Felvételi pontszámítás 2014

Report
Minden, amit a jelentkezésről tudni érdemes
Medvéné dr. Szabad Katalin
1
A választás szempontjai
•
•
•
•
•
Érdeklődés, szakmai elkötelezettség – hivatás
Életpálya jövedelem
Az intézmény presztízse, elhelyezkedési lehetőségek
Külföldi tanulmányok/részképzés, gyakorlat lehetősége
Diákélet, osztálytársak………..
• Reálisan hova lesz esélyed???
• Milyen feltételek teljesítése esetén lehet bejutni?
22
Felvételi pontszámítás 2014
A tavalyi évhez hasonlóan: max. 500 pont
 Tanulmányi pontok 200 (T)
 Érettségi pontok (két érettségi vizsgatárgy) 200 (É)
 Többletpontok 100 (pl.: emelt szintű érettségi 50 pont,
felsőfokú nyelvvizsga 40 pont, tanulmányi versenyek )
Számítás alap és FOSZK-en: T+É+többlet vagy 2*É+többlet
Azt a verziót rögzítik, amelyik kedvezőbb!!
Alapképzés és osztatlan képzés: min. pontszám 260 pont
Felsőoktatási szakképzés: min. pontszám 220 pont
Mesterképzésen min. 50 pont.
33
Felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek
az oklevél minősítése alapján is
számítható a felvételi pontszám
Felvételi pontszám
Felvételi összpontszám
A korábbi felsőoktatási
alapképzés (A),
alapképzés (A),
tanulmányok során
osztatlan képzés (O),
osztatlan képzés (O),
szerzett oklevél
felsőoktatási
felsőoktatási
minősítése
szakképzés (F) esetén szakképzés (F) esetén
(max. 200 pont)
(max. 500 pont)
Elégséges (2)
125
125x2=250+100*
Közepes (3)
150
150x2=300+100*
Jó (4)
175
175x2=350+100*
Jeles/kitűnő (5)
200
200x2=400+100*
4
Tanulmányi pontok
A tanulmányi eredményekkel legfeljebb 200 pont szerezhető.
Ennek egyik felét a középiskolai osztályzatokból számolják: a
magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy
idegen nyelv (vagy ennek hiányában nemzetiségi nyelv és
irodalom) és egy természettudományos tantárgy utolsó két év
végi jegyeit adják össze, majd szorozzák meg kettővel.
A tanulmányi pontok másik felét az érettségin szerzett
jegyekből számolják. A négy kötelező (magyar nyelv és
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy szabadon
választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek
átlagát kerekítik egész számra.
5
Érettségi pontok
A felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények által képzési
területenként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye
alapján kiszámolt pontok összeg, tárgyanként maximum 100 pont szerezhető,
összértéke legfeljebb 200 pont lehet.
6
Többletpontok max. 100 pont
A jelentkezőnek a felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályban
meghatározott feltételek szerint adandó, alapképzésben, osztatlan
mesterképzésben a 400 pontot meghaladó pont. A jogcímeket (pl.
nyelvtudás, szakképzettség, sportteljesítmény) és az elérhető
többletpontok mértékét a Tájékoztatóban ismertetik.
A többletpontok két kategóriába sorolhatók jogcímeik szerint:
1. Minden szakon: emelt szintű érettségi vizsgaeredményért,
nyelvtudásért, előnyben részesítés okán;
2. Képzési területenként adható többletpontok: tanulmányi
versenyeredmények, művészeti versenyeredmény, szakképesítés,
sporteredmény alapján.
7
7
Nyelvvizsga
Nyelvvizsgáért maximum 40 többletpont szerezhető:
28 pont a középfokú (B2), komplex nyelvvizsgáért,
40 pont a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsgáért.
Ugyanabból a nyelvből csak egy nyelvvizsgáért szerezhető
pluszpont.
Ha a sajátos nevelési igényű jelentkező igazolni tudja, hogy nem
tudja letenni a komplex nyelvvizsgát, a szóbeliért vagy írásbeliért
is megkaphatja a 28, illetve 40 pontot.
8
8
OKTV
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 1-10. helyezettje
100, a 11-20. helyezett 50, a 21-30. helyezett pedig 25 többletpontot kap.
A Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén
(SZÉTV) helyezésért elért diákok is ugyanennyi pontot kapnak.
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája
(TUDOK) versenyein elért nagydíjas helyezésért 30, első díjas helyezésért
20 többletpont jár.
