Carina Mijnen - Zaken doen met Duitsland

Report
Zaken doen met Duitsland
23 mei 2012
Talentenpark/Palio te Winterswijk
Carina Mijnen, juriste DNHK
Made in Germany
Grootte (km²)
Inwoners
Bevolkingsdichtheid
BBP (Mrd. €)
Economische groei
Werkloosheid
Inflatie
bronnen Destatis en CBS
NL
41.500 km²
16,6 Mio.
494
588,4 Mrd. €
1,2% (t.o.v.`10)
6,0% (febr.´12)
2,5% (febr. ´12)
D
357.000 km²
81,8 Mio.
229 (2009)
2 570,8 Mrd. €
3,0%
7,4%(febr.´12)
2,3% (2011)
Één land, zestien deelstaten
10 redenen voor Duitsland
1.
2.
3.
4.
5.
Leidende economie
Global player
Hoge productiviteit
Goede arbeidslonen
R&D
6. Eerste klas infrastructuur
7. Subsidies en
ondersteuning
8. Springplank
9. Veilige
investeringsomgeving
10.Levenskwaliteit
Actief worden op de Duitse markt
•
•
•
•
•
Distributeur
Handelsagent
Handelsvertegenwoordiger
Eigen personeel
Bedrijfsvestiging in Duitsland
Bedrijfsvestiging in Duitsland
• Onzelfstandige nevenvestiging „Filiale“ /
„Betriebsstätte“
• Zelfstandige nevenvestiging
„Zweigniederlassung“
• Oprichting dochteronderneming
Filiale
• In elk opzicht afhankelijk van de
hoofdvestiging
• Facturen worden uit naam van de
hoofdvestiging geschreven
• Geen van de hoofdvestiging afwijkende
firma (naam) mogelijk
• Inschrijving bij het plaatselijke
Gewerbeamt verplicht.
• Geen inschrijving in het „Handelsregister“
„Zweigniederlassung“
Een „Zweigniederlassung“ is een
nevenvesting, die voor de uitvoering van
zijn werkzaamheden gedeeltelijk
afhankelijk en gedeeltelijk onafhankelijk
van de hoofdvestiging is.
Zweigniederlassung (2)
•
•
•
•
ruimtelijk van de hoofdvestiging gescheiden
Niet alleen ondersteunende werkzaamheden
Niet tijdelijk van aard
Van buitenaf gezien dient het op een
hoofdvestiging te lijken, o.a. door eigen
kantoorruimte, bankrekening
• Een eigen manager, die in bepaalde opzichten
zelfstandig kan handelen
„Zweigniederlassung“ (3)
• Verplichte inschrijving in het
Handelsregister
• Verplichte inschrijving in het
Gewerberegister
Inschrijving Handelsregister DE
• Adres in Duitsland (geen postbus!)
• Notariële inschrijving
• Vertalingen uittreksel handelsregister NL
en statuten noodzakelijk
• Gegevens directieleden
• Doel van de onderneming
(Unternehmensgegenstand)
Inschrijving Handelsregister DE (2)
• Duur gehele procedure: 6-8 weken
• Duur inschrijving: 2-4 weken
• Notariskosten: afhankelijk van de hoogte van het
maatschappelijk kapitaal, meestal c.a.
EUR 600-800
Rechtsvormen in Duitsland
• Aktiengesellschaft (AG)
• Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH
• Unternehmergesellschaft (UG)
• Kommanditgesellschaft (KG)
• GmbH & Co. KG
Rechtsvormen in Duitsland (2)
•
•
•
•
•
Einzelunternehmen
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)
Offene Handelsgesellschaft (OHG)
Verein
Stiftung
GmbH
• Duitse pendant Besloten Vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
• Puur Duitse onderneming
• Zelfstandige entiteit
• Eigen vermogen
Statuten GmbH
• Naam (Firma)
• Zetel in Duitsland (geen postadres!)
