Slide 1

Report
Зөв харилцааны цагаан
толгой
ХБИНХАХ – мэргэжилтэн
Брайль үсгийн цагаан толгой
Дохионы хэлний цагаан толгой
Хөгжлийн бэрхшээл
гэдэг бол хэн нэгнээс
дутуу дулимаг
байгаа зүйл биш
зөвхөн ялгаатай
байдал юм.
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа. Танд ажлын амжилт
хүсье.

similar documents