klavye kullanımı

Report
Fonksiyon: işlev demektir.
ESC: escape kelimesi kaçış
kelimesinin kısaltılmasıdır.
Bir işlemin iptal edilmesi için
kullanılır.
Onaylamak,
giriş yapmak,
yazı yazarken
satır başı
yapmak için
kullanılır.
Uygulama:
* F12 tuşuna basın. Karşınıza "Farklı Kaydet Penceresi"
gelecektir.
* Şimdi Enter'a basın. İşlemi onaylayarak kayıt
işlemini tamamlamış oldunuz.
* Bir yazı yazma(kelime işlemci) programında, bir kaç
satırlık herhangi bir şeyler yazın.
* Şimdi Enter'a basın. Satır başı yaparak yeni bir
paragrafa geçtiniz.
BackSpace(Geri Sil):
Yazıları sağdan sola yani
geriye doğru silmeye
yarar.
Silme işlemini yaparken
yanıp sönen göstergecin
sağındaki tüm nesneleri
de kendisiyle beraber
sola doğru sürükler.
Uygulama:
* Bir kelime işlemci programında 2 cümlelik bir yazı
yazın.
* II.cümlenizin başına farenizle tek tıklayıp, yanıp
sönen göstergeci konumlandırın.
* Şimdi gerisil(backspace) tuşuna basmaya başlayın.
Soldaki nesneleri silmeye başlar. Sağdaki nesneler de
beraberinde sürüklenir.
Shift(Üst Karakter):
 Soldaki Enter'ın altında olmak üzere sağda ve solda iki tanedir.
 Tek başına kullanılmaz.
 Üst karakterlerin yazılması, harf karakterleriyle birlikte
kullanıldığında harflerin büyük ya da küçük yazılması içindir.
ÜST KARAKTER
Uygulama:
• Bir kelime işlemci programında Klavyenizin üst
tarafındaki 4 rakamına bir kez basın.
• Şimdi bir parmağınızı shift tuşuna basılı tutun. Diğer
parmağınızla 4 rakamına bir kez bas-çek yapın.
• Parmağınızı shift tuşundan çekin. Klavyenizden A
harfine basın.
• Şimdi bir parmağınızı shifte basılı tutarak, A harfine
yeniden basın. Öncekine göre farkını inceleyin.
ALT GR(Alt Karakter):
 Klavyenin sağında aşağıdadır.
Soldaki Alt tuşuyla karıştırılmamalıdır.
Tek başına kullanılmaz.
Alt(3.)karakterler ve bazı özel karakterlerin yazdırılması
içindir.
Uygulama:
 Kelime işlemci programını açın.
* Bir parmağınızla Alt Gr 'ye basılı tutun.
* Şimdi 4 rakamına bir kez bas-çek yapın. Ekrana 4
rakamının alt karakteri olan $ yazdırılır.
Ctrl(Kontrol):
 Klavyenin sağında ve solunda olmak üzere iki tanedir.
Tek başına kullanılmaz.
Klavyedeki diğer tuşlarla birlikte kullanıldığında
klavye kısayollarını oluşturarak bazı komutları
çalıştırır.
Uygulama:
1. Kelime işlemci programını açın.
2. Herhangi bir kelime yazın.
3. Şimdi bir parmağınızı ctrl'ye basılı tutarken bir
parmağınızla da K harfine bas - çek yapın.
4. Ctrl tuşunu bırakın. Şimdi aynı kelimeyi tekrar
yazın. Önceki kelimeye göre daha kalın yazılır.
5. Üçüncü maddeyi tekrarlayın. Aynı kelimeyi tekrar
yazın. Artık kalın yazmaz.
 Ctrl'nin bunun gibi diğer tuşlarla birlikte
kullanılmasıyla bir çok kısayol komut işlevi vardır.
ALT:
 Klavyenin solundadır.
Tek başına kullanılmaz.
Ctrl gibi diğer tuşlarla
birlikte kullanıldığında
bazı komutların
çalıştırılmasını sağlar.
Uygulama:
1. Kelime işlemci programını açın.
2. Alt tuşuna basılı tutun.
3. Şimdi F4 tuşuna bas - çek yapın. Program ya kapanır
ya da çıkmadan önce belgeyi kaydedip
kaydetmeyeceğinizi soran bir pencere gelir.
4. Elinizi Alt tuşundan çekebilirsiniz.
Sonuç: Alt + F4 --> Kapat komutunu çalıştırır.
CAPSLOCK(BÜYÜK/küçük):
 Klavyenin solundadır. İşaret lambası bulunmaktadır.
