ÁLLAMI MUNKAÜGYI POLITIKA

Report
MUNKAÜGYI POLITKA

Alkotmányos jogokra épül

Kollektív autonómia

A foglalkozás és a munkahely szabad megválasztása

A munkahely védelme

Az igazságos és megélhetést biztosító munkabér

Biztonságos, egészséget nem veszélyeztető
munkafeltételek
MUNKAÜGYI POLITIKA
ELEMEI

Állami bérpolitika I.

Szociális párbeszéd II.

Foglalkoztatáspolitika III.

Munkavédelem IV.

Munkaügyi ellenőrzés V.
ÁLLAMI BÉRPOLITIKA I.



II. A legkisebb munkabér









1937. évi XXI. törvénycikk
a munkaviszony egyes kérdéseinek
szabályozásáról


Az állam beavatkozása a
munkabérek alakulására



MINIMÁLBÉR





A garantált bérminimum
az alacsony keresetű
munkavállalók
béremelésének ösztönzése
2011. évi XCIX. törvény
O
O
O
O
kötelező vizsgálni
SZOCÁLIS PÁRBESZÉD II.





FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
Eszközök és tevékenységek
gyűjtőfogalma
Munkaerő-piac alakítására
Kereslet-kínálat alakítására
A foglalkoztatáspolitika jogi
keretei

a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (Flt.)

célja a munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához való jog gyakorlásának
elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása
és az álláskeresők támogatása.

keret-jelleggel szabályozza az ebből eredő állami
feladatokat, a támogatások és ellátások körét,
feltételrendszerét, az eljáró közigazgatási szervet és
hatáskörét.
Foglalkoztatáspolitikai
eszközök

aktív eszközök az álláskereső munkába lépését
elősegítő szolgáltatások (pl. közvetítés, tanácsadás,
képzés), valamint a munkanélküliek foglalkoztatását
vállaló munkáltatóknak nyújtott támogatások (pl.
bértámogatás, munkahelymegtartó támogatás).

passzív eszközök az álláskereső munkanélkülieknek
nyújtott segélyek, pénzbeni ellátások. A „passzív”
megnevezés annyiban félrevezető, hogy más, szociális
támogatásokra való jogosultságokkal szemben, a
„passzív” munkanélküli-ellátásokra csak akkor lehet
jogosult valaki, ha közben „aktívan” állást keres, és ezt
bizonyítandó, rendszeresen megjelenik a munkaügyi
kirendeltségen.
Foglalkoztatáspolitikai
eszközrendszer
csoportosítása az Únióban



Változások a
foglalkoztatáspolitikában



Közfoglalkoztatás






Állami munkaügyi politika




a védelmét igénylő, szabályozott társadalmi
viszonyok állami ellenőrzése, a felügyelet
rendeltetése (munkaügy és munkavédelem)
Nemzetközi
kötelezettségvállalásaink
O
O
O
Szociális Karta
országos
politika kialakítása
kibocsátása
előírások
ellenőrzése
és a tanácsadás segítségével
megelőzés
ILO 81.
a munkaidőre, a bérekre, a biztonságra, az egészségügyi
és szociális ellátásra, a gyermekek és fiatalkorúak
foglalkoztatására és az ezzel összefüggő ügyekre vonatkozó
rendelkezések
Munkavédelem




Magyar munkafelügyelet
O
nem egységes
Történi előzmények


Alapvető Változások

similar documents