Az OKTV, SZÉTV és TUDOK versenyeken tárgyanként egy helyezésért
adható többletpont, és csak akkor, ha az kötelező vagy választható az adott
képzési területen.
Az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért
20 többletpont jár, az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató
Versenyen elért 1-3. helyezésért pedig 30 többletpont adható.
9
9
Hátrányos helyzet
Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetért,
fogyatékosságért és gyermekgondozásért összesen
maximum 40 többlet pontot lehet kapni. Ugyanennyi
többletpont jár azoknak a diákoknak, akik árvák, vagy
akiket tartós nevelésbe vettek. Mindezt hivatalos
dokumentumokkal kell bizonyítani.
10
Szakképesítés
Szakirányú szakképesítésért 24 többletpontot
kaphattok, de csak akkor, ha a képzési terület
intézményei erről közösen úgy határoztak – a listát a
felvételi tájékoztatóban nézhetitek meg.
11
11
Sportteljesítmény
A világ- vagy Európa-bajnokságon szerzett dobogós helyezésért 30,
az országos bajnokságon elért 1-3. helyért pedig 15 pluszpontot
kaphattok. Az olimpiai játékokon, siket olimpián, paralimpián, sakk
olimpián szerzett arany-, ezüst- vagy bronzérem 500 pontot ér.
2014-től azok a felvételizők is kapnak többletpontot, akik a
diákolimpia országos döntőiben érmet szereznek (csak abban az
esetben jár a pluszpont, ha az arra jogosító eredményt legkésőbb a
jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szereztétek; olyan
sportágban, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elismer). A
számok első három helyezettjének 10 pluszpont jár.
12
12
Emelt szintű érettségi
követelmények a jelentkezéshez
Az alábbi alapképzési szakokra történő jelentkezés esetén egy érettségi
vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni az alábbi tárgyak közül:
Andragógia: angol, biológia, francia, magyar, matematika, német, orosz,
történelem.
Kommunikáció és médiatudomány: angol, francia, magyar, matematika, német,
olasz, orosz, spanyol, társadalomismeret, történelem.
Nemzetközi tanulmányok: angol, francia, magyar, matematika, német, olasz,
orosz, spanyol, társadalomismeret, történelem.
13
Felvételi pontszámítás
és határidők 2014 A
Változások: a korábbinál több szakon emelt szintű érettségi kell!
Jelentkezés: 2013. december 16-tól 2014. február 15-ig
Jelentkezés módja: elektronikusan
Összesen 5 helyre lehet jelentkezni!
Felvételi tájékoztató elektronikus megjelenése:
2013. december 16. a www.felvi.hu honlapon.
A felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése: 2014. január 31.
Bővebb információ: www.felvi.hu
14
Mester felvételi
Jelentkezés feltétele: oklevél és nyelvvizsga
Max. 100 pont szerezhető
Lásd BGF Felvételi szabályzat
Hozott (max. 50) és szerzett pontok (max. 50.)
 Többletpontok (pl.: nyelvvizsgák, TDK, …)
 Előnyben részesítés (fogyatékos, hátrányos helyzet
15
Fontos kérdések….
Ha ugyanabból az idegen nyelvből van emelt szintű
érettségi (50 pont) és felsőfokú nyelvvizsga (40 pont), csak
az egyiket számítják be? Mivel az emelt szintű érettségiért
több pont jár, mint a felsőfokú nyelvvizsgáért,
automatikusan ezt veszik figyelembe, azaz 50 pont.
16
Tudnivalók az e-felvételiről………








Biztonságos, egyszerű, gyors és kényelmes
Bármikor elérhető
Nem engedi a hiányosan kitöltött lap elküldését
Segít a kitöltésben (súgó, figyelmezető üzenet)
Szükséges dokumentumok feltölthetők
Felvételi eljárás díja online is utalható
Hivatalos értesítések a megadott e-mail címre érkeznek
Felvételi eredményt (besorolási döntés automatikusan
megküldik)
17
17
E-felvételi: jelentkezési lap kitöltése
1818
Néhány tanács a döntéshez……..
•
•
•
•
•
•
Gyűjts sok többlet pontot!
Felvételi kapacitás!
Ne hagyd a döntést az utolsó pillanatra!
Iszonyatosan fontos a jelentkezés sorrendje!
Max. 5 helyre lehet jelentkezni!
Egyszer lehet sorrendet módosítani!
19
További információk:
www.bgf.hu
http://www.facebook.com/bgf.hu
[email protected]
20
Köszönöm a figyelmet!
Várom a kérdéseket!
21

similar documents