ppt voor infosessie onrechtstreeks ATP

Report
Integratie Architectuur en
Interieurarchitectuur
Vicerector Onderwijs UHasselt,
Prof. dr. Jean-Michel Rigo
UHasselt in volle groei – Onderwijs
UHasselt in volle groei – Onderzoek
publicaties
Evolutie aantal ingeschreven
doctoraatsstudenten
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UHasselt in volle groei – Personeel
Personeelsaantallen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totaal
ATP
673
226
688
223
708
219
710
230
745
230
820
242
856
251
928
262
970
276
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totaal
ATP
UHasselt nu en na integratie
 Opgericht in 1973
 Studenten: 3.400
 Personeel: 932
 4 Faculteiten
5.400
1.100
6 Faculteiten
Huidige:
 Bedrijfseconomische wetenschappen
 Geneeskunde en levenswetenschappen
 Wetenschappen
 Rechten
Nieuwe faculteiten
 Architectuur en kunst
 Industriële IngenieursWetenschappen
Onderwijs
Master
Bachelor
wetenschappen
geneeskunde
en levens
wetenschappen
bedrijfsrechten
economische
wetenschappen
Integratie – Organisatie
geneeskunde
en levens
wetenschappen
bedrijfsrechten
economische
wetenschappen
architectuur
& kunst
industriële
Ingenieurs
wetenschappen
Master
Bachelor
wetenschappen
REVAKI
2 nieuwe faculteiten
evolutie naar 5.400 studenten
AR
IAR
IIW
Faculteit Architectuur en kunst
Vicedecaan Faculteit Architectuur en kunst,
Koenraad Van Cleempoel
Faculteit Architectuur en kunst
Organisatie faculteit:
Opleidingsraad
Faculteitsraad
Rob Cuyvers
Departementshoofd
Decaan
Koen Van Cleempoel
Opleidingscoördinator IAR
Vicedecaan
Els Hannes
Opleidingscoördinator AR
Administratief directeur
Faculteit Architectuur en kunst
Bevoegdheden faculteit:
Onderzoek: Architectuur, interieurarchitectuur en kunst
 Onderzoeksgroep ArcK > architectuur en interieurarchitectuur
 Onderzoeksgroep MAD-research (Elfde Linie) > kunst
Onderwijs: Architectuur en interieurarchitectuur
 Bachelor of science in architectuur (180 stpt)
 Master of science in architectuur (120 stpt)
 Bachelor of science in interieurarchitectuur (180 stpt)
 Master of science in interieurarchitectuur (60 stpt)
Curricula, gebouwen, docenten... Al het goede blijft
Student zijn aan de UHasselt?
Directeur Onderwijs, ir. Nicole Dekelver
Wat betekent dit voor jou?
 Je wordt UHasselt student
 De curricula wijzigen niet omwille van de integratie
 De opleiding behoudt haar eigen academische kalender
 De lesgevers blijven dezelfde (worden wel UHasselt personeel)
 De onderwijsactiviteiten blijven doorgaan aan de UHasselt,
Campus Diepenbeek
 Je geniet van dezelfde voorzieningen zoals alle UHasselt
studenten
Inschrijving
Huidige studenten:
• hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen
• hebben een account en UHasselt e-mailadres ontvangen
• kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het
studentendossier vanaf 11 juli 2013
https://www.uhasselt.be/
Inschrijving
Inschrijving
Inschrijving
Inschrijving
Huidige studenten:
• hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen
• hebben een account en UHasselt e-mailadres ontvangen
• kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het
studentendossier vanaf 11 juli 2013
(https://www.uhasselt.be/intranet)
• kunnen na betaling van voorschot de studentenkaart
valideren aan de studentenbalie aan UHasselt in
Diepenbeek (gebouw D)
Studentenkaart
• Identificatie als UHasselt student
• Intern betaalmiddel (Ping-Ping)
• Kortingen (restaurant, sport, cultuur, openbaar vervoer …)
Elektronisch studentendossier
Studiecontract met de UHasselt
Studenten die herinschrijven
• sluiten een studiecontract met de UHasselt
• vervolgen hun traject aan de UHasselt
(cf studentendossier)
