Hokej - Fakulta tělesné kultury

Report
FYZIOLOGICKÉ ASPEKTY
SPORTOVNÍCH HER:
LEDNÍ HOKEJ
PhDr. Michal Botek, Ph.D.
Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc
Základní charakteristika
o kolektivní sport, 5 hráčů v poli + brankář
(střídání neomezeně dle potřeby)
o cílem je dopravit puk do branky soupeře a míň jich obdržet
o tři třetiny po 20 minutách čistého času oddělených 15 min přestávkou.
o rozměry hřiště 56-61 x 26-30 m
o vyžaduje vysokou úroveň kondice a specifických pohybových
dovedností
o nejúspěšnější český hráč – Jaromír Jágr ?
Posty v ledním hokeji
1. Brankář
2. Obránce
3. Křídlo
4. Střední útočník
Somatická charakteristika
Somatická charakteristika – dynamika výšky
Somatická charakteristika – dynamika BMI a % tuku
Vývoj výšky a hmotnosti u českých hokejistů
186
90
87
84
87,9
184
89
184,5
89,7
185,2
89,6
184,7
88,8
184,5
183,4
182
181,3
81,7
(kg)
(cm)
81180
78
78178
176,9
74,4
75176
72174
74,3
173,5
173,6
173
69,9
69172
1928
1928 1952
1952 1963
1963
1976
1976
1980
1985
1980
1985
(rok)
(rok)
1996
1996
1998
1998
2005 2010
2010
2005
(Sigmund, 2012)
1. Somatotyp
NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALOVÉ SKUPINY
+ ZRANĚNÍ a příčiny vzniku
o vysoká frekvence zranění P-P aparátu
o otřes mozku, naraženiny, …
o distorze ramenního kloubu, kolene
o zranění obličeje, vyražené zuby,
o zlomeniny klíční kosti, prstů a zápěstí,
o kolize se soupeřem, s vlastním hráčem,
m. vastus lateralis
o naražení na mantinel, nerovnost v ledu,
o zranění - pukem, bruslí, hokejkou
http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/index.html
o při pěstním souboji
Distribuce svalových vláken
podíl II.B vláken (%)
o vlákna I. : okolo 50 % (CAN) bez rozdílů v postech, 61 % (FIN)
o před a po sezóně (CAN): vlákna IIa:↑ 38 na 45 %; IIb ↓ 12 na 4%
(?)
(spec. adaptace na silově vytrvalostní trénink)
(Kučera & Dylevský, 1999)
1. Analýza kondiční složky herního výkonu
2. Objem + intenzita
 intermitentní povaha zatížení, krátké sprinty, rychlost až 40 km/h
 doba zatížení každých 3 – 5 min
 (ice time 30-90 s při průměr. intenzitě 80-95% VO2max)
ANP
 zatížení : zotavení 1 : 3
 vedle aerobního metabolismu – významná role ANAEROBNÍHO
metabolismu
 HRprům za 60 min 120 – 130 tep.min-1
: na ledě 180-200 tep.min-1 / na střídačce <100 tep.min-1
 za zápas nabrusleno 5 až 7,5 km
 počet střídání za zápas 15x až 18x (ice time 6 – 20 min)
Dynamika HR při hře
a při střídání
o obránci mají vyšší ice time +33 % než útočníci
o vyšší počet střídání +17 %
o delší pobyt na ledě per střídání +21 %
o nižší dobu zotavení –35 %
o dosahují 65 % rychlosti bruslení útočníků
Green et al. (1976)
Monitoring HR během zápasu
o linearita mezi VO2 a HR na běhátku
o mírně vyšší HR při bruslení, ale konstantní VO2
o během zápasu prům. intenzita 70 - 80 VO2max (Paterson, 1979)
o zvýšení HR bez vzestupu VO2
: emoce
: statická práce horní poloviny těla
: zvýšení teploty jádra – termoregulace
: únava
Aerobní kapacita
Aerobní kapacita
Aerobní kapacita
Aerobní kapacita a její vývoj
VO2max: 54–63 ml.min-1.kg-1
Čím vyšší hodnota VO2max, tím rychleji
dochází k utilizaci Laktátu a obnově ATP
= vyšší odolnost vůči únavě !!!
