ICS- supervision slides samlet

Report
Velkommen
ICS- supervision
Superbrugerseminar, 14.11 12
Lektor, cand.psyk., supervisor Lisbeth Rask
Socialfaglig efter-videreuddannelse
Metropol
[email protected]
Hvad er supervision
• Et fagligt-personligt refleksions- og læringsrum,
hvor der eksisterer en kontrakt mellem supervisor
og supervisanter og disses leder omhandlende
indhold og form.
• Er forskelligt fra og grænser til andre
professionelle kommunikationsformer: sparring,
terapi, konsultation, coaching, rådgivning ….
Adskiller sig dermed fra f.eks. ”gruppemøde”
• Supervisor kan være ekstern eller intern
Hvad er ICS-supervision
• ”Tonet” supervision
• Supervisor sikrer anvendelse af begreber og
tankefigurer fra ICS under supervisionen.
• Under sagsfremstillingen og supervisantens
præsentation af dilemmaer anvendes
magneterne til identifikation af forhold af
betydning i sagen (”nu er det meste af
undersøgelsen jo udarbejdet”)
Implementering
• Terminologien indarbejdes
• Støtter muligheden for udvikling af fælles
sprog/begrebsramme (”Er ICS ikke mest noget
for dem i ”undersøgelsesgruppen”?) i alle
faser af arbejdet
Lolland Kommune
Ingelise Holde
børnerådgiver
Diplomuddannelse afsluttet 2011.
Kort om Børn og ungerådgivningen
• Teammøder en gang om ugen
• Alle rådgivere er tilknyttet en skole og/eller et
dagtilbud for åben rådgivning
• Alle rådgivere er tilknyttet et distriktsteam
ICS i Lolland Kommune
•
•
•
•
Alle rådgivere og familieplejekonsulenter
2 superbrugere fra børneområdet ( 0 - 14)
2 superbrugere fra ungeområdet ( 14 - 23)
Fagchef
• Supervisor sat ind i metoden.
Supervision omhandlende
• Punkterne i BFU og analyse
• Anvende trekanten for , at sikre vi kommer hele
vejen rundt
• Tragtmodel
• Analyse
• Handleplan – mål - opfølgning
• Anvende genogram og netværkskort
• Udarbejde undersøgelsesplan
• Hvem skal inddrages
Supervision Metropol
•
•
•
•
Supervision ICS superbrugere ?
Supervision ICS teammøderne ?
Lære brugen af magneter
Lære brugen af teorier i analysen/Børnefaglig
undersøgelse
• Værdien af supervision af faglige personer der
kender metoden
• En udenfor organisationen
Tak for nu!

similar documents