ATP oraz budowa i fizjologia serca

Report
ATP oraz budowa i
fizjologia serca
Monika Kujdowicz
ATP
• Skład: adenozyna, ryboza, fosforany
• Uniwersalny nośnik energii
• ATP + H2O → ADP + Pi ΔG˚ = −30.5 kJ/mol
(−7.3 kcal/mol)
• ATP + H2O → AMP + PPi ΔG˚ = −45.6 kJ/mol
(−10.9 kcal/mol)
Powstanie serca
• Serca jest jednym z
pierwszych narządów,
które wykształca się
podczas embriogenezy
• Zmiany
przystosowawcze do
pełnienie roli pompy
zachodzą do 1-3
miesięcy po urodzeniu
Budowa serca
aorta
Prawy
przedsionek
Lewy
przedsionek
t. płucna
Prawa
komora
Lewa
komora
koniuszek
Prawa tętnica
Lewa tętnica
Serce w powiększeniu
sarkomer
Linia Z
Tkanka przewodząca serca
Węzły: zatokowo-przedsionkowy (wyznacza rytm 100/min),
przedsionkowo-komorowy(70/min)
Pęczek Hissa (50/min)
Włókna Purkiniego (30/min)
Przemieszczenia jonów w
komórkachrozrusznikowych
10^-7 M Ca
10^-3 M Ca
•
•
•
•
Powolny wypływ jonów potasu
Napływ jonów wapnia z sarkolemmy
Napływ Ca2+ z siateczki
Szybki napływ sodu i wypływ potasu
Mechanizm skurczu
• Załamek P – depolaryzacja
przedsionka
• Zespół QRS – depolaryzacja
komory
• Załamek T – repolaryzacja
serca
• Łączny czas akcji serca– 0,8 s.
Serce jako syncytium czynnościowe
• Depolaryzacja
danej części serca
to nie skórcz
• Mięsień sercowy
dzięki
połączeniom typu
neksus kurczy się
synchronicznie
• Spadek pH zamyka
neksusy
Bibliografia
• http://p.sciaga.pl/text/additions/600/16/2/7/2992.gif&imgrefurl=http://w
ww.sciaga.pl/tekst/44388-45budowa_cytologiczna_histologiczna_oraz_funkcja_miesnia_sercowego/do
datki/&usg
• http://egf.fm.interia.pl/ms.jpg&imgrefurl=http://egf.fm.interia.pl/histo.ht
m&usg=__iqvB8BXeJ13nZCJlT3_aoXWeKWk
• ://sciaga.onet.pl/_i/Biologiasciaga/tkanka_miesniowa.jpg&imgrefurl=http:
//sciaga.onet.pl/12581,57,150,85,0,19945,sciaga.html&usg
• ://www.zdrowiekwartalnik.pl/wp-content/uploads/2009/06/sercebudowa.jpg&imgrefurl=http://www.zdrowiekwartalnik.pl/%3Fpage_id%3
D399&usg=__
• //www.votismedical.pl/wpcontent/uploads/2009/06/serce1.jpg&imgrefurl=http://www.votismedical
.pl/%3Fp%3D53&usg
• http://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiogram
• http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_conduction_system_of_the_heart
• http://en.wikipedia.org/wiki/Heart
• http://www.phmd.pl/images/ryciny/20071107105840.jpg
• http://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_triphosphate
Dziękuję

similar documents