rockarrangement
Inspiration til
 Materiale og Metode
 Progression
 Opgaveeksempler
Musikteori 1
Varighed: 1 time uden hjælpemidler
Vægtning i skriftlig karakter: 1/3
1.
2.
3.
4.
5.
Akkordlæsning
Harmonisk analyse
Harmonisering
Melodisk analyse
Hørelære
De faglige delmål ses iVejledningen s. 21-22!
http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Studentereksamen%28stx%29/Vejledninger-til-laereplaner-til-stx
Opgave 1: Akkordlæsning
Materiale:
Johannes Grønager: Nøgle til musikken
http://jakobmjensen.dk/
http://www.emusictheory.com/
Earmaster
Metoder:
Giv jer god tid – læs, skriv og spil
Lav fokuserede afleveringer og påbegynd
dem gerne i timen
Opgave 5: Hørelære
Materiale:
www.tartelet.dk
Metodik:
Lav progression i opgaver
a) Enkle trommegrooves.
b) Tilføj keyboard
c) Tilføj bas
Brug god tid på korrekt ”lodret” opstilling i starten.
Opgave 2: Harmonisk analyse
Materiale:
Johannes Grønager: Nøgle til musikken
http://jakobmjensen.dk/
www.tartelet.dk
Sværhedsgrad: hovedfunktioner, parallelakkorder
samt bidominanter, akkordudvidelser (fx S6,
tilføjede septimer)
Opgave 4: Melodisk analyse
Materiale:
Uffe Englund: Musik. Metoder til analyse.
Melodisk analyse af Nicolai Glader
Eksempel på indledende forløb
Fælles analyse af ”Dejlig er den himmel blå”
Stilisering af opgaver:
1. Taktart, toneart, ambitus (evt. skalafremmede toner)
2. Form/Fraser (incl. længde)
3. Melodiske iagttagelser:
- inddeling i mindre motiver
- beskrivelse: f.eks. trinvise bevægelser, tonegentagelser,
akkordbrydninger, sekvenser etc..
4. Rytmiske iagttagelser:
- anvendte nodeværdier, optakter, lifts, gennemgående rytmiske
motiver
Forslag til øvelser:
”Se den lille kattekilling” (tonegentagelse, trinvise bevæg., akkordbrydninger
og sekvenser)
Arbejdsform: Pararbejde i klassen
Fælles opsamling ved tavle
”Jeg har fanget mig en myg” (fokus: trinvis bevægelse)
Arbejdsform: Indledende pararbejde i timen(nye par). Individuel aflevering
Efterfølgende gennemgang af ”saxet” elevbesvarelse
”Marken er mejet” (fokus: akkordbrydninger og sekvenser)
Arbejdsform: Individuel arbejde i timen, aflevering færdiggøres hjemme
Efterfølgende individuel respons
Generel metode ved melodisk analyse:
• Lav skabelon til analysen
• Begynd med analyse af kendte melodier
• Begynd med analyserne i timerne
• Lav opgaver med angivne fokuspunkter
• Lav fælles opsamling og uploadning af elevbesvarelser
Opgave 3: Harmonisering
Materiale:
Harmoniseringskompendium af Gert Uttenthal
med tilhørende øvelser (uddrag fra s. 1-14)
Differentierede faglige mål:
• Alle arbejder med harmonisering med grundakkorder, parallelakkorder og vekseldominant
• Harmonisering med bidominanter frivillig
Eksempel på indledende forløb
Varighed: 2x3 moduler
Klassen deles i to (afhængig af holdstørrelse)
• Lektielæsning forud i kompendiet
• Fælles teorigennemgang ved læreren (spil og lyt)
• Efterfølgende pararbejde ved klaver med øvelser fra
kompendiet samt ekstra opgaver med kendte sange
Den gode opgavebesvarelse
Opstil mål for den gode besvarelse!
Lav f.eks. fælles gennemgang af harmoniseringsmuligheder på forskelligt niveau:
Eksempel: Crying in the Rain
Eksamenstræning Musikteori 1
• I 3g indskrives den brugte tid på delopgaver i alle
afleveringer
• I sidste halvår kan timen begyndes med en 5min.
øvelse i akkordlæsning, harmonisk analyse eller
hørelære
Musikteori II
Opgave 3: Pop-rock arrangement
Varighed: 4 timer med hjælpemidler
Vægtning i skriftlig karakter: 2/3
Evalueringskriterier for udsættelse af pop-rocksang 2012
Udarbejdet for undervisningsministeriet
ved Erik Berg Olsen & Thomas Hammer
http://www.emu.dk/gym/fag/mu/faget/arrangement/index.html
Opgaveformulering
”Der skal laves en udsættelse af følgende sang for en besætning, som udover
opgavemelodien skal bestå af mindst tre stemmer (vokale/instrumentale) og
rytmegruppe bestående af trommer og bas. Besvarelsen skal indeholde
arrangementsteknikker inden for korsvar/modstemme, medstemme og groove.
Udsættelsen skal afspejle sangens harmoniske, rytmiske og melodiske struktur. Det
er tilladt at foretage ændringer i becifringer og tempo.”
