Mit gondolnak a középiskolás gyermekek az agresszióról?

Report
Mit gondolnak a középiskolás
gyerekek az agresszióról?
És mit kezdünk vele, mi
tanárok, ha megtudjuk?
Kérdőíves felmérés a Kölcsey Gimnáziumban 2009.
májusában



A válaszadó tanulók száma: 812 főből 625 fő – a tanulók 76 %-a
A kérdőívben: 21 kérdés szerepelt
Ebből: 10 nyitott 11 zárt (igen/nem vagy válasz-választásos)
A nyitott kérdések jelentősége:
nem befolyásoltuk a gyerekeket, nem adtunk válasz-alternatívákat, hanem azt
kértük, hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg, amit tudnak vagy gondolnak
A nyitott kérdések feldolgozása:
5 osztály válaszaiból kiválasztottuk a leggyakoribbakat (a legkeveseb7, a
legtöbb 24 féle volt), és annak alapján állítottuk össze az értékelő-lapon a
válasz-típusokat
1. Fogalmazd meg, hogy szerinted mi az agresszió!
Tisztán megfogalmazott válasz ritka volt, legtöbbször az agresszió okát és célját is itt
fogalmazta meg, amelyre a 2. ill. a 3. pontban kérdezünk rá. Ebben az esetben a 2. ill. a 3.
pont értékelésénél vettük figyelembe a válasz oda tartozó részeit.
Leggyakoribb válaszok:

fizikai bántalmazás, fájdalomokozás

erőszakos, durva megnyilvánulás, magatartás

szóbeli bántalmazás, hangos beszéd, kiabálás

az indulat, düh, feszültség, idegesség egyik kifejezési formája

másokra, mások ellen irányul
197 - 31 %
163 - 26 %
157 – 25 %
142 – 22 %
105 – 16 %
Legritkább:

Magunk ellen is irányulhat

Veszélyes cselekedet

ráerőltetem másokra az akaratom

Nem tudja, nem válaszolt, vagy nem adekvát választ adott
8 – 1,2 %
10 – 1.6 %
19 – 3 %
61 – 9,7 %
Következtetés:
Csak a durvaságot, tettlegességet, kiabálást, az agresszió durva,
feltűnő, szélsőséges formáit tekintik agressziónak, és csak azt,
ami mások ellen irányul.
Alig írták azt, hogy veszélyes, és hogy az agresszió az, hogy
mindenáron, a másik rovására is megszerzem azt, amit
akarok, vagy ami érdekemben áll, ráerőltetem az akaratomat a
másikra.
Nincsenek tisztában az agresszió fogalmával, és megnyilvánulási
formáinak változatosságával, tehát nem ismerik fel, max. „érzik”,
érzékelik, de nem tudatosítják magukban, mikor velük szemben
agresszívek vagy amikor ők azok.
2 . Szerinted mi van az agresszív viselkedés hátterében?
(Okok)




Családi okok (családi problémák, körülmények,
feszültségek, neveltetés, ahogy vele bántak)
Stressz, frusztráció
Lelki bajok
Elfojtott, felgyülemlett érzelmek
292 – 46 %
02 – 16,3 %
91 – 14 %
77 – 12 %
10 % alatti válaszok















Harag, düh
Rossz társaság, bandázás, deviancia
Elnyomottság, kisebbségi lét
Társadalom, társadalmi v. felnőtt minta
Önbizalomhiány, kevés v. alacsony önbecsülés, kompenzálás,
feltűnési vágy, bizonyítási vágy, megfelelési kényszer
Média, sok tévézés, számítógépes játékok
Félelem, fenyegetettség
Genetika, öröklött hajlamok
Igazságtalanságok, igazságérzet, sérelmek
Nem tudom
Hátrányos helyzet, nélkülözés, rossz körülmények, szegénység
Cigányok
Unalom
Nincs oka
Egyéb
49
45
44
32
43
25
27
23
20
15
14
11
5
1
67
Következtetés







