Pranešimas

Report
KAIP PAGERINTI SVEIKATOS TEISUMĄOPOZICIJOS POŽIŪRIS.
Seimo narys Antanas Matulas
2013
Vilnius
SVARBIAUSI NUVEIKTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ DARBAI
Nr.
Sveikatos apsaugos
ministras (Vardas,
Pavardė)
Politinė jėga
Laikotarpis
Trukmė
Svarbiausi nuveikti darbai
1.
Juozas Olekas
LSDP
1990.03.23 –
1992.12.02
2 m. 8 mėn. 9
d.
- Rūpinosi, kaip politinės krizės
ir ekonominės blokados metu
išlaikyti funkcionuojančią
sveikatos sistemą;
2.
Vytautas Kriauza
LDDP
1992.12.02 –
1993.03.10
3 mėn. 8 d.
-
3.
Jurgis Brėdikis
LDDP
1993.03.10 –
1994.11.10
1 m. 8 mėn.
- SARB įkūrėjas;
- Kūrė teorinius reformos
pagrindus;
4.
Antanas Vinkus
LDDP
1994.11.10 –
1996.12.04
2 m. 24 d.
- Sprendė praktinius sveikatos
sistemos apsirūpinimo
klausimus;
- Rūpinosi teisės aktų rengimu;
5.
Juozas Galdikas
TS-LK
1996.12.04 –
1998.03.25
1 m. 3 mėn. 21 - Tobulino ir keitė jau priimtus
d.
teisės aktus;
- Praktiškai pradėjo įgyvendinti
sveikatos sistemos reformą;
SVARBIAUSI NUVEIKTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ DARBAI
Nr.
Sveikatos apsaugos
ministras (Vardas,
Pavardė)
Politinė jėga
Laikotarpis
Trukmė
Svarbiausi nuveikti darbai
6.
LDDP
Pasiūlė TSLK
TS-LK
1998..03.251999.06.01
1 m. 2 mėn. 7 d.
- Didžiausią dėmesį skyrė vadybai bei
sveikatos sistemos koordinavimui;
7.
Laurynas
Mindaugas
Stankevičius
Raimundas Alekna
1999.06.01 –
2000.10.27
1 m. 4 mėn. 26
d.
-
8.
Vinsas Janušonis
Naujoji
sąjunga
2000.10.27 –
2001.05.15
6 mėn. 18 d.
- Daugiausiai dėmesio skyrė investicinių
programų valdymui;
9.
Konstantinas
Romualdas
Dobrovolskis
Naujoji
sąjunga
2001.05.15 –
2003.03.10
1 m. 23 d.
- Ekonominės krizės metu, finansinėmis
ir administracinėmis priemonėmis,
bandė mažinti hospitalizaciją;
10.
Juozas Olekas
LSDP
2003.03.10 –
2004.11.29
1 m. 8 mėn. 19 d. - Paruošė, patvirtino ir pradėjo
įgyvendinti pirmąjį sveikatos apsaugos
sistemos pertvarkymo (restrūktūrizacijos)
etapą;
SVARBIAUSI NUVEIKTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ DARBAI
Nr.
Sveikatos apsaugos
ministras
(Vardas, Pavardė)
Politinė jėga
Laikotarpis
Trukmė
Svarbiausi nuveikti darbai
11.
Žilvinas Padaiga
DP
2004.11.29 –
2006.07.06
1 m. 7 mėn.
7 d.
- Sukurtos ir pradėtos įgyvendinti
pirmos prevencinės programos;
- Prevencinėmis ir kitomis
priemonėmis siekė mažinti
hospitalizaciją;
12.
Rimvydas Tučinskas
DP
2006.07.06 –
2008.07.14
2 m. 8d.
- Paruošė, patvirtino ir pradėjo
įgyvendinti II pertvarkymo
(restrūktūrizacijos) etapą;
- Įteisino dienos stacionaro ir
dienos chirurgijos paslaugas;
- Visiškai liberalizavo privačių
paslaugų apmokėjimą iš PSDF;
13.
Gediminas
Černiauskas
LSDP
2008.07.14 –
2008.11.28
4 mėn. 14
d.
-
SVARBIAUSI NUVEIKTI SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRŲ DARBAI
Nr.
Sveikatos apsaugos
ministras
(Vardas, Pavardė)
Politinė
jėga
Laikotarpis
Trukmė
Svarbiausi nuveikti darbai
14.
Algis Čaplikas
LiCS
2008.12.09 –
2010.03.10
1 m. 3 mėn. 1 d.
- Veikė ekonominės krizės sąlygomis;
- Paruošė, patvirtino ir pradėjo
įgyvendinti III sveikatos apsaugos
sistemos pertvarkymo
(restūktūrizacijos) etapą;
-Paruoštas ir pradėtas įgyvendinti
vaistų prieinamumo gerinimo planas;
-Įvestas vaistų antkainio ribojimas;
-Patvirtintas atskiras 9 proc.
privalomojo sveikatos draudimo
mokestis;
15.
Raimondas Šukys
LiCS
2010.03.10 –
2012.12.13
2 m. 9 mėn. 4 d.
- Tęsė III sveikatos apsaugos sistemos
pertvarkymo (restūktūrizacijos)
etapą;
- Įvesta įstaigų vadovų rotacija;
16.
Vytenis Povilas
Andriukaitis
LSDP
2012.12.13 –
iki dabar
10 mėn. 15 d.
