Y Bas Huijbers docentendag 2012

Report
Workshop
Schoolconcept van Het IJburg College
Maatschappijleerdag 2012
Welkom
Bas Huijbers
Dit kennen we…
Belofte
• Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je
eigen lessen
• Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd
en enthousiast
Wat doe je al?
Wat weg gaan doen:
• Onderwijsconcept
• Realistische opdracht
– Wat
– Hoe
– Voorbeelden
– Zelf maken
– Uitwisselen
Uitleg school
Algemeen bijzonder onderwijs
¼vmbo-k ¼vmbo-tl ¼havo ¼vwo
500 leerlingen
Uitleg onderwijs
missie en concept
• Heldere en ambitieuze doelen
• Echte opdrachten in de werkelijkheid
= Ervaringsgericht leren
Schema lessenserie:
ervaringsgericht leren
Kennislessen
Ervaren
Realistische
opdracht
starten met de realistische opdracht
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Heldere en ambitieuze doelen
?
Heldere en ambitieuze doelen
Uitgevoerd in kunst
Ambitieus doel
Rembrandt van Rijn
Helder doel
Damien Hirst
Jacques Louis David
Eindtermen
Voorbeeld leerdoel
• De leerling kan de Nederlandse parlementaire
democratie beschrijven.
Voorbeeld leerdoel
• De leerling kan de Nederlandse parlementaire
democratie verdedigen.
Voorbeeld leerdoel
• De leerling kan de Nederlandse parlementaire
democratie vergelijken met andere politieke
structuren.
Voorbeeld leerdoel
• De leerling kan de Nederlandse parlementaire
democratie onderzoeken en een advies geven
hoe deze zou kunnen worden verbeterd.
Voorbeeld realistische opdracht
Voorbeeld realistische opdracht
Opzet maken lessenserie
Ideeën
realistische
opdracht
Maatschappijleer
+
Leerdoelen
Gs, Ec, CKV
Ned, Wis, Ak
Realistische
opdracht
Opzet lessenserie
Kennislessen
Ervaren
Realistische
opdracht
starten met de realistische opdracht
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Idee: An Inconvenient Truth
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Einddebat
Domein: vaardigheden en parlementaire democratie
Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO
Samenwerking met andere profiel
Idee: engagement
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Kunstuiting
Domein: vaardigheden en massamedia
Maatschappijwetenschappen 6VWO
Samenwerking met CKV
Idee: verschil woonomgeving
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Fietstocht langs
huizen van leerlingen
Domein: pluriforme samenleving
Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO
Samenwerking met aardrijkskunde
Idee: populair wetenschap. literatuur
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Extra hoofdstuk
schrijven bij
boek
Domein: massamedia
Maatschappijwetenschappen 5VWO
Samenwerking met geschiedenis
Idee: de wereld achter getallen
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Verkiezingssystemen,
districtssystemen, en
misbruik van getallen
Domein: parlementaire democratie
Maatschappijleer en 4HAVO en 4VWO
Samenwerking met wiskunde
Idee: nieuwe oplossing
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Ontwikkelen van
een nieuwe
ontwikkelingsstrategie
Domein: ontwikkelingssamenwerking
Maatschappijwetenschappen 5VWO
Samenwerking met aardrijkskunde
Idee: persconferentie
Ervaren
Kennis-lessen
Realistische opdracht
Naspelen Nieuwspoort
toelichten bezuinigingen
op verzorgingsstaat
Domein: verzorgingsstaat
Maatschappijleer 4HAVO en 4VWO
Samenwerking met Nederlands
Resulaat: gemotiveerde leerlingen
Balans
+
-
Balans
+
-
motiveert
voorbereidingstijd
eigen werk
methode
samenwerkend leren
sleur doorbrekend
beklijvend
Vragen
Belofte
• Minimaal vijf uitwerkbare ideeën voor in je
eigen lessen
• Het resultaat: de leerlingen zijn gemotiveerd
en enthousiast
Zelf aan de slag
Zelf aan de slag
• Groepje van drie
• Uitwisselingsblad
• Ideeën uitwerken
Ik beloof
• Alle ideeën te verzamelen
• Uit te wisselen
• Eventueel te voorzien van reflectie
Idee
Leerdoel / eindtermen
Email: [email protected]
Domein
Benodigdheden /
randvoorwaarden/start
idee
Rechtbank naspelen
Lokaal
Eventueel op bezoek bij de
rechtbank
Email: [email protected]
Domein: Criminaliteit en rechtsstaat
Leerdoel: Je kunt kan uitleggen op
welke wijze (de organisatie van) de
strafrechtspraak is geregeld.
Diamond in the rough
Bedankt
Extra voorbeelden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Close reading
Rondleiding
Museum
Knelpunten
parlementaire systeem
Rollenspel VN
Achter de schermen
Backcasting
Lobby opdracht
Lesje geven aan vmbo
Religieweek
• Onderzoek toekomst
Europa
• Stage
• CSI
• Advies wetenschappelijke bureau van een
politieke partij
• …
Mij belofte:
• Alle ideeën te verzamelen en uit te wisselen
Contactadres:
[email protected]
(Ps: had moeite met jullie handschrift)
Project samen met mensen uit
een probleemwijk uitvoeren
Start met wijkbezoek
Gastles met directeur
woningbouw vereniging
Samen met ak, ne en eco
Email: [email protected]
Domein: Pluriforme samenwerking
Leerdoel: Integratie
Solliciteren
Start met solliciteren naar je
stageplaats
Benodigdheden: advertenties
uit krant of via internet
Samen met Nederlands
Email: [email protected]
Domein: Mens en werk
Leerdoel:
Burgerschapsvorming (MBO)
Situatie naspelen die voor kunnen
komen rondom werk en uitkering
Start met rollenspel
Email: [email protected]
Domein: Mens en werk
Leerdoel: je rechten kennen
Verzamelen mobiele
berichten
Leerdoel: functies van de media en
bijdrage sociale media aan
informatie, opinie en onderzoek
Benodigdheden: telefoon
Email: [email protected]
Domein: Massamedia
Start met discussie, wat heb je aan
media.
Journaal maken
Leerdoel: Hoe wordt en door wie
wordt het nieuws geselecteerd?
Presenteren en besluitvorming
Email: [email protected]
Domein: Massamedia
Start met excursie naar krant of
drukkerij
Spotje maken
Leerdoel: de leerling kan het
gedrag van mensen beïnvloeden.
Benodigdheden: doelstellingen
sire en beïnvloedingstheorieën
Email: [email protected]
Domein: Massamedia
Start met solliciteren naar je
stageplaats
Bedrijf starten
Start met gesprek over baantjes,
kwaliteit van werk en filmpje over hoe
je een bedrijf opstart
Benodigdheden: kennis van sociaal
zekerheidsstelsel
Opmerking: maak een duidelijke keuze
voor welke groep je een bedrijf start,
commercieel of idealistisch, bedrijfsplan
maken en voer sollicitatiegesprekken.
Email: [email protected]
Domein: Mens en werk of
Verzorgingsstaat
Leerdoel: Je kunt de gevolgen van het
sociale zekerheidsstelsel voor de
werkgever benoemen en toepassen

similar documents