• nemen alle verworven credits en gedelibereerde cijfers
mee
• vallen vanaf dat ogenblik onder de OER van de UHasselt
• krijgen bij afstuderen een UHasselt diploma
Deliberatieregels
Bachelor: twee deliberatiepakketten/tolerantieregels
1e deel van het modeltraject (60 stpt)
• hoogstens 2 onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt
• én min. 54% bij 1 onvoldoende en 58% bij 2 onvoldoendes
2e en 3e deel van het modeltraject (120 stpt)
• enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt
• én minimaal 50%
Master: één deliberatiepakket/tolerantieregels (60 of 120 stpt)
• enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 6 stpt
(eenjarige master) respectievelijk 12 stpt
(tweejarige master)
• én minimaal 50%
Overgangsmaatregelen
2012-2013
Opleiding
OER
2013-2014
opleiding
OER
PHL ba (INT) ARC
PHL
UH ba (INT) ARC
UHasselt
PHL ma (INT) ARC
PHL
UH ma (INT) ARC
UHasselt
Overgangsmaatregelen
Verworven credits / gedelibereerde
cijfers blijven behouden aan de
UHasselt
Overgangsmaatregelen
Examencommissie van de UHasselt
delibereert over examenresultaten
waarover de hogeschool nog geen
uitspraak deed
= restpakket
Overgangsmaatregelen
Deliberatie over dit ‘restpakket’ aan
de hand van de UHasselt-regels
Overgangsmaatregelen
Gewogen percentage berekend op
het volledige deliberatiepakket en
niet op het restpakket
Overgangsmaatregelen
Graad van verdienste op basis van
de resultaten van de volledige
opleiding
Overdragen van
Bindende voorwaarden
Faciliteiten
Studentenmobiliteit (erasmus)
Studiebegeleiding
•
Dienst studieadvies en -begeleiding
- Niet curriculumgebonden studiemoeilijkheden
- Aanvragen faciliteiten
•
Dienst studieloopbaanbegeleiding
- Alle dossiers m.b.t. individuele studieloopbaan
•
Psychosociale begeleiding
Praktische aangelegenheden
• Zelfde studiegeld
• Zelfde sociale voorzieningen als UHasselt studenten
Boekentoelage
PC toelage
Woontoelage
Gesubsidieerde maaltijden
Tussenkomst vervoer
Fietsproject
Tussenkomsten sport en cultuur
Persoonlijke financiële toelagen
• Eén studentenloket voor studentenadministratie (campus
Diepenbeek)
• Eén loket voor sociale voorzieningen (campus
Diepenbeek)
• Aankoop handboeken/cursussen via campusboekhandel
(Diepenbeek)
• Helpdesk
• Toegang tot faciliteiten UHasselt
Infomarkt
Trajectbegeleiding
Inge
Jacobs
Danny
Smets
OER
Alida
Lutgarde
Lieve Quanten
Van Wijck Van den Bosch
Studentenadministratie
Josette
Wilmots
Studentenvoorzieningen
Liesbeth Huber
Studiebegeleiding
Liese
Aerts
Özlem
Yalci
Internationale
uitwisselingen
ICT / PC
Marleen
Jehaes
Veerle
Smeers
Filip
Reyns
Stéphanie
Frère
Vragen?
Work on your own student life and
the studying of the future!
Studentenparticipatie
@ Universiteit Hasselt
“Inspraak, medezeggenschap en
bestuursfuncties van studenten in het
hoger onderwijs dragen enorm bij aan
de kwaliteit van het onderwijs”
Pascal Smet, minister van Onderwijs
35
Universiteitsbeleid
StuRa
Student
36
Meer info …
sturauhasselt.be
facebook.com/sturauhasselt
twitter.com/sturauhasselt
[email protected]
37
Verdere info
www.uhasselt.be/studentenintegratie
• Presentatie: infosessie Integratie Architectuur
en Interieurarchitectuur
• Mogelijkheid om elektronisch vragen te stellen
Appendix 1: Vergelijking deliberatieregels
UHasselt
PHL
pakket per inschrijving
Deliberatiepakketten ba
1e ba
2e + 3e ba
Toleranties inzetten
Tolereerbaar: 8/9
1e ba:
2 onv, max 12 SP, 58%
1 onv, max 12 SP, 54%
2e + 3e ba/ma
10% vd opgnm. SP, 50%
nvt, doch wel
deliberatieregels
(niet geslaagd =
onvoldoendes
hernemen, ook in 20132014)
Graad van verdienste
1e + 2e + 3e ba
3e ba
Grenswaarden (%)
68 – 77 - 85
70 – 80 - 85

similar documents