Riskli gebelik takibi neden gereklidir?

Report
Yüksek Riskli
Gebeliklerde
Doğum Öncesi
Bakım
Prof.Dr.S.Cansun DEMİR
TJOD Başkanı
Adana Acıbadem Hastanesi
Adana- 13.01.2013
Riskli gebelik nedir?
 Gebelik normal ve doğal bir süreçtir. Bazı durumlarda
gebe kalmadan önce anne adayının mevcut hastalıkları veya
hamilelikten dolayı sonradan gebelik döneminde ortaya çıkan
sorunlar çeşitli risklerin ortaya çıkmasına yol açar.
 Böyle gebeliklere riskli gebelik veya yüksek riskli gebelik denir.
Riskli ve yüksek riskli gebelikler bazı durumlarda hem hamile
annenin hem de anne karnındaki bebeğin sağlığını ve hatta
hayatını tehdit edebilir.
 Riskli ve yüksek riskli gebelikler, mutlaka bir riskli gebelik
uzmanı (perinatolog) tarafından ve çok daha yakından takip
edilmelidir. Riskli gebelik doktorları ile yapılması gereken riskli
gebelik takibi, normal gebelik takibine göre çok farklı yönler
içermektedir.
Riskli gebelik nedenleri
nelerdir?
• Eğer anne 18 yaşın altında ya da 35 yaş üstünde ise,
• Annede hipertansiyon, tiroid hastalığı, Diabetes Mellitus, kalp, karaciğer, kollajen doku
hastalıkları (lupus, sjogren vb) , damar ve diğer yapıları tutan hastalıklar gibi gebelik
dönemine ait olmayan, gebe kalmadan önce zaten varolan sistemik hastalıklar var ise,
• Anne çok zayıf ya da çok şişman ise,
• Anne baba arasında akrabalık varsa,
• Anne herhangi bir nedenle ilaç kullanıyor ise, (epilepsi, psikiyatrik hastalıklar vb)
• Anne sigara ya da alkol kullanıyor ise,
• Annenin tekrarlayan düşükleri var ise,
• Annenin gebelik dönemi öncesinde hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen, hamile
kaldıktan sonra tamamen gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkan gebelik dönemi sorunları
varsa:
Anneye bağlı gebelik dönemi
sorunları
• Gestasyonel diyabet
• Gebelik hipertansiyonu, preeklampsi, eklampsi,
• Gebelikte vaginal kanama
• Servikal yetmezlik
• Erken membran rüptürü
• Gebelikte erken doğum tehdidi
 Genital organlarda myom,kist varlığı
Fetusa bağlı gebelik dönemi sorunları
• Çoğul ve ikiz gebelikler
• Bebekte gelişme geriliği (IUGR)
• Oligohidramnios
• Polihidramnios
• Rh İzoimmünizasyonu
• Fetal anomaliler
Riskli gebelik takibi neden
gereklidir?
Çoğu hamile anne gebelik dönemini herhangi bir
sorun olmadan geçirmesine rağmen, gebelik dönemi
süresince ne zaman sorunla karşılaşılabileceğini
öngörmek hamile anne için mümkün değildir.
Baştan çok normal görünen bir hamilelik döneminde
bile sonradan ciddi sorunlar yaşanabileceği için,
riskli gebelik olsun olmasın bütün hamileliklerin
kadın doğum uzmanı takibi altında olması büyük
önem taşır.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir
kadın hamile kalıyor. Gebelik döneminin 24. haftasında
(gestasyonel diyabet) ortaya çıkıyor.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir
kadın hamile kalıyor. Gebelik döneminin 28 ile 30. haftası
itibariyle (preeklampsi – gebeliğe bağlı gelişen hipertansiyon
) ortaya çıkıyor.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir
kadın hamile kalıyor. Gebelik döneminin 28 ile 30. haftası
civarında bebek gelişimi ile ilgili sorunlar (bebekte gelişme
geriliği-İUGR) ortaya çıkıyor.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir kadın hamile kalıyor.
Gebelik döneminin 11 ile 14. haftası arasında ultrasonda bebek ense kalınlığı
ölçümünün yüksek olduğu söyleniyor.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir kadın hamile kalıyor.
Gebelik döneminin 11 ile 14. haftası arasında yapılan ikili test sonucu anormal
çıkıyor.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir kadın hamile kalıyor.
Gebelik döneminin 16 ile 20. haftası arasında yapılan üçlü test sonucu anormal
çıkıyor.
 • Hamile kalmadan önce hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı bir kadın hamile kalıyor.