• Doelomschrijving
• Kapitaal
• Oprichter(s)
Naam GmbH
• Vrije keuze
• Fantasienamen toegestaan
• Dient echter voldoende onderscheidend
vermogen te hebben
• Rechtsvorm moet uit de naam blijken
Zetel GmbH
• Voorheen: werkelijke zetel en statutaire
zetel moesten op 1 adres gevestigd zijn
• Sinds nov. 2008: werkelijke zetel mag van
de statutaire zetel afwijken
Doelomschrijving GmbH
• “Unternehmensgegenstand”
• De doelomschrijving van een GmbH moet
nauwkeurig en gedetailleerd worden
omschreven en mag niet illegaal zijn.
Kapitaal
• Stammkapital EUR 25.000
• De helft (EUR 12.500) moet bij oprichting
worden gestort
• In aandelen verdeeld
• Waarde aandeel minstens EUR 100,-
Oprichter(s)
•
•
•
•
Tenminste 1 oprichter vereist
Natuurlijke personen
Rechtspersonen
Automatisch ook “Gesellschafter”
Bestuurder / Geschäftsführer GmbH
• Natuurlijke persoon
• Geen rechtspersoon!
• Alleen vertegenwoordigingbevoegd of
gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd
• Geen eisen t.a.v de persoon
Procedure oprichting GmbH
•
•
•
•
•
Concept-statuten
Ondertekening oprichtingsakte
Opening Duitse bankrekening
Aanmelding handelsregister
Aanmelding Gewerberegister
GmbH in oprichting
• Na ondertekening oprichtingsakte
• GmbH in Gründung (i.G.)
Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt)
•
•
•
•
•
Mini-GmbH
Geen startkapitaal vereist
Oprichting met EUR 1,- mogelijk
Met beperkte aansprakelijkheid!
Lagere notariskosten
Unternehmergesellschaft
(haftungsbeschränkt) (2)
•
•
•
•
•
25% van de jaarlijkse winst reserveren
Kapitaal moet volledig worden gestort
Standaard-statuten (Musterprotokoll)
Geen storting in natura mogelijk
Niet meer dan 3 oprichters
GmbH & Co. KG
Commanditaire vennootschap, waarbij de
GmbH als een (meestal enige) van de
vennoten het risico draagt en de risico´s
wat aansprakelijkheid betreft voor de
achter de vennootschap staande
natuurlijke personen beperkt kunnen
worden
GmbH & Co. KG (2)
• Dagelijkse leiding door GmbH (beherende
vennoot)
• GmbH als beherende vennoot onbeperkt
aansprakelijk
• Natuurlijke personen als stille,
geldschietende vennoten slechts beperkt
aansprakelijk
GmbH & Co. KG (3)
• Motieven voor keuze GmbH & Co. KG
– Waarborgen continuiteit onderneming
– Uitsluiting aansprakelijkheid en tegelijkertijd
– Fiscale motieven
Vestigingsvoorschriften
• Bepaalde activiteiten vergunningplichtig:
–
–
–
–
–
Bouw
Uitzendbranche
Transport
Beveiligingsbranche
Financiële dienstverleningen
Duitse arbeidsmarkt /
Personeel vinden
• Inventarisatie van de functie(s):
- Regio
- Hoeveel Medewerkers
- Budget
• Zoekmogelijkheden / kanalen
- Werving & selectie
- Job/ online databases
- Advertenties (taal en opmaak)
Duitse arbeidsmarkt /
Personeel vinden (2)
• Methoden:
-Eigen personeel
-Uitzendkrachten
Duits arbeidsmarkt / Duitse advertentie
Duitse arbeidsmarkt /
sollicitatie
• Sollicitatie:
- Vaak schriftelijk per post
(“Bewerbungsmappe”)
- Uitgebreide motivatie en korte cv
- Diploma's als gewaarmerkt kopieen
- Foto
- Lange reactietijden
Duitse arbeidsmarkt /
sollicitatie (2)
• Gesprek:
- Kostenvergoeding
- Taal
- Kleding
- Getuigschriften belangrijker dan referenties
Duits arbeidsrecht
• Duits arbeidsrecht van toepassing, indien:
– Werknemer zijn gewoonlijke werkplaats in
Duitsland heeft
– De indienstnemende vestiging in Duitsland ligt
• Hiermee recht op de dwingendrechtelijke
bepalingen van het Duitse arbeidsrecht
VRAGEN?
Nederlands-Duitse Handelskamer
Carina Mijnen
Nassauplein 30
2585 EC Den Haag
www.dnhk.org

similar documents