I praksis…
Alle lærer at arrangere for 3-stemmigt kor, bas og trommer
Selvstudier: tilføjelse af guitar, klaver, blæsere etc..
3 stemmigt Pop-rockkor
Materiale:
Johannes Grønager: Groovy
3 stemmigt pop-rockkor (eget materiale)
3 stemmigt pop-rockkor
Differentierede faglige mål:
Alle arbejder med
• uh/ah flydestemmer
• Melodirytme fordobling
• Korsvar (med direkte rytmisk imitation)
• Rytmiserede flydestemmer
Frivilligt:
• 3 stemmigt parallelkor (medstemmer)
• ”selvstændige” korsvar
Eksempel: ”Every BreathYou Take”
Forslag til progression i pop-rockkor
1. uh/ah flydestemmer
Træn doven stemmeføring og tonevalg
a) Rene treklange
b) Udvid med septimakkorder
c) Udvid med sus akkorder og 11’ere etc.
2. Melodirytmefordobling
a) Melodistykker uden lifts
b) Melodistykker med lifts.
(Det kan godt betale sig at bruge god tid på at klargøre
hvad der forstås ved et lift )
Forslag til progression i pop-rockkor
3. Korsvar/Call-response
a) Rytmisk imitation af melodistykker uden lifts
b) Imitation af melodistykker med lifts
c) Imitation af melodistykker med lifts og akkordskift.
4. Blanding af de 3 kortyper
Arrangement af hele numre - med fokus på sammenhæng i
satsen
5. Rytmiserede flydestemmer og ostinat.
Kor øvelser
Individuel træning af de forskellige kortyper
Et formled – en kortype
Hele sange:
Brug mindst 3 forskellige kortyper…
Skab sammenhæng i satsen ved at genbruge idéer
Fokuseret træning af alle kortyper
Eksempel: ”Blue Moon”
Det ”gode” korarrangement
• Aldrig et helt formled med samme kortype
• Mindst 3 forskellige kortyper i satsen
• Sammenhæng i satsen
Bas og trommer
Teoriøvelse – ikke kunst!
Thomas Hammer: Melodikommenterende Groove
Bas og trommer markerer eventuelle strukturelle lifts i
melodien
Bas og trommer
Materiale:
Johannes Grønager: Groovy
Thomas Hammer: Groove på et ark
Ejvind Dengsø: Bevægelige basfigurer
Stiliserede trommer
Thomas Hammer: Bas (frivilligt)
Thomas Hammer: Trommer (frivilligt)
Faglige mål trommer
Differentierede faglige mål
Alle arbejder med:
• Melodikommenterende trommestemmer
• Fills som optakt til næste formled
• Mindre periodemarkeringer
• Afslutning
Frivilligt
• Markering af særlig rytmisk begivenhed
Stiliserede trommer
Stortromme
Hvis 1-slaget i melodien konsekvent liftes til 4-og, bør stortrommen
gøre det samme. Altså stortromme på 4-og, og ingen
stortrommeansats på 1 slaget.
Hvis 3 slaget i melodien konsekvent liftes til 2-og, bør stortrommen
gøre det samme. Altså stortromme på 2-og, og ingen
stortrommeansats på 3 slaget.
Brug melodianalysen til at afgøre om det er et enkelt- eller totakters
mønster.
Husk at nye formled altid begynder med et et-slag i stortrommen,
også selv om dette ellers liftes i grundrytmen
Stiliserede trommer
Lilletromme
I grundrytmerne skal lilletrommen spille på 2 og 4 slaget, med
mindre men laver halvtempo rytmer (se Groove på et ark). Dette
bør kun fraviges ved oplæg til periodeovergange og nye formled.
HiHat
Ligger oftest på alle 1/8. Man kan variere rytmen med åben Hi-Hat
på et offbeat slag i takten.
Opgave : Trommeøvelser_Strukturelle lifts
Faglige mål bas
Differentierede faglige mål
Alle arbejder med:
• Standardbas med gennemgangstoner
• Rytmiske variationer af standardbas (melodikommenterende)
• Bevægelig bas ved samme akkord over flere takter
• Melodiske og rytmiske markeringer ved formovergange
Frivilligt
• Akkordfremmede toner som gennemgangstoner (udvidet
version)
• Ostinatbaseret bas
Indledende melodi- og formanalyse…
Til eleverne:
a) Lav forminddeling og indskriv den i noden
b) Undersøg de enkelte formled for stukturelle lifts.
Hav især fokus på lift af 1-slaget og 3-slaget.
Overvej om det er et enkelt- eller totakters mønster
c) Undersøg om der er en speciel rytmisk begivenhed, der
kan fremhæves i arrangementet
d) Arranger løs 
Afleveringsopgaverne
Til læreren:
• Lav sjældent hele arrangementer i afleveringsopgaver
• Træn specifikke kompetencer
• Lav etapeafleveringer
• Lad eleverne arbejde med arrangementet i timerne
• Diskuter den gode opgave og lav evt. fælles forbedringer
• Upload arrangementer så man kan hugge og stjæle ideer
• Syng og spil elevernes arrangementer hvis muligt

similar documents