Klavyedeki işaret lambası yandığında özellik aktif,
yanmadığında pasiftir. Harflerin büyük ya da küçük
yazılması için kilit görevi görür.
Uygulama:
1. Kelime işlemci programını açın.
2. CAPSLOCK tuşuna bir kaç kez basarak klavyede
caps ışığının sönük olmasını sağlayın.
3. Her hangi bir kelime yazın. Yazdığınız kelime küçük
harflerle yazılır.
4. CAPSLOCK tuşuna basarak caps ışığının yanmasını
sağlayın.
5. Aynı kelimeyi yeniden yazın. Yazdığınız kelime bu
defa BÜYÜK HARFlerle yazılır.
TAB(Sekme):
 Klavyenin solunda, CapsLock'ın
üstündedir.
 Yazı yazarken soldan sağa doğru
sekme yapmayı, bir tablo içinde
hücreler arasında sekmeyi,
 Açık bir komut penceresinde
başlıklar arasında geçiş yapmayı,
 Bir internet sayfasında form
doldururken nesneler arasında
sekmeyi sağlar.
Uygulama:
1. Kelime işlemci programını açın.
2. TAB tuşuna basın. Yanıp sönen göstergeç soldan sağa doğru 8
karakter seker.
3. Bir kelime yazın.
4. Yeniden TAB'a basın. Sekmeye devam eder.
5. Klavyeniden F5 tuşuna basın. Karşınıza Bul ve Değiştir
penceresi gelir.
6. TAB tuşuna yavaş ve dikkatli bir şekilde bir kaç kez basarak
hareketi izleyin. Pencere içerisindeki nesneler arasında geçişler
yaptığınıza dikkat edin.
7. Şimdi önce shift tuşuna bir parmağınızı basılı tutarken TAB 'a
bir kaç kez bas - çek yapın. Önceki hareketinizin ters yönde
gerçekleştiğine dikkat edin.
8. "Kapat " ın üzerine geldiğinizde Enter'a basarak pencereyi
kapatın.
Yazı Yazma Bölümü:
Space Tuşu:
 Klavyenin alt tarafındaki en uzun tuştur.
Yazı yazarken boşluk bırakmayı sağlar.
Yön Tuşları: Klavyede yazı yazarken kelime
ve satırlar arasında tek karakterlik dolaşmayı,
oyun oynarken nesneleri yönlendirmeyi
sağlar.
Page Up Page Down(Sayfa Yukarı Aşağı):
Yazı yazarken ya da internet sayfalarını
okurken, bir sayfa yukarı ya da bir sayfa aşağı
gitmemizi sağlar.
Home(Baş) End(Son): Yazı yazarken
satırların başına ya da sonuna gitmeyi sağlar.
Delete(Silmek): Yazılan yazıları kendine
doğru çekerek silmeye yarar. Ayrıca
bilgisayarımızda bulunan kayıtlı dosya ve
dizinlerimizin silinmesi görevini de görür.
NumLock(Numara Kilitleme):
Num Lock ışığı
yanar,
pasifleştirildiğinde
söner
Uygulama:
* Kelime işlemci programını açın.
* Bir kelime yazın.
* Şimdi delete(dileyt diye okunur) 'e basın. Her hangi
bir şey olmaz.
* Şimdi yanıp sönen göstergecinizi kelimenin baş
noktasına getirin.
* Delete'e bir kaç kez bas-çek yapın. Göstergecin
sağındaki harfler çekilerek silinir.
PrintScreen(EkranÇıktısı):

Bas - Çek yapıldığı
andaki ekran
görüntüsünün
belleğe alınmasını
sağlar. Belleğe alınan
görüntü, paint ya da
office gibi
programlarda
"yapıştır" komutuyla
çalışma alanına
yapıştırabilir.
Uygulama:
* Klavyenizde PrintScreen tuşuna bir kez basın. Her
hangi bir hareket görmezsiniz. Sadece ekrandaki
görüntüyü belleğe yüklemiş oldunuz.
* Şimdi Başlat --> Çalıştır --> "mspiant" yazarak enter'a
basın. Karşınıza paint fotoğraf işleme programı çıkar.
* Klavyenizden "Ctrl + V" kısayoluna basın. Belleğe
alınan resminizi Paint'e yapıştırmış oldunuz.
Pencere Tuşu(Windows) Tuşu:
Başlat penceresini açmaya yarar.
Bundan sonra yön tuşlarıyla "Başlat Menüsü" içinde
gezinebilirsiniz.

similar documents