Inkább sablonválaszoknak tekinthetők vagy a médiában hallhatták
(családi ok, stb.)
Valójában nincs tisztában vele, hogy az agresszió tanult viselkedés
Nincs más mintája arra, hogy elérje, amit szeretne (szeretetet,
figyelmet, nyugalmat, stb.),
Nem tudja kezelni, kontrollálni érzelmeit, reakciói ösztönösek és nem
tudatosak.
Azt gondolják, hogy az érzelmeink másoktól függnek, tőlünk
függetlenül jönnek létre (mások bosszantanak fel… nem mi magunkat,
stb.)
Az agressziónak van oka, ha van ok, van okozat, stb. Ha az okot
megszüntetem, megszűnik, stb. Evvel szemben a rendszerszemlélet –
ha a rendszer egy elemét változtatod, változik a rendszer, több ok van,
egymásra hatások, stb.
Pl. rendszer-agresszió (ez is az, ami most történik – ha nem közös
megállapodás útján történik vmi, az agresszív cselekedet)
3. Mi a céljuk az embereknek az agresszív viselkedéssel?

















Feszültség-levezetés, stressz-levezetés
Megfélemlítés, félelemkeltés, erőfitogtatás, tekintélyszerzés
Figyelemfelkeltés, kitűnni, feltűnni vágyás
Az történjen, amit ők akarnak, másokra kényszeríteni az akaratukat
Az igazam érvényesítése, vita, eltérő vélemény kifejezése, meggyőzés
Önérvényesítés
157 - 25 %
133 - 21 %
129 - 20 %
79-12,6 %
61 - 9 %
47 - 7,5 %
Hatalmat, befolyást szerezni mások felett, elnyomni őket
Semmi, nincs oka, ok nélkül történik
Egyéb
Nem tudom
Probléma-, konfliktus-megoldás
Öncél, szórakozás, unaloműzés
Önvédelem
„Visszaadni”, megtorolni a rajta esett sérelmet,
Fájdalmat okozni másoknak
Az érzések kifejezése
Büntetés
46
38
32
31
27
20
18
13
12
7
5
4. Te agresszív embernek tekinted magadat?
493 – 78 %
92 – 14 %
nem tekinti magát agresszívnek
tekinti magát agresszívnek
5. Szerinted jellemző a mi iskolánkra az agresszió?
495 – 79 %
97 - 15 %
nem jellemző
jellemző
Következtetés:
ha azt vesszük figyelembe, amit ők agressziónak tekintenek, akkor a válasz
adekvát
6. Ha a válaszod igen, akkor milyen mértékűnek érzékeled?
–
–
–
–
nagyon sokszor tapasztalok agresszív megnyilvánulásokat
sokszor tapasztalok agresszív megnyilvánulásokat
tapasztalok agresszív megnyilvánulásokat
ritkán tapasztalok agresszív megnyilvánulásokat
3 – 0,4 %
14 - 2 %
72 – 0,11 %
64 – 10 %
Következtetés:
az előző kérdéssel adekvát a válaszok aránya, és az is, hogy
sokan 472-en 75 % nem is válaszoltak a kérdésre
7. Inkább a szóbeli vagy inkább
a fizikai agresszió fordul elő?
•
502 inkább szóbeli
80 %
•
20 inkább fizikai
3%
Következtetés:
annak ellenére, hogy 75 %
válaszolta azt, hogy nem
tapasztal agresszív
megnyilvánulásokat, 80 % azt
írta, hogy „inkább” a szóbeli
agresszió jellemző az iskolánkra.
8. Inkább a tanárok vagy inkább a
diákok agresszívek?
1. inkább a diákok
243 – 38 %
2. inkább a tanárok
53 – 8 %
3. mind a tanárok, mind a diákok
188 – 30 %
Következtetés:
megegyezik az előző válasz
arányaival: 76 %-ban jeleztek
agressziót.
9. Előfordul, hogy Te agresszív vagy?
1. igen, gyakran
2. igen, ritkán
3. nem, soha
45 – 7,2 %
416 – 66 %
112 – 17%
Következtetés:
megegyezik az előző válasz arányaival: 73 %-ban jeleztek agressziót, bár
ritkán előforduló arányban. Kérdés: kinek mit jelent a ritka
10. Írj le egy a mi iskolánkban jellemzően előforduló agresszív
megnyilvánulást!