-Pirmininkauja ES ministrų Tarybai;
-Atlikta išsamesnė sveikatos sistemos
analizė
-Atnaujinti tiesioginiai SAM
susitikimai su įstaigų vadovais, merais;
SAM VALDYMO TRUKMĖ NUO 1990 METŲ
PAGAL POLITINES PARTIJAS
Politinė partija
Valdymo trukmė
1.
Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) nuo 2001 m.
sausio susijungė su Lietuvos socialdemokratų partija
10 m. 10 mėn. 3 d.
(LSDP)
2.
Liberalų ir centro sąjunga (LiCS)
4 m. 5 d.
3.
Darbo partija (DP)
3 m. 7 mėn. 15 d.
4.
Tėvynės sąjunga – Lietuvos konservatoriai (TS-LK)
2 m. 8 mėn. 16 d.
5.
Naujoji sąjunga (socialliberalai)
1 m. 7 mėn. 10 d.
PROBLEMOS, SUTRUKDŽIUSIOS SUKURTI
MODERNESNĘ SVEIKATOS SISTEMĄ
• Dažna ministrų kaita (vidutiniškai 1 m. 5 mėn. 8 d.)
• Kai kurių ministrų ir jų komandų nepakankama kompetencija
• Nepamatuota ministerijos darbuotojų kaita (nekompetentingais, bet
savais)
• Sveikatos politikos tęstinumo neužtikrinimas
• Funkcijų, viešųjų ir privačiųjų interesų supainiojimas ministerijoje
• Nepakankamas sveikatos sistemos finansavimas
• Korupcija sveikatos sistemoje (visuose lygiuose)
• Netobula ir nelanksti apmokėjimo už paslaugas tvarka
• Nesukurta sistema, verčianti visuomenę labiau rūpintis savo sveikata
IŠ ESMĖS, NUO 1998 METŲ SAM NEPASIŪLĖ NĖ
VIENO SISTEMINIO SPRENDIMO, KURIS GALĖTŲ:
• sutelkti finansus, ištrauktų juos iš šešėlio
• sumažinti korupciją sveikatos sistemoje
• pagerintų sistemos valdymą
• išgryninti SAM, kaip sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo
institucijos funkcijas
• paskatinti visuomenę rūpintis ir būti atsakingiems už savo sveikatą
• apibrėžti draudžiamų paslaugų paketą ir apimtis
• sudaryti sąlygas efektyviau veikti šeimos gydytojo institutui
• pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumo kontrolę
BYLOS NR. 47/2009-131/2010 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO 2013 M. GEGUŽĖS 16 D.
NUTARIMAS
• patvirtino iki šiol vykdytos politikos ir priimtų teisės aktų atitikimą LR
Konstitucijai
• atvėrė kelią tolesnei moderniai ir atsakingai sveikatos sistemos plėtrai
• atsakingoje visuomenėje turėtų užtikrinti sveikatos sistemos politikos
tęstinumą
• aiškiai įvardijo valstybės funkcijas ir atsakomybę
• pripažino valstybės kontroliuojamą, bet nediskriminuojamą privačių
sveikatos priežiūros įstaigų vietą sveikatos sistemoje
BYLOS NR. 47/2009-131/2010 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO 2013 M. GEGUŽĖS 16 D.
NUTARIMAS
• nurodė būtinybę apibrėžti paslaugų prieinamumo kriterijus
• sudarė prielaidas sukurti tokį apmokėjimo už paslaugas mechanizmą,
kuris paskatintų visuomenę labiau rūpintis savo sveikata
• sudarė galimybę įvesti papildomą savanorišką sveikatos draudimą arba
sukaupti didesnį finansavimą iš kitų šaltinių
• aiškiai įvardino, kam ir kaip gali būti panaudotos draudžiamųjų fonde
sukauptos lėšos
• konstatavo, kad draudimo įmoka gali būti skirtingo dydžio, bet turi
priklausyti nuo besidraudžiančiojo pajamų
BŪTINI DARBAI KURIUOS TURIME ATLIKTI:
• nustatyti vienodą draustumo įsigaliojimo terminą
• įstatyme nustatyti sutarčių sudarymo sąlygas
• peržiūrėti ir patvirtinti būtinosios pagalbos apimtis
• nustatyti lėšas valstybės biudžete ir patvirtinti apmokėjimo, už būtinąją
pagalbą, tvarką
• patvirtinti paslaugų, apmokamų iš PSDF, apimtis
• nustatyti ir patvirtinti paslaugų prieinamumo kriterijus
• įvesti papildomą savanorišką draudimą
• legalizuoti sveikatos sektoriuje cirkuliuojančias šešėlines lėšas
BŪTINI DARBAI KURIUOS TURIME ATLIKTI:
• peržiūrėti žmonių kategorijas ir įmokų į PSDF dydžius, skatinant
visuomenę labiau rūpintis savo sveikata
• baigti pilnai atskirti pirminę sveikatos priežiūros grandį nuo antrinės
• perduoti stacionarų steigėjo funkcijas SAM
• integruoti ambulatorines ir stacionarines slaugos ir globos paslaugas
perduodant jų finansavimą savivaldybėms
• atskirti SAM kaip politikos formavimo, steigėjo ir lėšų paskirstymo
institucijos funkcijas
• tobulinti ir keisti apmokėjimo už paslaugas tvarką
• nustatyti ir įtvirtinti jaunų gydytojų rengimo ir atidirbimo Lietuvoje tvarką
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents