Zvládanie *asu

Report
ZVLÁDANIE ČASU
Lenka Práznovská
OBSAH
Krivka výkonnosti
 Delenie úloh podľa dôležitosti
 Čo kradne čas a ako sa tomu brániť
 Nerozhodnosť a odďaľovanie úloh
 Voľný čas

MÁTE DOSŤ ČASU?
PRÍČINY PROBLÉMOV S ČASOM
KRIVKA DUŠEVNEJ VÝKONNOSTI
NAKRESLITE VLASTNÚ KRIVKU DUŠEVNEJ
VÝKONNOSTI POČAS DŇA
AKO SA BRÁNIŤ RUŠENIAM V PRÁCI
Situácia
ako reagujem a 2 riešenia
1. Telefón zvoní neustále
2. Návštevníci. Mám časté návštevy kolegov či klientov.
3. Rozhovory. Trvajú príliš dlho. Výsledok
neuspokojivý.
4. Korešpondencia. Čítanie pošty a odpovede na ňu
zaberajú príliš veľa času.
5. Je nutné riešiť viac úloh naraz.
6. Zapájanie do úloh, za ktorých
riešenie sú zodpovední druhí.
7. Riešenie významných úloh,
odkladám na čas, kedy je v práci
najväčší kľud.
9. Mám priveľa rutinnej práce,
demotivuje ma to.
Napíšte si zoznam všetkých úloh, ktoré Vás čakajú
najbližší pracovný deň (zaraďte medzi ne aj
osobné povinnosti)
Dôležito A
sť
- KRÍZY
vysoká
- PROJEKTY S BLÍZKYM
TERMÍNOM
Hneď vybaviť (osobne)
B
- ČINNOSTI ZAMERANÉ
NA VZŤAHY
- HĽADANIE NOVÝCH
RIEŠENÍ, ROZVOJ
- PLÁNOVANIE
- ZDRAVIE & ODDYCH
Termínovať
Delegovať
Dôležito C
D
sť nízka - TELEFONÁTY
- POŠTA & MAILY
- POŠTA & MAILY
- SPRÁVY
- ZLODEJI ČASU
- niektoré PORADY
- VEĽA Y TOHO, ČO MUSÍME
VRAJ RÝCHLO SPRAVIŤ
Overiť si termín
Delegovať
Vyhnúť sa
Naliehavosť vysoká
Naliehavosť nízka
A B C ANALÝZA
V zozname úloh na najbližší pracovný deň si označte
úlohy písmenom A, ak ide o úlohy naliehavé
a dôležité, písmenom B ak ide o úlohy dôležité ale
menej naliehavé, písmenom C ak ide o úlohy len
naliehavé. Vypočítajte si koľko percent času trávite
s činnosťami rôznej úrovne priority.
A.
Počet A úloh :
Počet všetkých úloh x 100
B.
C.
%
%
%
ZÁSADY PLÁNOVANIA ČASU











Používať diár! A plánovať deň a týždeň
Na deň si neplánujte viac ako 10 úloh.
Naplánujte si denne cca 3 hodiny na 1 až 2 úlohy
najvyššej priority A.
Asi 1 hodinu na deň si vyhraďte na 2-3 prioritné úlohy z kategórie
C.
Na úlohy z kategórie B si denne rezervujte 45 minút.
Plánujte si maximálne 60% vášho času.
Čas na úlohy si naplánujte tak, aby ste ich mohli riešiť postupne.
Náročné, komplexné úlohy si rozdeľte na menšie čiastkové úlohy.
Pri plánovaní buďte ambiciózny, ale nepreťažujte sa.
Urobte si odhady časov potrebných na zvládnutie úloh.
Pravidelne svoje plány revidujte.
Koeficient časovej straty 1,5
 Skupinové spomalenie x2
 Očakávať nečakané
 Striedať fyzickú a mentálnu činnosť
 Striedať vysoké nasadenie a oddych
 Záložný plán (ak by ostal čas, ak by niečo
nevyšlo...)

Poznačte si 3 zásady, ktoré by vám pomohli najviac
a ktoré uplatníte vo svojom plánovaní času v
práci.
Spravte si plán vášho najbližšieho pracovného dňa
s prihliadnutím na predchádzajúce zásady

similar documents