Bas-Bırak Otomatları (Yığıtlı Özdevinirler)

Report
BAS-BIRAK OTOMATLARI
(YIĞITLI ÖZDEVİNİRLER)
Yılmaz Kılıçaslan
Sunum Planı
1. Bas-bırak otomatlarının tanımı
2. Örnekler
2
Bas-Bırak Otomatlarının Tanımı
Bir bas-bırak otomatı yedi bileşenden oluşur:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Q: Sonlu sayıda durum içeren durumlar kümesi
∑: Sonlu sayıda simge içeren giriş alfabesi
Γ: Sonlu sayıda simge içeren yığıt alfabesi
q0: Başlangıç durumu
Z0: Yığıt başlangıç simgesi
F: Son durumlar kümesi
δ: Geçiş fonsksiyonu
Deterministik model:
δ: [Q x (∑ ∪ {ε}) x Γ]  [Q x Γ*]
Deterministik olmayan model:
δ: [Q x (∑ ∪ {ε}) x Γ]  2[Q x Γ*]
3
Örnek - 1

L = {wcwR} | w ∈ {0,1}*}

M = < Q, ∑, Γ, δ, q0, Z0,F>

Q = {q0, q1}

∑ = {0, 1, c}

Γ = {0, 1, Z0}

δ:
δ(q0, 0, Z0) = (q0, 0Z0)
δ(q0, 1, Z0) = (q0, 1Z0)
δ(q0, c, Z0) = (q1, Z0)
δ(q0, 0, 0) = (q0, 00)
δ(q0, 1, 0) = (q0, 10)
δ(q0, 0, 1) = (q0, 01)
δ(q0, 1, 1) = (q0, 11)
δ(q0, c, 0) = (q1, 0)
δ(q0, c, 1) = (q1, 1)
δ(q1, 0, 0) = (q1, ε)
δ(q1, 1, 1) = (q1, ε)
δ(q1, ε, Z0) = (q1, ε)
4
Örnek - 2

L = {aibnajbnak} | i, j, k, n > 0}

M = < Q, ∑, Γ, δ, q0, Z0,F>

Q = {q0, q1, q2, q3, q4, q5}

∑ = {a, b}

Γ = {B, Z0}

δ:
δ(q0, a, Z0) = (q1, Z0)
δ(q1, a, Z0) = (q1, Z0)
δ(q1, b, Z0) = (q2, BZ0)
δ(q2, b, B) = (q2, BB)
δ(q2, a, B) = (q3, B)
δ(q3, a, B) = (q3, B)
δ(q3, b, B) = (q4, ε)
δ(q4, b, B) = (q4, ε)
δ(q4, a, Z0) = (q5, Z0)
δ(q5, a, Z0) = (q5, Z0)
δ(q5, ε, Z0) = (q5, ε)
5
Kaynak
 Yarımağan, Ünal, 2011. Özdevinirler (Otomatlar)
Kuramı ve Biçimsel
Yayıncılık, Ankara.
Diller.
Akademi
6

similar documents