tarantula - WordPress.com

Report
Bengkel Pemantapan Pengurusan
PSS Abad ke-21
Rabu, 5-Dis-2012, 8.00am-12.30am
•Penarafan PSS (iQ-PSS)
•Program NILAM (i-NILAM)
•Pengurusan Koleksi PSS (ps-SENTRAL)
PSS Abad ke-21
“Negara Maju”
PSS Abad ke-21
“To attain developed nation
status, we cannot remain
complacent. We must change
our mindset. Success
demands drastic changes, not
incremental. It requires a
quantum leap. Change is not
an option but an imperative.
We must change or risk being
left behind” (Najib, 2010).
Najib Tun Abdul Razak. (2010, October 15). Budget 2011: Transformation towards a developed and
high-income nation. The Star. Retrieved from
http://thestar.com.my/news/story.asp?sec=budget&file=/2010/10/15/budget/20101015174503
PSS Abad ke-21
•Melahirkan masyarakat Malaysia yang
berilmu, beretika, mengamalkan
pembelajaran sepanjang hayat,
membuat keputusan berasaskan ilmu
pengetahuan dan menyumbang ke arah
pembangunan negara.
“Negara Maju”
PSS Abad ke-21
•Menyediakan maklumat bagi membolehkan
warga sekolah berfungsi secara berkesan
dalam masyarakat maju berasaskan
maklumat dan pengetahuan. PSS
melengkapkan murid dengan kemahiran
pembelajaran sepanjang hayat untuk hidup
sebagai rakyat yang bertanggungjawab.
Membaca Sebagai Budaya
PSS Abad ke-21
•To transform PSS as
Information Service Provider
Transformasi PSS Abad ke-21
•PSS perlu dinaiktaraf. Pencapaian, kekurangan dan
kelemahan PSS perlu dikenalpasti.
=> iQ-PSS (Indexs Quality Pusat Sumber Sekolah)
•PSS digunakan oleh murid sebagai sumber rujukan
ilmu. Budaya membaca perlu dipupuk dan disemai
kepada murid-murid sekolah. Minat membaca
dikalangan murid perlu diukur bagi mengenalpasti
budaya membaca berjaya disemai kepada semua
murid.
=> i-NILAM
•Koleksi PSS adalah mencukupi, terkini dan diuruskan
dengan baik.
=>ps-SENTRAL (pusat sumber bersepadu)
Transformasi PSS Abad ke-21
TQM Perspectives
Manage process, people and
technology in total towards
customer satisfaction.
Process
Process
Customer
People
Technology
Technology
People
Transformation
Quality Model
LOOK thing differently
(PSS abad ke-21)
Technology
Process
People
DO thing differently
(normal approach)
Process
People
Technology
Pusat Sumber Sekolah
Transformation
Quality Model
Technology
Process
People
Unstable triangle
???
Process
People
Technology
Pusat Sumber Sekolah
Transformation
Modified Quality Model
Goal/Target
(PSS Abad ke-21)
People
Technology
Process
Process
(resource center)
Process Improvement
People Skill Set
Technology Investment
Negara Maju
Technology Investment
Kemudahan Internet Di Sekolah
1 BestariNet
•Majlis Ekonomi (Economic Council) yang bermesyuarat
pada 17 Januari 2011 telah bersetuju untuk melaksanakan 1
BestariNet di semua sekolah Malaysia mulai 2011.
•Menjelang 2012 lebih 7000 sekolah kerajaan dan bantuan
kerajaan akan dibekalkan dengan talian fiber dengan
kelajuan 2 mbps (boleh ditingkatkan kepada 10 mbps)
manakala selebihnya, yang merupakan sekolah luar bandar
dan pendalaman, akan dibekalkan dengan talian VSAT
dengan kelajuan 1 mbps (boleh ditingkatkan ke 4 mbps)
dengan nisbah kontensi 1:10.
•Dijangkakan pada 31-Mac-2013 semua sekolah
telah dilengkapkan dengan 1 BestariNet
Process Improvement
Inisiatif Terkini BTP
• Pengurusan Program Penarafan PSS Secara Online
(iQ-PSS)
• Pengurusan Program NILAM Secara Online
(i-NILAM)
• Pengautomasian Pengurusan PSS
(ps-SENTRAL)
• Bibliografi Bahan Bacaan PSS Secara Online
(ps-SENTRAL)
• Panduan Pengelasan Bahan PSS Secara Online
(ps-SENTRAL)
• Pengurusan Arkib Akhbar Secara Online
• Pengurusan Pusat Sumber (PKG) Secara Online
(ps-SENTRAL)
• Pembinaan Portal Pusat Sumber Pendidikan
Bengkel Pemantapan Pengurusan
PSS Abad ke-21
TARANTULA FRAMEWORK
iqpss.tarantula.my
nilam.tarantula.my
pss.tarantula.my
Keperluan Teknikal
Web Browser Google Chrome
http://www.google.com/chrome
Acrobat Reader
http://get.adobe.com/uk/reader
http://iqpss.tarantula.my
http://nilam.tarantula.my
http://pss.tarantula.my
Download Google Chrome & Acrobat Reader
Download Acrobat Reader
Download Google Chrome
Tarantula Support
http://iqpss.tarantula.my
http://nilam.tarantula.my
http://pss.tarantula.my
Email: [email protected]
017-224 8731 (Pn. Siti)
016-247 3716 (En. Kamarulzaman)
03-2098 7843 (BTP)
24 Jam (24x7)
Bengkel Pemantapan Pengurusan
PSS Abad ke-21
TARANTULA FRAMEWORK
Penarafan Pusat Sumber Sekolah
iQ-PSS
iQ-PSS
A:
Kemudahan
Fizikal (15%)
F:
Kriteria
Khusus
(+5)
B:
Pengurusan
(15%)
Kriteria
E:
Program
Peningkatan
PSS
(15%)
C:
Penggunaan
(40%)
D: Program
Galakan
Membaca
(15%)
Bengkel Pemantapan Pengurusan
PSS Abad ke-21
TARANTULA FRAMEWORK
Tatacara NILAM 2012
Skop i-NILAM