Intenzita zatížení – tvorba laktátu
o nejvyšší koncentrace LA 1.-2. třetina 8.7 a 7.3 mmol/L
o ve třetí pokles na 4.9 mmol/L
o útočníci 5.5 mmol/L vs obránci 2.9 mmol/L
o do 2 min. resyntéza 60-65 % ATP (Green, 1979), do 5 min 100%
o intermitentní zátěž 10x (1 min : 5 min) IZ 120 % VO2max
o deplece glykogenových zásob o 60 % (m. vastus lateralis)
vs
o 2x zvýšená hladina FFT v plazmě (šetření glykogenu)
kontinuální zátěž 60 min; IZ 50-60 % VO2max
o 70 % ↓ glykogenu z vláken II. + LA 26.7 mmol/L (INTM)
o 29 % ↓ glykogenu, především vlákna I. + LA 2.7 mmol/L (KNT)
Green et al., 1978
Optimální strategie hrací doby
o během hry vysoká intenzita zatížení = tvorba La + H+
o prodloužení ice time vede k vzestupu La + H+, snížení recyklace ATP
a poklesu výkonu
OPTIMÁLNÍ ,,ICE TIME“ je 30 - 45 s
o během zotavení dochází k obnovení O2 v myoglobinu, resyntéze ATP
o kratší ice time umožňuje větší příspěvek CP a oxidativní fosfor.
při recyklaci ATP (Montgomery et al., 1988)
Determinanty rychlosti bruslení
o během prvních 4 kroků (skluzů) rychlost 8 m.s-1
o délka
skluzu
o frekvence odšlapů (odrazů)
o doba jednooporové a dvouoporové fáze
o pokles rychlosti vlivem únavy se projevil v poklesu FREKVENCE
(Montgomery, 1988)
Anaerobní výkon
WINGATE TEST:
30 s all out test
Anaerobní trénink
Zvyšuje aktivitu ATP-cyklu
zvyšuje aktivitu glykolytických enzymů
MÁ pouze minimální vliv na oxidativní enzymy
Čili fyziologické změny vzniklé v důsledku tréninku
jsou vysoce specifické a závislé na typu tréninku!
UTP
GLYKOGEN
LAKTÁT
NADH
pyruvát
ATP
G-fosforyláza
UDP
NAD
LDH
Pi
ATP
G 1-P
ADP
hexokináza
GL
Pyruvát kináza
Pi
fruktóza-difosfatáza
fosfoglycerát kináza
ADP
IZOMERACE
G 6-P
IZOMERACE
F 6-P
ATP
PFK
ADP
F 1,6-P
ATP enoláza ADP
P-enol pyruvát
Glyceraldehyd 3-P
Glyceraldehyd 3-P
NADH
NAD
Glyceraldehyd dehydrogenáza
ADAPTACE SVALOVÉHO
APARÁTU NA SILOVÉ PODNĚTY
ADAPTACE PROBÍHÁ VE TŘECH ETAPÁCH:
1. ETAPA: Období rychlého zlepšení „zvedací“ schopnosti proces učení (CNS).
Malé nebo žádné zlepšení síly jednotlivých svalů, ale pocit
zvýšené síly.
: efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek
čili zlepšování techniky ne síly
: neuromuskulární adaptace po
2 týdnech !
Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: 592-604.
Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.
2. ETAPA: Zvýšení síly jednotlivých svalových vláken bez zvětšení
průřezu (bez hypertrofie).
: zlepšování intra- a intermuskulární koordinace
: efektivnější zapojování jednotlivých motorických jednotek
Neurální adaptace za 6 až 8 týdnů
Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: 592-604.
Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.
3. ETAPA: Pomalý ale stálý vzestup objemu a síly trénovaných svalů
: svalová hypertrofie
10 až 12 týdnů
Jones DA (1992). Strength of skeletal muscle and the effects of training. Br Med Bull 48: 592-604.
Komi P. V. (1992). Strenght and Power in Sport. Blackwell Scientific Publlication.
METABOLICKÝ EFEKT POSILOVÁNÍ
o zvýšení koncentrace svalového CP, ATP a glykogenu
o zvýšení aktivity glykolytických enzymů (PFK, LDH).
(Máček & Radvanský, 2011)
Diagnostika síly
ZÁVĚR:
o Hokej je aerobní sport s vysokými nároky na
anaerobní i aerobní kapacitu a explosivní sílu hráčů.
o S intermitentní povahou výkonu včetně intenzity by
mělo korespondovat i zatížení v tréninku.
o Vyšší VO2max umožňuje hráčům rychleji regenerovat.
o Výkon determinuje rychlost resyntézy ATP a ice time.
o Únavu ovlivňuje např. nadprodukce LA- + H+; ↓zdrojů E;
↑ teplota těl. jádra, dehydratace
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents