PowerPoint Presentation - [email protected]

Report
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
Tartu Ülikool
Mida teame?
• Milleks vajab organism hapnikku?
• Kuidas toimub organismis hapniku ja
süsihappegaasi transport?
• Mis on rakuhingamine?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
2
Mida teada saame?
• Kuidas toimub rakuhingamine?
• Mis toimub
– glükolüüsil
– tsitraaditsüklis
– hingamisahela reaktsioonides
• Mis on rakuhingamise tulemuseks?
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
3
Rakuhingamise etapid
• Rakuhingamine koosneb kolmest protsessist:
– glükolüüs
– tsitraaditsükkel
– hingamisahela reaktsioonid
• Need kolm etappi saab kokku võtta summaarse
võrrandiga:
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
4
Glükolüüs
• Tsütoplasmas
NAD
NADH
ADP + Pi
Glükolüüs
ATP
Glükoos
2 püruvaati
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
5
Glükolüüs
• Üldvõrrand:
glükoos + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi →
2 püruvaati + 2NADH + 2H+ + 2ATP + 2H2O
• Osaleb vesnikukandja koensüüm
NAD ehk nikotiinamiid adeniin
dinukleotiid
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
6
Tsitraaditsükkel
• Mitokondri sisemuses
NAD
NADH
Tsitraaditsükkel
Püruvaat
FADH2
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
7
FAD
CO2
Tsitraaditsükkel
• Tulemuseks 16 H+, 6 NADH2, 2 FADH2,
2 ATP, 2 CO2
• Osalevad vesiniku kandja
koensüüm NAD ja vabanenud
elektronide ja vesiniku kandja
koensüüm FAD ehk flaviinadeniindinukleotiid.
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
8
Hingamisahela
reaktsioonid
• Mitokondri sisemembraani sopistustes
• Vajavad hapnikku
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
9
Hingamisahela
reaktsioonid
• Tekkinud energia salvestatakse ATP
molekulidesse
• Kokku sünteesitakse 34 ATP molekuli
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
10
Rakuhingamise tulemus
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia
• CO2 liigub verre ja eemaldatakse organismist
väljahingamisel
• Ühe glükoosimolekuli lõhustamisel on võimalik
saada maksimaalselt 38 ATP molekuli
• Reaalselt saab toota vaid 29–30 ATP molekuli
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
11
Kokkuvõte
• Glükolüüsil lõhutakse glükoos kaheks
kolmesüsinikuliseks ühendiks
• Tsitaaditsüklis lagundatakse kolmesüsinikulised
ühendid süsinikdioksiidiks
• Hingamisahelas kasutatakse ära hapnik ja
salvestatakse tekkinud energia ATP molekulidesse
• Rakuhingamise tulemusena tekib süsihappegaas,
vesi ja maksimaalselt 38 ATP-d energiat
Külli Kori, Leo Siiman, Meelis Brikker
12

similar documents