22.3 Betaling af skatter og bidrag

Report
22.3 Betaling af skatter og bidrag
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
22.3 Betaling af skatter og bidrag
Nedenstående kontoskitser viser Fashion Shoes gæld til SKAT.
14240: Skyldigt
AM-bidrag
Debet
Kredit
(1.593)
Gæld til SKAT:
kr.
AM-bidrag for maj 1.593
A-skat for maj
4.640
I alt
6.233
Betalingsfrist: Senest den 10.
i den efterfølgende måned.
14250: Skyldig
A-skat
Debet
Kredit
(4.640)
22.3 Betaling af skatter og bidrag
Den 10. juni betales og bogføres gælden til SKAT.
14240: Skyldigt
AM-bidrag
Debet
Kredit
14250: Skyldig
A-skat
Debet
Kredit
(1.593)
1.593
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
(4.640)
6.233
4.640
Bilag: Bankoverførsel til SKAT:
AM-bidrag for maj år 2
A-skat for maj år 2
I alt
Beløbet er hævet på kassekreditten.
1.593
4.640
6.233
22.3 Betaling af skatter og bidrag
Nedenstående kontoskitse viser Fashion Shoes gæld til ATP.
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
(810)
Gæld til ATP:
ATP for april
ATP for maj
ATP for juni
I alt
kr.
270
270
270
810
Betalingsfrist: Senest den 14.
i måneden efter kvartalets udløb.
22.3 Betaling af skatter og bidrag
Den 14. juli betales og bogføres gælden til ATP.
14230: Skyldigt
ATP-bidrag
Debet
Kredit
14210: Kassekredit
Debet
Kredit
(810)
810
810
Bilag: Bankoverførsel til ATP:
ATP-bidrag for april kvartal
Beløbet er hævet på kassekreditten.
810
22.3 Betaling af skatter og bidrag
Du har nu lært at registrere betalingen af gæld til SKAT og ATP.
Konto
Debet
14230: Skyldigt ATP-bidrag
X
14240: Skyldigt AM-bidrag
X
14250: Skyldig A-skat
X
14210: Kassekredit
Kredit
X
Selvrettende opgave:
Betaling af skatter og bidrag
I næste præsentation lærer du at registrere indehaverens B-skat
og AM-bidrag.

similar documents