Gebelik döneminin 16 ile 20. haftası arasında yapılan ultrason muayenesinde bebekte
bir sorun (bebeğin kalp ve büyük damarlarında sorunlar; down sendromunu
düşündüren kemiklerin kısa olması barsak parlaklığı artışı ense kalınlığı artışı gibi
bulgular; v.b.) tespit ediliyor.
 Sorunsuz giden bir hamilelik döneminde gebelik takibi sırasında bebek , anne ve
ya gebelik kaynaklı bir sorun tespit edildiğinde bir perinatoloğa konsültasyon
gereklidir.
 Bazı gebelikler ise başlangıçtan itibaren çeşitli riskler taşır ve bu riskler de anne
ve bebek sağlığını kötü etkileyebilir.
 Hamile kalmadan önce şeker hastalığı olan bir kadın hamile kalıyor.
 Hamile kalmadan önce tansiyon hastalığı olan bir kadın hamile kalıyor.
 Hamile kalmadan önce guatr hastalığı olan bir kadın hamile kalıyor.
 Daha önceki gebelikleri tekrarlayan düşük ile sonuçlanmış bir kadın hamile
kalıyor.
 Hamilelik döneminin başından riskli gebelik sınıfına giren
kadınlarda, gebelik dönemi risklerinin önceden belirlenip
çeşitli tedbirlerle olumsuzlukların en aza indirilmesi çok
önemlidir.
 Bu ancak hamilelik dönemi boyunca perinatoloji uzmanları
tarafından gereken sıklıkta muayene (riskli gebelik takibi)
ve ayrıntılı incelemelerin yapılması ile sağlanabilir.
Riskli gebelik takibinde neler
yapılır?
Annenin gebelik öncesi mevcut olan bazı hastalıkları
hamilelik sürecini ve bebeği ciddi şekilde
etkileyebildiği gibi, hamilelik de annenin mevcut
hastalığının seyrini ve tedavisini etkilemektedir.
Öncelikle bebek için plan yapıldığında yani gebe
kalmadan önce, genel sağlık sorunlarının varlığı veya
derecesi ilgili branş hekimince (dahiliye, kardiyoloji,
nefroloji, endokrinoloji v.b.) mutlaka belirlenmelidir.
Anne adayının daha önce tekrarlayan düşükler yapmış
olması, sebebi bilinsin ve ya bilinmesin mevcut
gebeliği de riskli gebelikler sınıfına sokar. Önceki
düşüklerin haftası, nasıl olduğu gibi detaylar ve kan
testleri ile mevcut gebelik takibi yönlendirilir.
Çok erken düşüklerde kromozom anormallikleri ,
gebeliğin 3 - 6 ayı arasındaki düşüklerde servikal
yetmezlik, daha ileri gebelik aylarında görülen doğum
öncesi (fetüs) ölümü durumlarında ise annenin veya
bebeğin hastalıkları araştırılır.
Fetus gelişiminde anormallikler ve fetal
hastalıkların, prenatal tanısı günümüzde
oldukça ileri boyutlara ulaşmıştır. Bunun
sonucu olarak da artık intrauterin tedavi
söz konusudur.
Riskli gebelik takibini kimler
yapar?
“Yüksek riskli gebelik takibi” sırasında hastayı tek
bir hekimin (PERİNATOLOG) izlemesi yeterli
değildir. Bu, farklı branşlardan hekimlerin ortak
bilgi ve deneyimleriyle yürütülebilen bir izlem
şeklidir.
Ekipte kadın doğum uzmanı başta olmak üzere,
dahiliye uzmanı, endokrinoloji uzmanı, diyetisyen,
genetik uzmanı, çocuk cerrahı, neonatolog ,fizik
tedavi uzmanı da bulunur.
Hamile kalmadan önce hastalığı
olan kadınlar bebek sahibi
olabilir mi?
 Anne adayının hamile kalmadan önce zaten mevcut olan hipertansiyon,
diyabet, tiroşid hastalığı , kalp hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı
gibi bazı hastalıkları, hamilelik dönemi boyunca ağırlaşma eğilimine girer.
 Bu nedenle bebek için plan yapıldığında yani gebe kalmadan önce, genel
sağlık sorunlarının varlığı veya derecesi ilgili branş hekimince (dahiliye,
kardiyoloji, nefroloji, v.b.) mutlaka belirlenmelidir. Bu hiçbir zaman genel
sağlık problemleri olan bir kadının anne olamayacağı anlamına gelmez.
 Ama hamilelik dönemini hem annenin hem de bebeğin sağlıklı ve sorunsuz
biçimde geçirebilmesi için gebelik takibi, bu konuda uzmanlaşmış
perinatologlar tarafından yapılmalıdır. Hamilelik öncesinde bu
hastalıklardan biri bulunan her kadın gebe kalmadan önce perinatoloğa
başvurmalıdır.
Antepartum Kanama
Plasenta previa:








Plasentanın servikse yakın yerleşimi
Sıklığı %1-2
Ağrısız vaginal kanama ,uterin hassasiyet yok
Total, Parsiyel,Marginal,Low-lying
Çoğul gebelik, multiparite,uterin cerrahi
ÇKS takibi,Kanama takibi, Kan hazırlanması, Tam
kan sayımı,
Ultrasound ile takip
Vaginal muayeneden
sakınmak
Abruptio plasenta:








Plasentanın gebelik sırasında ayrılması
Fetal prognoz ağırlık derecesine ve gebelik haftasına
bağlı.
Grade 0-3.
Risk faktörleri: Sigara,PIH,Travma,kısa umbilikal
kordon
Ağrılı hassas uterus
Ani başlar, kanama az olabilir
Vital bulgular,kan sayımı ,
kan
hazırlanması, acil sezaryen
Fetus hipoksik olabilir dikkat
Belirgin gebelik problemlerine bağlı risk faktörleri
 Polihidramnios
 diabetes mellitus
 Çoğul gebelik
 Fetal konjenital anomaliler
 Isoimmunizasyon (Rh /ABO)
 Nonimmün hidrops
 Anormal fetal prezentasyon
Genel değerlendirme

Oligohidramnios
 renal agenezi
 Uzun süreli EMR
 İntrauterin gelişme
geriliği
 Intrauterin fetal ölüm
•
•
•
Amniotik sıvı, fetal idrardan oluşur ve
plasenta yoluyla maternal sirkülasyona
karışır.
Fetus sıvıyı yutar ve idrarla atar.
Polihidramnios : > 2,000 ml
amniotik sıvı .
Ultrasonografik tanı konulur.
AFI >24= polihidramnios.
AFI 8-23 cm. normal.
Risk Faktörleri
• Fetal anomaliler:Makrozomi, hidrops
fetalis,asit,levral-perikardial efüzyon.
• İskelet malformasyonları
• Anormal fetal hareket nörolojik anomali
düşündüren
• Gastrointestinal obstrüksiyon.
• Rh iso immunizasyonu
• Maternal DM.
• Açık nöral tüp defekti.( spina bifida; anensefali,
hidrosefali)
YÖNETİM
• Kilo artışı ile takip
• 1-2 haftada amniosentezle boşaltma
Oligohidramnios:
•
Amniotik sıvı < 1,000ml.
Normal fetal gelişim etkilenebilir..
 Nedenleri:







Fetal renal anomaliler (agenezi)
Idrar çıkışının engellenmesi (PUV)
IUGR,
Post-term gebelik
Preterm EMR
Fetal anomaliler
Plasental fonksiyon bozukluğu.
SORUNLAR
Uzun süre devam ederse ekstremitelerde
kontraktür, fetal kayıp,pulmoner hipoplazi
YÖNETİM
Sık antepartum testler (USG,BFP,NST,Doppler)
Optimal doğum zamanlaması
EMR için antibiyotik
Rh sensitizasyonu