Nem válaszolt
Nincs ilyen, nem találkoztam vele
Megjegyzéseket tesz a másikra,
sérteget, minősít, kritizál
Egyéb
„Beszólás”
A tanár hangosan beszél, kiabál, fenyegetőzik,
indulatosan kifakad
Verekedés, rúgás, ütés, harapás, köpés
Tolakodás a büfénél
Diák szemtelen
Tanár ráerőlteti a véleményét, igazát a diákra,
nem hallgatja meg a diákot
Kiközösítés
Fegyelmezés
„Benézés”
Portásnő dirigál, kiabál
128
94
20 %
15 %
88
86
84
14 %
13 %
13%
81
41
27
13
12 %
6%
4%
2%
10
91
6
2
1
1,6 %
4%
Következtetés:
a vastagon szedettek teszik ki a jellemző agresszív megnyilvánulásokat, úgy hogy az agressziónak csak a durva,
erőteljes megnyilvánulásokat tekintik a diákok (lásd 1.pont) Összhangban van a szóbeli agresszió arányával, de 6
% fizikai agresszió magas, min. 41 ilyen eset már előfordult  41 gyerek írta, hogy van ilyen.
11. Írj le egy rád jellemző agresszív megnyilvánulást!















Kiabálás, üvöltözés, hangos beszéd, veszekedés
Nem válaszolt
Nincs ilyen
Káromkodás, csúnya beszéd
„Beszólás”, szemtelenkedés, visszabeszélés
Egyéb
Verekedés, rúgás, ütés, pofozkodás, harapás, köpés
Bunkóság, udvariatlanság
Csipkelődés, szekálás
Passzivitás, duzzogás, mormogás
Magamba fojtom
„Viszont-agresszió”
Keménykedés, „leoltás”, lökdösődés
Testvéremmel, szülőmmel, kutyámmal, stb. durva vagyok
„Benézés”
180
112
66
63
57
52
34
23
16
16
13
13
11
11
3
28 %
17
10
10
9
8
5,4
3,6
2,5
2,5
2
2
1,7
1,7
Következtetés:



A nem válaszolók, és a „nincs ilyen” választ adók száma megegyezik
a „soha nem vagyok agresszív” választ adókéval. Valószínűleg
fogaluk sincs arról, amikor azok.
80%-a a válaszadóknak viszont az agresszió változatos módjait
alkalmazza a verekedéstől (5,4%) a kiabáláson, káromkodáson,
szekáláson át.
Ezzel függ össze a 12. és a 14. kérdés, hogy mit kezd az
agressziójával, illetve mit gondol annak létjogosultságáról.
12. Szerinted van olyan helyzet, amelyben jogos az agresszió?


van
nincs
384 – 61 %
254 - 40 %
Következtetés:

80%-nak vannak agresszív megnyilvánulásai, és 40 % mondja, hogy nincs
olyan helyzet, amelyben jogos lenne az agresszió. Ez azt jelenti, hogy tudja,
hogy nem kellene így viselkednie, és mégis előfordul, hogy így tesz.

Nem ismeri, nem tudja, hogy mit tehet abban a helyzetben mást, nincs
választási lehetősége, reaktív módon reagál  ahogyan szokta, látta, tanulta

Figyelemre méltó a 60 %-os igen válasz, és az indoklás!  eszköztelenséget
mutat vagy alacsony önértékelést vagy mindkettőt együtt.
13. Ha van ilyen helyzet, írd le, hogy szerinted mi az!















Önvédelem
Nincs ilyen
Nem válaszolt
és bejelölte az igen választ az előző kérdésnél
Viszontagresszió
Igazságtalanság
Ha nincs más megoldás, nincs más eszköz
Szeretteink vagy mások megvédése
Ha provokálnak, piszkálnak
Egyéb
Ha sértegetnek, ha sérelem ér
Ha valaki nem ért a szóból, hiába kérik, nem hallja meg
Ha diákok fegyelmezetlenek,
a tanárnak rendet kell teremtenie valahogy
Tehetetlenség
Ha becsapnak
Kezdeményezés a sportban
84
73
13 %
11
54
41
40
32
29
29
29
22
22
8
6,5
6,4
5
4,6
4,6
4,6
3,5
3,5
8
6
5
2
1,2
1
0,8
0,3
14. Szánnál-e időt arra a szabadidődből, hogy foglalkozz viselkedési minták
felismerésével és tanulásával?


igen
nem
263 – 42 %
328 – 52 %
Következtetés:

Több mint a fele nem foglalkozna.
Válaszaikból kiderül, hogy

más dolgokat előbbre sorolnak, más értékek fontosak számukra: Nincs időm,
fontosabb dolgom van ennél, stb.

változtathatatlannak vagy természetesnek gondolják ( kivonják belőle a saját
felelősségüket)

tudomásul veszik, elfogadják, megszokták, hogy így van, alkalmazkodnak a
szűkebb és tágabb környezeti mintákhoz.

Az igent válaszolók sem azért foglalkoznának vele, mert zavarja, akadályozza
őket, ezek mindössze 12-en vannak, hanem inkább önismereti, pszich.
édeklődésből. (Kíváncsi vagyok, érdekel, hasznos, stb.)
14. Szánnál-e időt arra a szabadidődből, hogy foglalkozz
viselkedési minták felismerésével és tanulásával?


igen – 263 – 42 %
nem – 328 – 52 %
Következtetés:
Több mint a fele nem foglalkozna.
Válaszaikból kiderül, hogy

más dolgokat előbbre sorolnak, más értékek fontosak számukra: Nincs időm,
fontosabb dolgom van ennél, stb.

változtathatatlannak vagy természetesnek gondolják ( kivonják belőle a saját
felelősségüket)

tudomásul veszik, elfogadják, megszokták, hogy így van, alkalmazkodnak a
szűkebb és tágabb környezeti mintákhoz.
Az igent válaszolók sem azért foglalkoznának vele, mert zavarja, akadályozza őket,
ezek mindössze 12-en vannak, hanem inkább önismereti, pszichológiai
édeklődésből. (Kíváncsi vagyok, érdekel, hasznos, stb.)
Asszertivitás
16. Hallottál-e az asszertív
viselkedésről?


igen
nem
86 – 13 %
477 – 76 %
17. Tudod-e, hogy mit jelent
az asszertív viselkedés?


igen
nem
42 – 6,7%
543 – 86 %
18. Ha tudod, írd le, hogy szerinted mit jelent az
asszertivitás?







Figyelembe veszi a saját és mások érdekeit is
Magabiztosság, határozott fellépés
Erőszakmentesség
Igyekszik elérni amit akar,
de nem minden áron vagy a másik rovására
Nagyon agresszív viselkedés
Egyéb
Önérvényesítés
5 fő
5
3
2
2
23
0
Következtetés




mindössze 7 diák tudta, hogy mi az asszertivitás
Sokan nem tudják  hiányzik a kultúránkból mind a
fogalom, mind az, amit jelent.
A fő cél nem az agresszió elleni küzdelem, hanem
az asszertivitás elsajátítása, az ahogyan érdemes
viszonyulnunk egymáshoz.
A mit ne csináljunk helyett a mit csináljunk
megfogalmazása.
Viszonyulásaink
Az emberi együttlét módjai
Versengő
Vagy
 győztesek és vesztesek
Együttműködő
Fontos, hogy megkapom-e tőled, amit én akarok, és akarom-e
adni, amit te akarsz  ehhez kommunikálnunk kell
Viselkedés-típusok 1.
Passzív




Fölfedezi, mire van
szüksége
Vár és remél, hogy
hozzájut ahhoz, amit akar
Kockáztatja, hogy nem
kapja meg amit akar
Dönt arról, hogy így
viszonyul a másikhoz
Agresszív




Fölfedezi, mire van
szüksége
A szükségleteit bármi
áron kielégíti
Kockáztatja a küzdelmet,
a vereséget, az
ellenséget, a konfliktust
Dönt arról, hogy így
viszonyul a másikhoz
Viselkedés-típusok 2.
Asszertív (határozottan állító)
 Felfedezi a szükségleteit
 Megvizsgálja, hogy hogy juthat hozzá
 Szándékozik kielégíteni, de nem mindenáron
 De mindenáron kommunikál róla
 Dönt arról, hogy így viszonyul a másikhoz
 Felelősséget vállal a saját életéért
 Attitűd és viselkedési forma
Az asszertív viselkedés olyan mint a tánc, együtt hozzuk létre:én lépek egyet, te
lépsz egyet. Ha várom, hogy Te lépj, az nem passzivitás, ha én lépek, az nem
agresszivitás.
Az asszertivitás nem azt jelenti, hogy
mindent megkapok
A hatékonyság nem azt jelenti, hogy az
történik, amit én akarok
Az asszertív ember ahelyett, hogy
 hisz, gondol, feltételez
 észlel, tud és felfog
Az agresszió




