Fotosyntese og respiration

Report
Fotosyntese og respiration
s. 209 – 211
Biologibog C+B
Fotosyntese i grønkorn
Fotosyntesen og respiration
• 6 CO2 + 6 H2O
• C6H12O6 +6O2
C6H12O6 + 6O2
6 CO2 + 6 H2O +energi
Lysprocessen foregår i thylakoiderne.
Mørkeprocessen i stroma
Lysprocessen
•
•
•
•
•
•
•
•
Foregår i thylakoiderne(membraner)
Vand forbruges
Vand spaltes og danner O2
H- overføres til stoffet NADP + = NADPH( transport af Hioner)
(godsvogne)
ADP +P = ATP ( energitransport) (Lokomotivet)
Processerne sker i KLOROFYLET med hjælp fra enzymer
Resultatet er: O2 – NADPH – ATP
2 H2O +lys
O2 +4 H
Mørkeprocessen
• Kan foregå i mørke.. Men er afhængig af lysprocessen!
• Planten optager CO2
• Bruger ATP –energi og får hydrogen fra NADPH og
dermed dannes C6 H12 O6
• 4 H +CO2
CH2* +H2O
ATP og NADPH
• ATP = energirigt-molekyle. Transporterer
energi fra lys- til mørkeprocesesn
• NADPH= hydrogen-transportør fra lys – til
mørkeprocessen.
• ATP forbliver i grønkornene.
Respiration i mitokondrier
Mitokondrier er transformatorer
• De OMDANNER- transformerer – kemisk
energi fra organisk stof og ilt til kemisk energi i
ATP: C6H12O6 +6O2
6 CO2 + 6 H2O + energi
• Grønkorn laver lysenergi om til kemisk energi i glucose
• Mitokondrier laver kemisk energi om i glucose til kemisk
energi i ATP.
• Der er energitab i form af varme.
• Ved fotosyntesen dannes mere glucose og ilt, end planten
bruger. Ilt diffunderer ud i atmosfæren til glæde for os ;)

similar documents