Rh – anne: Rh + fetustan antijenleri
alırsa antikor oluşur.
Profilaksi: Anti-Rh (d) immun globulin @
26-28 haftada (Rhogam) & @ doğumdan
sonra
Şüpheli durumlarda MCA doppler
İndirek Coombs testi pozitif ise/ anemi
varsa (hidrops) takip kordosentezle
Tedavide: İntrauterin kan transfüzyonu
GEBELİĞİN HİPERTANSİF HASTALIKLARI:
 Maternal morbidite/mortalite için önemli
sorun.
4 KATEGORİ
1.“KRONİK HT”: Gebelikten önce HT var,
proteinüri yok, doğumdan sonra da devam eder
2. “Preeklampsi”: HT gebeliğin > 20 haftasından
sonra olur. End-organ hasarı olabilir.
3. “Kronik HT süperempoze preeklampsi
4. “Geçici HT”: TA >140 /90 ,proteinüri yok, endorgan hasarı yok. Geç gebelikte,doğumda ve
sonrasındaki 24 saat içinde olabilir ve ğostpartum
10 günde kaybolur.
PREEKLAMPSİ






TA ≥ 140/90 mm Hg
Sistolik ↑ 30mm Hg > gebelik öncesi
düzey
Diastolik ↑ 15mm Hg > gebelik öncesi
düzey
HT, proteinüri, ödem (el,ayak,yüz)
> 20. gebelik haftasından sonra olabilir.
Doğuma kadar geçmez HELLP
sendromuna dikkat
Hafif: End-organ hasarı yok ,hafif
proteinüri.
Şiddetli:
 Şiddetli HT (>160/110 mmHg);
 Ciddi proteinüri (>5.0 g/d);
 End-organ hasarı sistemik
vasokonstriksiyon
 Başağrısı; görme bozukluğu, konfüzyon,
abdominal ağrı, karaciğer fonksiyon
bozukluğu/hiperbilirübinemi, oligüri,
pulmoner ödem, hemolitik anemi,IUGR
 Tabloyu eklampsi (konvülsiyonlar)
izleyebilir.
Eklampsi:
•
•
•
•
Konvülsiyon veya komanın (hipertansif
ensefalopatiye bağlı ) eklenmesi
Gebeliklerin ~ 0.2% görülür.
Maternal ölüm nedenleri içinde önemli yer
turar en önemli sebep intrakranial hemorajidir.
ACİL SEZARYEN ile doğum.
Risk faktörleri:
 < 20 veya > 40 yaş
 Çoğul gebelik
 Molar gebelik
 Annede mevcut: HT, Diabetes mellitus
 Renal veya vasküler hastalık
 Önceki gebelikte preeklampsi/ eklampsi öyküsü
Sıklık: 5% .
Teoriler:Maternal immün reaksiyon >> sistemik
periferik vasküler spasm >> endotelial hasar >>
vasokonstrüksiyon> HT
 Pekçok organ etkilenir: Kan akımı azalması ile,
böbrekler, karaciğer, beyin, plasenta.
 Plasenta dekolmanına neden olabilir& anne
ölümüne neden olabilir. .
Yönetim: Tek tedavi doğumdur.
Hafif preeklampsi: Yatak istirahati.
Evde veya hastanede izlem, Terme yakın
doğum, TA takibi, 24 saatlik idrar takibi, KC
enzimleri, fetal hareket, NST, BFP ile takip
Şiddetli preeklampsi: Amaç:
konvülsiyonların önelenmesi ve TA
kontrolüdür..
TA> 160/110 , epigastrik ağrı , 2-4+
proteinüri , artmış karaciğer enzimleri,
trombositopeni [↓ 100,000].
* Magnezyum sülfat tedavisi
Diabetes Mellitus




%5-7 arasındadır.
Obesite ile ilişkilidir
Perinatal mortalite/morbidite tanı
konmamışsa 6 kat fazladır.
Gebeliğin en sık komplikasyonudur
Gestasyonel Diabet “GDM”