Kumpulan Sasaran
SEKOLAH RENDAH
SEKOLAH MENENGAH
D1 - D6
Peralihan, T1 - T5
Skop i-NILAM

2 jenis pengiktirafan
Pengiktirafan
Keseluruhan
Mengambilkira
Bacaan Terkumpul
Keseluruhan
SR: D6 (tahun 6)
SM: T5 (tingkatan 5)
Pengiktirafan Tahunan Mengambilkira Jumlah SR: D1 – D6
Bacaan Tahunan
SM: Peralihan, T1 - T5
Skop i-NILAM


Kategori Bahan Bacaan
Buku Fiksyen
Buku Bukan Fiksyen
FM: Bahasa Melayu
BFM: Bahasa Melayu
FI: Bahasa Inggeris
BFI: Bahasa Inggeris
FC: Bahasa Cina
BFC: Bahasa Cina
FT: Bahasa Tamil
BFT: Bahasa Tamil
FL: Lain-lain Bahasa
BFL: Lain-lain Bahasa
Bilangan Buku
Bacaan Bulanan Murid
Jan - Dis
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Keseluruhan (D6)
Tahap Kelas
RT1 & RT2
(D1,D2,D3,
D4,D5,D6)

Tahap
Jumlah
Bacaan
Terkumpul
90Rendah
- 179
Pengiktirafan
Gangsa (3*)
180 - 269
Perak (4*)
270 - 359
Emas (5*)
360 ke atas
NILAM (6*)
Sijil Pengiktirafan Jauhari
(akhir pengajian D6)
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Keseluruhan (T5)
Tahap Kelas
MR & MA
(Peralihan,T1,T2,T3
T4,T5)