Kényszer,
A megegyezéstől való eltérés, vagy annak
hiánya
Én döntöm el, hogy te hogy élsz, mit csinálsz
Lehet nem tudatos is, automatikus,
rutinszerű, szokásos
Az együttműködés

Alapja a szükséglet és nem a szokás
A szokásos viselkedés
 Nem kontrollált
 Automatikus
A viselkedés összetevői:




Cél: mit akarok
Szándék: hogyan akarom
Attitűd: viszonyulás, mely a célban és a szándékban is megnyilvánul
Forma: amit konkrétan meg is teszek, a cselekedet
A viselkedés a céltól és a szándéktól függetlenül lehet agresszív
(pl. elrántalak a villamos elől, döntök a cselekedetemről és vállalom a felelősséget)
Az agresszív vagy a passzív viselkedés nem JÓ vagy ROSSZ viselkedés.
Valamihez viszonyítva vagyunk agresszívek, passzívak vagy asszertívek.
A szándék
Szándékos viselkedés:
Tudatában vagyok annak, hogy mit csinálok, megtervezem, és
meg is teszem, vállalom érte a felelősséget
„Nem szándékos” viselkedés:
Nem vagyok tudatában annak, amit teszek, a szokásaim
működtetnek, kivonom a felelősséget a cselekedetemből
Ha a célomat úgy érem el, hogy valaki más kontójára történik,
akkor az agresszió
Módszerek az együttműködés és elfogadás
elősegítésére








„Nem az számít, amit mondunk, hanem az, amit teszünk”
A „rejtett tanterv” tudatosítása
Tanári önismeret fejlesztése. Asszertív minták, technikák elsajátítása.
Megtanulni jól bánni magunkkal, nekünk tanároknak is!!
Cél: mintaadás, környezeti hatások ellensúlyozása, tanár-diák kapcsolat
fejlesztése
A versengés csökkentése és az együttműködés erősítése: kooperatív
módszerek alkalmazása a tanórán
Az érzelmi intelligencia fejlesztése: az empátia tanítása
Konfliktuskezelő módszerek oktatása
Rendszeragresszió felismerése, elutasítása
Megtanítani a gyerekeknek a három viselkedési mintát
megtanítani, hogy mit is jelent pontosan az agresszió, mert észre sem veszik,
mikor azok
megtanítani őket az asszertivitás örömére és szabadságára
Gyerekek igényeinek (lásd 3. kérdés) figyelembe vétele
Módszerek a Kölcsey Gimnáziumban az
agresszió csökkentése érdekében









Diákönkormányzati képzések (kommunikáció és vezetőfejlesztés,
kortárs segítői képzések) VKE, Nyitókör Egyesület
Playback-improvizációs szakkör (érzelmek kifejezése, empátia és
önismeret fejlesztése)
Drámapedagógiai módszerek alkalmazása a tanítási órán
(emberismeret és etika, társadalomismeret, drámaóra, kommunikáció
óra)
Interaktív szülői értekezletek a diákok bevonásával
LEÉ-modell tanítása és alkalmazása
VÉM-modell tanítása és alkalmazása
Mediációs eljárások fegyelmi tárgyalás helyett
Szabályok közös kialakítása, büntetés helyett a következmények
vállalása
Feladatok delegálása (pl. kirándulás-szervezés, gólyatábor, stb.)
Személyes viszonyulás az
asszertivitáshoz



Betegséghez vezető út: az ÖNAGRESSZIÓ, rossz
önérvényesítés, alacsony önértékelés, mely mind a passzív
mind az agresszív ember sajátja
Mindkét viselkedési minta jelzés, hogy az illető nincs rendben,
rosszul érzi magát a bőrében, viselkedési és problémamegoldó
repertoárja korlátozott, önismerete alulfejlett, nem rendelkezik
önreflexiós képességgel, stb.
Cél: egészséges önérvényesítés elsajátítása a JÓL-LÉT
elérése

similar documents