Gebelikte başlayan glikoz intoleransıdır.
GDM > 20. haftada olur
~ 2% gebelik başında tanı konmamış tip II DM vardır.
Tip 1 & 2 organogenezde fetal anomali riski vardır.
İnsülin gerekebilir.
Maternal Riskler: HT, Erken doğum, polihidramnios,
makrozomi ( C/S oranında artış).
Yenidoğan riski: Doğum Travması, omuz distozisi,
hipoglisemi, hiperbilirubinemi, RDS, trombositopeni,
hipokalsemi, fetal ölüm
GDM Taraması/Tanısı












TÜM kadınlar @ 24-28 haftada taranmalıdır.
YÜKSEK RİSKLİ HASTALAR 1. trimester/1. vizitte ve 2428. haftada taranmalıdır.
Yüksek Riskli Hastalar:
Ailesinde DM varsa; önceki gebelikte GDM varsa
Belirgin obesite; Glikozüri
Maternal yaş > 30
Öyküsünde> 4000gr çocuk doğumu varsa
TARAMA İÇİN
75 gr OGTT :
Açlık : 92 mg/dl
1. saat: 180 mg/dl
2. saat: 155 mg/dl
Antepartum
Amaç: Glikoz kontrolü.
 Standard diabetik diet [2000-2500 kal/gün].
 Dietisyen-Endokrinologla işbirliği
Eksersiz: haftada 3-4 kez yürüyüş/yüzme
Kan şekeri kontrolünün öğrenilmesi
Açlık ve tokluk hedef düzeylerinin öğretilmesi
İnsülin: Dietle KŞ kontrol edilemezse doz kiloya ve
kş göre hesaplanır.
GDM
Intrapartum: glikoz düzeylerini 2 saatte bir monitörize
et [insulin @ 100mg/dL <].
Postpartum:
•
Doğumdan sonra çoğu normale döner .
•
% 50 hayatın ileriki dönemlerinde Tip II DM gelişir.
•
•
Doğumdan sonra 6 hafta KŞ takibi
Annesinde GDM olanlarda çocukluk ve adolesanda
obesite/diabet riski vardır.
Tip I - IDDM (gebelik öncesinde mevcutsa)
Otoimmün pankreas beta hücre destrüksiyonu ve sonuçta
insülin yetersizliği .
< 30 yaş. ~ 1-3/1000 gebelik.
 Ketoasidozu önlemek için eksojen insülin ihtiyacı
vardır.
Semptomlar : poliüri, polidipsi, anlamlı kilo kaybı.
HgbA1c geçmiş dönem kan şekeri durumunu
belirlemek için önemlidir.
•
1. trimesterde insülin ihtiyacı %10-20 düşer
(hipoglisemi riski)
•
>20 hafta insülin ihtiyacı %50-60 artar

Yönetim:
Tip I –
 İnsulin kontrolü.
 Günlük diet/eksersiz planlanması
 Günde 5-6 kez glikoz düzeyinin monitörizasyonu
 Gebelikte endokrinologla işbirliği.
 Sık öğünler.
 Hipo/hipergliseminin öğretilmesi
 Amaç: Kan şekeri kontrolü ile hasta ve fetus için
risklerin ve komplikasyonların azaltılması
Tip II:

Daha sık; > 30 yaş.
İnsulin rezistansı & yetersiz insülin
üretimi
 Semptomlar daha hafiftir
 Obesite sıktır
 Eksojen insülin gerekebilir ama
genellikle diet ve eksersizle kontrol
edilebilir.