Tahap Bacaan
Menengah
Jumlah
Terkumpul
72 - 143
Pengiktirafan
Gangsa (3*)
144 - 215
Perak (4*)
216 - 287
Emas (5*)
288 ke atas
NILAM (6*)
Sijil Pengiktirafan Jauhari
(akhir pengajian T5)
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Tahunan (D1-D6)
Tahap Rendah
Jumlah Bacaan Tahunan

Tahap Kelas
Asas
(3*)
Sederhana
(4*)
Tinggi
(5*)
Tertinggi
(6*)
D1
9
18
27
36
D2
18
36
54
72
D3
18
36
54
72
D4
18
36
54
72
D5
18
36
54
72
D6
9
18
27
36
Sijil Penghargaan i-NILAM - program
galakan membaca
(setiap tahun D1-D6)
Skop i-NILAM

Pengiktirafan Tahunan (Peralihan,T1-T5)
Tahap Menengah
Jumlah Bacaan Tahunan

Tahap Kelas
Asas
(3*)
Sederhana
(4*)
Tinggi
(5*)
Tertinggi
(6*)
Peralihan
18
36
54
72
T1
18
36
54
72
T2
18
36
54
72
T3
9
18
27
36
T4
18
36
54
72
T5
9
18
27
36
Sijil Penghargaan i-NILAM – program
galakan membaca
(setiap tahun Peralihan,T1-T5)
Skop i-NILAM



Rakan Pembaca (D1-D6,Peralihan,T1-T5)
Telah membaca 100 buah buku (ditentukan
oleh sistem secara automatik)
Maksima markah per aktiviti = 5 markah
Markah Terkumpul Aktiviti
Pengiktirafan
100-199
Gangsa (3*)
200-299
Perak (4*)
300-399
Emas (5*)
400 ke atas
NILAM (6*)
Tanggungjawab



Sekolah
*Kemaskini rekod bacaan bulanan murid
*Guru Data, Guru/Penyelaras NILAM, GPM
PKG
*Memantau penglibatan sekolah
*PTP1 & PTP2
BTPN
*Memantau penglibatan PKG
*Unit PSP
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
ATAU
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Bermula i-NILAM 2012
Import SMM 2012
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Rakan Pembaca
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Kriteria Penetapan Kelas:
1. Tema Kelas Bertukar (cth: 2011 tema bunga. 2012 tema
bintang.
Senarai
Kelas 2011
2. Penguncupan/pengurangan
kelas.anda Senarai
•Menentukan/menyenaraikan
NAMA KELAS sekolah
bagi sesiKelas
2012.2012
3. Pengembangan/pertambahan kelas
4. Pertukaran
beberapa
nama kelas.
•Hanya nama kelas.
Tidak melibatkan
murid.
5. Tiada perubahan nama dan bilangan kelas.
OBJEKTIF:
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Fungsi Sistem:
•Salin semua Kelas 2011 ke sisi 2012
•Salin Nama Kelas ke sesi 2012
•Daftar kelas baru 2012
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Jika terdapat perubahan nama
kelas, klik Kemaskini
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Ubah maklumat berkaitan dan
klik Simpan
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Jika kelas tidak wujud tahun
2012, klik hapus
Klik OK untuk teruskan proses
hapus.
Klik Cancel untuk batalkan proses
hapus.
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Jika terdapat pertambahan nama
kelas, klik Daftar kelas baru 2012
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Masukkan Kod Kelas
Masukkan Nama Kelas
Pilih Peringkat
Klik Simpan
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Proses i-NILAM 2012


Naik kelas murid sesi 2011 ke 2012
Sekolah Rendah
Pra sekolah
TAMAT
D1
D2
D2
D3
D3
D4
D4
D5
D5
D6
D6
TAMAT
Pendidikan
Khas
Pendidikan
Khas/TAMAT
Proses i-NILAM 2011


Naik kelas murid sesi 2011 ke 2012
Sekolah Menengah
Peralihan
T1
T1
T2
T2
T3
T3
T4
T4
T5
T5
TAMAT
T6
TAMAT
Pendidikan
Khas
Pendidikan
Khas/ TAMAT
Pra Universiti
TAMAT
SKM
TAMAT
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Klik Kemaskini pada setiap kelas 2011.
OBJEKTIF:
•Menentukan secara dasar kelas 2012 bagi murid sesi 2011.
•Semua kelas 2011 mesti dinaikkan ke kelas 2012.
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Pilih Naik Kelas 2012
Klik Simpan
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Setelah anda klik simpan, tick hijau
ditandakan.
Kemaskini semua kelas 2011 sehingga
semua kelas ditandakan tick hijau.
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Naik kelas SEMUA Kelas Sesi 2011 ke
Kelas Sesi 2012
Klik OK untuk teruskan proses
naik kelas.
Klik Cancel untuk batalkan proses
naik kelas.
Naik Kelas Murid Sesi 2011 ke 2012
Proses i-NILAM 2012
Terlibat i-NILAM 2011
Penetapan/Senarai Kelas 2012
Naik Kelas Murid sesi 2011 ke 2012
Import SMM 2012 & auto streaming
Streaming Kelas 2012
Tukar Kelas
Meninggal Dunia
Pertukaran Ke Sekolah Lain
Kemaskini Rekod Bacaan Murid
Rakan Pembaca
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Import Wizard.
OBJEKTIF:
•Menjimatkan masa key-in maklumat murid.
•Import data murid daripada SMM (TMURID.TXT).
•Auto streaming tukar kelas berdasarkan IC dan/atau Sijil Lahir.
•Auto streaming tukar sekolah berdasarkan IC dan/atau Sijil Lahir.
Import SMM2012 ke i-NILAM
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Teruskan Proses Import
Import SMM2012 ke i-NILAM
Cari dan pilih fail
TMURID.TXT sekolah anda.
Klik Open
Klik Choose File / Browse File
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 2.Muatnaik fail SMM 2012 (TMURID.TXT) ke server
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 3.Proses Data SMM 2012
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 4.Proses Kelas SMM 2012
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Pastikan Padanan Telah Dibuat tick hijau.
Jika ada yang tanda merah, klik <=PADANKAN=>
Import SMM2012 ke i-NILAM
Pilih Padankan ke Kelas i-NILAM
Klik Simpan
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 5.Semua Padanan Kelas 2012 Disahkan Benar
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 6.Import Senarai Kelas 2012 Daripada SMM ke i-NILAM
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik 7.Import Senarai Murid 2012 Daripada SMM ke i-NILAM
Import SMM2012 ke i-NILAM
Klik Langkah Seterusnya
Import SMM2012 ke i-NILAM
AUTO STREAMING
TUKAR SEKOLAH
i-NILAM
i-NILAM
ALI BIN ABU
ALI BIN
ABU
020126086411
020126086411
A12345
A12345
T3A
T3C
SMM 2012
SMM 2012
ALI BIN ABU
ALI BIN
ABU
020126086410
020126086410
A12345
A12345
T3C
T3C
AMINAH BINTI HASAN
AMINAH BINTI HASAN
AMINAH
BINTI
HASAN
AMINAH
BINTI HASAN
020215055544
020215055544
Klik Streaming
Murid i-NILAM 2012 berdasarkan SMM 2012
Klik Proses
Tukar Sekolah
- 020215055544
- 020215055544
T3C
T3A
T3A
T3A
KASIM BIN SELAMAT
KASIM
BIN SELAMAT
020108046412
020108046412
X12345
X12345
T3B
T3B
TUKAR SEKOLAH
KASIM BIN SELAMAT
KASIM
BIN SELAMAT
020108086444
020108086444
Y12345
Y12345
T3A
T3A
Import SMM2012 ke i-NILAM
Proses i-NILAM 2012
Semakan Maklumat Murid
•Nama bertindih
•No.KP bertindih
•No.Sijil Lahir Bertindih
Daftar Murid Baru
Maklumat Murid: carian
Filter murid mengikut Sesi
Filter murid mengikut Kelas
Maklumat Murid: carian
Filter murid mengikut Nama
Filter murid mengikut No.KP
Filter murid mengikut No.Sijil Lahir
Maklumat Murid: nama bertindih
Semak nama bertindih
Maklumat Murid: nama bertindih
Bilangan nama bertindih (sekiranya ada)
Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir
Jika murid yang SAMA
Maklumat Murid: No.KP bertindih
Semak No.KP bertindih
Maklumat Murid: No.KP bertindih
Bilangan No.KP bertindih (sekiranya ada)
Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir
Jika murid yang SAMA
Jika murid yang BERBEZA
Maklumat Murid: No.SL bertindih
Semak No.Sijil Lahir bertindih
Maklumat Murid: No.SL bertindih
Bilangan No.Sijil Lahir bertindih (sekiranya
ada)
Semak nama / No.KP / No.Sijil Lahir
Jika murid yang SAMA
Jika murid yang BERBEZA
Maklumat Murid: daftar murid baru
Pendaftaran Murid Baru
Maklumat Murid: daftar murid baru
Masukkan No.KP
Maklumat Murid: daftar murid baru
Klik Cari
Maklumat Murid: daftar murid baru
Jika maklumat murid benar
Maklumat Murid: daftar murid baru
Pilih Kelas 2012
Maklumat Murid: daftar murid baru
Pilih Kelas 2012
Maklumat Murid: daftar murid baru
Klik Simpan
Maklumat Murid: daftar murid baru
Log Kemaskini Kelas
DEMO
-kemaskini Rekod Bacaan
- Cetak sijil NILAM
Bengkel Pemantapan Pengurusan
PSS Abad ke-21
TARANTULA FRAMEWORK
Automasi Pusat Sumber Sekolah
ps-SENTRAL
Hala Tuju PSS Malaysia
• sejajar dengan perkembangan ICT masa kini
PSS kini bukan hanya terdiri daripada bahan
cetak semata-mata malah merangkumi
bahan berbentuk elektonik atau digital
Dasar PSS
PENGENALAN
Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP)
bertanggungjawab sepenuhnya dalam
pembangunan Pusat Sumber Sekolah. Pusat
Sumber Sekolah merupakan pusat mengakses
maklumat mengandungi pelbagai sumber cetak dan
bukan cetak, elektronik dan digital yang diurus
secara sistematik bagi meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran.
Pengurusan Pusat Sumber Sekolah merangkumi
elemen perolehan dan pemerosesan bahan,
perkhidmatan, pengesanan dan pendokumentasian
sesuai dengan kemajuan teknologi maklumat masa
kini.
Dasar PSS
PERNYATAAN DASAR
Dasar Pengurusan Pusat Sumber Sekolah
diwujudkan untuk memastikan Pusat Sumber
Sekolah mempunyai koleksi yang menepati
piawai dan terkini, diurus dengan cekap dan
berkesan, dan digunakan secara optimum bagi
meningkatkan kualiti pengajaran dan
pembelajaran dalam usaha melahirkan rakyat
Malaysia yang bermaklumat dan
bertanggungjawab.
Dasar PSS
STRATEGI PELAKSANAAN
• Memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai kemudahan
fizikal dan infrastruktur yang sesuai dan memenuhi fungsi
dan peranannya.
• Memastikan Pusat Sumber Sekolah mempunyai koleksi
bahan yang menepati piawai dan terkini.
• Memastikan Pusat Sumber Sekolah diuruskan dengan cekap
dan berkesan sesuai dengan kemajuan teknologi maklumat
masa kini.
• Memastikan Pusat Sumber Sekolah menguruskan program
galakan membaca dan literasi maklumat dengan cekap dan
berkesan.
• Memastikan Pusat Sumber Sekolah diuruskan oleh Guru
Perpustakaan dan Media yang menepati syarat dan kriteria
yang ditetapkan dalam pekeliling semasa.
• Memastikan Pusat Sumber Sekolah sentiasa meningkatkan
usaha untuk menambahbaik kualiti pengurusan dan
perkhidmatan bagi memenuhi fungsi dan peranannya.
Konsep PSS
• Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan
pusat perkhidmatan akses maklumat
bersepadu yang mengandungi pelbagai
sumber pendidikan dalam bentuk bahan cetak,
bukan cetak dan digital. PSS perlu diurus
secara sistematik dan efisyen bagi tujuan
memupuk tabiat membaca, literasi maklumat
dan pembelajaran sepanjang hayat selaras
dengan aspirasi Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Building the Ubiquitous Library in
the 21st Century
Ubiquitous Library: Concept,
Architecture, and Features
According to the Oxford English Dictionary
(O.E.D. 2nd Ed.), the ubiquity is described as
“the capacity of being everywhere or in all
places at the same time.” The basic concept
of the ubiquitous library is the library
accessible from anywhere at anytime. With
the emergence of the Internet and the World
Wide Web, the dream of the ubiquitous
library has already become a reality.
Ubiquitous Library
INTERNET (www)
pss.tarantula.my
anywhere
anytime
AUTOMASI PUSAT SUMBER
ps-SENTRAL
ps-SENTRAL
http://pss.tarantula.my
ps-SENTRAL
Why ps-SENTRAL?
Do I need ps-SENTRAL?
Do I need ps-SENTRAL
• RM terhad. Harga sistem mesti murah.
• Fungsi sistem. Fungsi lengkap. Pertambahan
fungsi dari masa ke semasa. Free upgrade bila
fungsi baru diperkenalkan.
• Bilangan koleksi banyak. Perlukan sistem
automasi.
• Tiada masa buat backup setiap hari.
• Tidak boleh tolak ansur kehilangan Data.
• Data Entry. Suka copy bahan dan simpan.
• Barcode label & Kad Keahlian. Boleh guna
sebarang jenis printer. Suka penjimatan.
• Rekod perolehan & slip kerja tidak perlu buat
manual. Cetak dari sistem.
• Perlukan laporan dan analisis.
• Khidmat sokongan selepas jualan penting. GPM
baru diberi refreshment training.
ps-SENTRAL
Fungsi ps-SENTRAL
• Katalog Bahan Cetak & Bukan Cetak
• Cetak Label Barcode & Label Tulang atas
sticker paper menggunakan semua jenis
printer.
• Cetak Kad Keahlian menggunakan semua
jenis printer. Pilihan rekabentuk kad
disediakan oleh sistem.
• Sirkulasi (pinjam/pulang) & denda
• Cetak Rekod Perolehan
• Cetak Slip Kerja
• Laporan & Analisis koleksi dan terend
pinjaman
• Daftar Masuk-Keluar PSS
• Integrasi penuh dengan iQ-PSS dan i-NILAM
•
•
•
•
Fungsi ps-SENTRAL
Auto update i-NILAM bila murid pulang buku
webOPAC
Pengkelasan DEWEY online
Online booking
***Free Data Conversion daripada sistem lama
ke ps-SENTRAL.
FUNGSI TAMBAHAN AKAN DIPERKENALKAN
•
•
•
•
Pengurusan kewangan PSS
Pengurusan bahan digital
Tempahan Bilik
Tempahan Peralatan
Koleksi Bahan Cetak

















Arkib
Buku Skrap
Fail Tegak
Keratan Akhbar
Risalah
Biografi
Buku Ilmiah
Alamanak
Atlas
Buku Panduan/Rujukan
Buku Tahunan
Ensiklopedia
Indeks/Abstrak
Kamus
Kertas Peperiksaan
Modul Pendidikan KPM
Sukatan & Huraian Sukatan
Pelajaran



















Karya Besar
Akhbar
Buletin
Jurnal
Kartografi (peta)
Majalah
Fiksyen Bahasa Arab
Fiksyen Bahasa Cina
Fiksyen Bahasa Inggeris
Fiksyen Bahasa Melayu
Fiksyen Bahasa Tamil
Fiksyen Lain-lain Bahasa
Carta
Gambar
Kad Aktiviti
Kad Gambar
Kad Imbasan
Poster
DLL
Koleksi Bahan Bukan Cetak











Boneka
CD-Rom Interactive
Compact Disc
Digital Video
Diorama
Disket Komputer
Filem 8/16/53 mm
Filem Jalur
Filem Slaid
Glob
Kad Audio











Kit
Model
Multimedia Kit
Permainan
Piring Hitam
Pita Video
Pita Video
Realia
Transperansi
Video Compact Disc
DLL
Pengkatalogan
Pengkatalogan
Pengkatalogan
Pengkatalogan
Pengkatalogan
Barcode Label
Label Tulang
Kad Keahlian
Rekod Perolehan
Slip Kerja
If you can’t measure something,
you can’t understand it, if you can’t
understand it, you can’t control it; if
you can’t control it, you can’t
improve it (Harrington, 1987).
Harrington, H.J. (1987). The improvement process. New York: McGraw-Hill.
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Laporan & Analisis
Sirkulasi & i-NILAM
Kos Langganan perisian ps-SENTRAL
Harga Pasaran: RM950
RM750 sahaja
DAPAT
Perisian
Sistem
ps-SENTRAL
(fungsi
lengkap)
PERCUMA
+ 2400 sticker barcode label
+ 6500 sticker label tulang
+ 1unit barcode scanner
SUMBER KEWANGAN
PCG atau lain-lain sumber seperti PIBG
PCG:
Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 / 2010 - Garis
Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan
Bantuan Kewangan Kepada Sekolah Berdasarkan
Per Kapita Murid.
PCG
# mukasurat 8:
3.3. PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu:
a. PCG Mata Pelajaran - Teras, Wajib, Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif.
b. PCG Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah, Bimbingan dan Kaunseling,
Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK
Asrama.
# mukasurat 10:
Yuran Khas Sekolah (YKS)
1. LATAR BELAKANG
1.1. Mulai tahun 2008, Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan
bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah
Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan
aktiviti tertentu di sekolah.
1.2. Dengan pemansuhan tersebut, Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi
membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS.
2. MAKSUD BELANJA
1.3. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi
aktiviti:
a. Sukan/Permainan;
b. Pendidikan Jasmani;
c. Lukisan/Kerja tangan;
d. Pendidikan Seni;
e. Perpustakaan; dan
f. Pusat Sumber Sekolah.
PCG
# jadual 1 mukasurat ii:
JENIS PCG: Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran (Pusat Sumber Sekolah)
MAKSUD PERBELANJAAN:
Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti
berikut:
i. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan
pembelajaran.
ii. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, PERISIAN, cakera padat dan lain-lain yang
bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
iii. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan
pengajaran dan pembelajaran.
iv. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses
pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari
persekolahan.
v. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa
Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh PENGETUA/GURU BESAR
sahaja.
viii. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah
dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.
x. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih
dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan
melalui PPD.
KESIMPULAN
Sistem ps-sentral diklasifikasikan sebagai PERISIAN
bagi membantu pengurusan koleksi PSS (tujuan
pengajaran dan pembelajaran -- PCG Bukan Mata
Pelajaran ).
Barcode Scanner merupakan peralatan ICT yang
diberi percuma. Maka pembelian sistem automasi pssentral menggunakan PCG Bukan Mata Pelajaran
sebagai PERISIAN dan bukan sebagai peralatan
(hardware) ICT.
Barcode scanner yang diberi percuma dalam pakej
automasi ps-SENTRAL perlu direkodkan dalam daftar
inventori PSS sebagai sumbangan dan bukannya
sebagai pembelian.
Sekian
Terima kasih

similar documents