Kalp Hastalıkları:
Konjenital/romatizmal kalp hastalığına bağlı
bozulmuş kalp fonksiyonu
Klas tanımlaması:
Klas I: Fiziksel aktivitede sınırlama yok.
Klas II: Fiziksel aktivitede hafif sınırlama.
Klas III: Fiziksel aktivitede orta düzeyde
sınırlama
Klas IV: Fiziksel aktivite yok
ÇEŞİTLİ KALP HASTALIKLARINA BAĞLI
MATERNAL MORTALİTE RİSKLERİ
Grup 1 - MortalitE ( % 0-1 )
 ASD; VSD; PDA; Pulmoner veya triküspid hastalığı
 Düzeltilmiş Fallot tetralojizsi), Bioprosthetik kapak; Mitral
stenoz
Grup 2 – ( % 5-15)
 Aort stenozu; Aort koarktasyonu ,Düzeltilmemiş Fallot
tetralojisi ,MI öyküsü, artifisyel kapak
Grup 3 – ( % 25-50)
 Marfan Sendromu; MI; pulmonary HT; Kardiyomiyopati
Grup 4 – (> % 50)
 Konjestif kalp yetersizliği; ileri pulmoner ödem
Amaç: Optimal uteroplasental perfüzyon
 Gerekli ilaçları kullanmalı
 Fetal ekokardiografi gereksinimi.
 Semptomların değerlendirilmesi
 Lab testleri:EKG, echo, stress test, CBC,
biokimya , ürik asid düzeyi, O2sat,
 Doğum zamanının planlanması
 İdeal olan gebelikten önce değerlendirme
kapak problemlerinin gebelik öncesinde
düzeltilmesi
Öykü
Geçmiş Tıbbi Öykü
 Kronik hipertansiyonon
 Böbrek hastalığı
 Diabetes mellitus
 Kalp Hastalığı
 Endokrin hast. (örn tiroidektomi)
 Maternal kanser
 Orak hücre anemisi/talasemi
 Sigara-alkol-madde kullanımı
 Tiroid hast.
İlk değerlendirme
Pulmoner hastalık
(tüberküloz,astım)
Gastrointestinal ve
karaciğer hastalığı
Epilepsi
Kan hastalığı
(anemi,koagülopati,)
Diğer hast.
Önceki Obstetrik Öykü
 Habitüel abortus
oAbortus ürününü karyotipi
oParental karyotip
o Servikal ve uterin
anomaliler
oKonnektif doku hastalığı
oHormonal anormallikler
oEdinilmiş ve kalıtsal
trombofililer
oGenital organların
enfeksiyöz hastalığı
 Ölü doğum veya yenidoğan
ölümü öyküsü
İlk değerlendirme
Öykü
Erken doğum
öyküsü
Rh izoimmünizasyonu
veya ABO uyuşmazlığı
Preeklampsi-eklampsi
öyküsü
Genetik sorunlu veya
konjenital anomalili
çocuk öyküsü
Teratojen maruziyeti
o ilaçlar
oEnfeksiyöz ajanlar
oRadyasyon
Antepartum takip
Prenatal muayeneler
Vitalbulgular
o Ateş (>37C)
o Üriner,pulmoner,hematolojik
kaynaklar; koryoamnionit
A
o Erken doğum eylemi ;
o Amniosentez kültür için
o Antipiretik;doğum
Nabız
B
Prenatal
Muayene
Kan
C
Basıncı
oTaşikardi (>100bpm ,
<120bpm)
o >140/90mmHg
↑>30/15mmHg
oEnfeksiyon,anemi,
kalp hasta.
oPIH, kronik hipertansion
oHafif: takip;
Şiddetli: EKG ,
Idrar tahlili
D
hemogram
o Protein,glukoz,lökosit,kan,
keton
o anbiyotik
Antepartum takip
Tarama Testleri
A
USG
oUltrasonografi
o1. ve 2 . trimester
oAnöploidi,malformasyon
Maternal
serum test
analizleri
B
• İkili test (NT,PAPP-A, fBHCG)
o Üçlü test (msAFP,β-hCG, estriol)
o 15-19 hafta
o Trizomi 21,açık NTD
Antepartum
değerlendirme
Tarama
Testleri
Diabet
Taraması
C
o24-28 haftada
oUSG
oFetal ekokardiografi
o RH(-) anne ve RH(+) baba;
D
İzoimmünizasyon
o İlk muayenede, 24-28 haftada ve
gerekirse 4 haftada bir İndirek
Coombs testi
o Fetal hemoliz düşünülüyorsa
kordosentez ve intrauterin
transfüzyon için değerlendirme
Antepartum
değerlendirme
Fetal
Değerlendirme
1.Ultrasound
o Bazal:fetus sayısı, prezentasyon, fetal
canlılık, plasental lokasyon gebelik yaşı
A
Prenatal tanı
için
değerlendirme
o Sınırlı: Şüpheli sorun için
o İleri:fetal anomali , gelişim, fizyolojik
komplikasyonlar
2.Anöploidi taraması
Sonografik markerlar:
. Ekojenik intrakardiak fokus
. Pyelektazi
. Ekojenik barsak
Antepartum
değerlendirme
. Femur/humerus kısalığı
Biofizik Profil
NST
Fetal Solunum Hareketi
Fetal Hareket
Fetal Tonus
Amnios sıvısı
Doppler Ultrasonografi
 Umbilikal arter
 Uterin arter
 MCA
Fetal
Değerlendirme
Prenatal tanı için değerlendirme
A
3.Amniosentez
o Sitogenetik inceleme:
. Enfeksiyon için sitoloji
. Alfa-fetoprotein ?
. L/S fetal akciğer
matüritesi için .
o 15-20 hafta
4.Chorionic villus
sampling(CVS)
o Sitogenetik
inceleme
o 10-12 hafta
5.Fetal kan
örneklemesi
(kordosentez)
o Kromozomal veya
metabolik
değerlendirme
o 2.-3. trimester
Antepartum
değerlendirme
Fetal
Değerlendirme
1. Fetal monitörizasyon teknikleri
o Eksternal fetal monitörizasyon
B
Fetal iyilik
halinin
değerlen
dirilmesi
o Internal fetal monitörizasyon
oSonografik fetal monitörizasyon
2.Fetal kalp hızı değerlendirilmesi
o NST
. Baseline:120-160bpm
. Akselerasyon 15bpm en az 15
o Gebelikte fetal kayıp riski
Antepartum
değerlendirme
Fetal Matürite Testleri
Fetal akciğer matüritesini
değerlendirme endikasyonları :
 >37 hafta
 ŞU KRİTERLER DEĞERLENDİRİLİR:
oLecithin:Sphingomyelin Oranı(L/S)
oPhosphatidylglycerol(PG)
oFoam Stability Index(FSI)
 respiratuar distres sendromu riski
Antepartum
değerlendirme
Intrapartum Fetal Değerlendirme
Yardımcı testler
A: Fetal skalp kan örneklemesi
oPH<7.2
oCiddi fetal distress; düşük Apgar skoru
B:Fetal laktat düzeyleri
oNörolojik sekel için önemli bir parametre
Fetal kalp hızı paternleri
Güven verici kalp hızı
paterni
Nadiren asidoz veya
hipoksi ile ilgilidir
o Baseline:120-160bpm & periodik
değişiklikler
o Akselerasyon ve variabl
deselerasyon
o Erken deselerasyon ve
bradikardi 100~119bpm
o Belirgin aritmi
. Persistan taşikardi
. Persistan bradikardi
Intrapartum
değerlendirme
Normal otonomik sinir
sistemi
Fetal baş
kompresyonu
İyi tolere edilir
Fetal kalp hastalığı
Fetal kalp hızı paternleri

Güven vermeyen fetal kalp
hızı paternleri
o Geç deselerasyon
o sinusoidal kalp paterni
o variable deselerasyon
. Geç komponenti yok
. Geç düzelme
Intrapartum Fetal
Değerlendirme
Devam eder veya kötüleşirse ,
fetal distres ile sonlanabilir
. fetal PH da düşme
. Perinatal mortalite ve
morbidite riski
.Orta fetal hipoksemi
.Olumsuz sonuç yok
. Hafif kordon
kompresyonu
. benign
Fetal Ph düşer
Fetal kalp hızı paternleri

fetal distress paternleri
o ondülan baseline
o Ağır bradikardi
fetal veya neonatal ölüm veya
hasar riski
. Taşikardi ve bradikardi
değişimleri
. FHR <100bpm
. >10 dak.
o Vartiabilite azalması ile taşikardi
o Diğer güven vermeyen periodik paternler ile taşikardi örn.
. Geç deselerasyonlar
. Variabl deselerasyon ve geç düzelme
Intrapartum Fetal
Değerlendirme
Son söz
 Amaç:
. Riski mümkün olduğunca erken fark et.
 İdeal olan:
. Gebelik öncesi danışmanlık
. Erken ve sık prenatal bakım
 En iyi:
. Anne ve bebek sonucunu elde etmek
. Tedaviyi sağlamak

similar documents