Licskainé Stipkovits Erika prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
Hogyan készüljünk fel az életpályamodell
kihívásaira?
Készítette: Licskainé Stipkovits Erika
klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta,
pedagógia szakos tanár, tréner
Az életpályamodell kihívásai
A minősítővizsga és a minősítési eljárás
Befolyásolható a realitása:
Önértékelés (portfólió), interjú.
Intézményvezető véleménye.
Pedagógiai-szakmai ellenőrzések jegyzőkönyvei.
Foglalkozás megfigyelésének eredményei.
Pedagógus munkájával kapcsolatos dokumentumok.
Munkaközösség-vezetők, diákok, szülők véleménye.
A pedagógus jelentkezik rá.
Stresszt növelő : újszerű képességek szükségessége.
Stresszt csökkentő: karrierfejlődési lehetőségek, fejlődési motiváció.
A szemlélet, magatartások
változásának kihívásai
A változási jéghegy
stratégia
rendszerek
szervezet folyamatok
ideálok
készségek
képességek
viselkedés
Változással kapcsolatos
gondolatok
- A teknősbéka is akkor halad, ha kidugja a fejét.
- Ha csak citromhoz jutsz, szeresd meg a limonádét.
- „Legyen bátorságunk megváltoztatni azt, amin változtatni
kell, legyen erőnk elfogadni azt, amin változtatni nem lehet,
és bölcsességünk belátni azt, hogy mi a különbség a kettő
között.” (Marcus Aurelius)
- A videojátékok tanulsága: akkor halsz meg leghamarabb,
ha egy helyben maradsz.
- „Nincs állandóbb mint a változás.” (Hérakleitosz)
- Vagy számolsz a változással, vagy a változás leszámol veled.
Készségek, képességek
Mit?
Hogyan?
Gondolat és emóció
(Goleman)
szituáció
gondolatok
viselkedés
(cselekvés)
érzések
testi érzések
(lelkiállapot, biológiai
állapot)
Gondolataink, hiedelmeink,
sémáink megváltoztatása
A./ Általánosítás
„A múltkor is kész katasztrófa
volt, amikor megpróbáltam
,fényezni’ magamat, ez nem megy
nekem!”
Átfogalmazás:
„Igaz, a múltkor nem sikerült valami fényesen, de
sokat tanultam belőle, s valószínűleg egyre jobban
fog sikerülni.”
Gondolataink, hiedelmeink,
sémáink megváltoztatása
B./ Felnagyítás
Pl.: „Ezt egyszerűen lehetetlen megcsinálni.”
Átfogalmazás:
„Nagy kihívást jelent ez a feladat.
(Többet és másképp kell rá készülnöm.)”
C./ Pozitív nézőpont kizárása
Pl.: „Nincs értelme a pályán maradnom, ezt a
minősítővizsgáztatást már nem bírom idegileg.”
Átfogalmazás:
„Lehet, hogy kezdetben alaposabban kell
készülnöm az interjúra, de ezáltal is
sikerélményhez juthatok, s tovább fejlődnek a
képességeim. Semmit sem vesztek, ha
megpróbálom.”
Az aktív (asszertív)
viselkedési stílus erősítése
- aktív, direkt és őszinte,
- az önelfogadást és mások elfogadását közvetíti,
- a saját akaratát, szükségleteit és jogait azonos
fontosságúnak tartja másokéival,
- a „győztes – győztes” kimenetelre törekszik,
- mások meghallgatása, meggyőzése által válik
győztessé, így mások önként választják vele a
kooperálást.
Hatékony kommunikáció - NLP
-
Neuro-Lingvisztikai Programozás
Modellezés: John Grinder, Richard Bandler
A térkép
A rapport
Igazodva vezetés
- Cél: hatni, jó kapcsolatban maradni!
- Alapelvek:
1. Tudd, mi a célod! (pozitív, tudatos)
2. Vedd észre, mit kapsz!
Az érzelemközpontú
megküzdés csökkentése
- A stresszhelyzet által keltett érzelmi reakciók és feszültségek
szabályozására, mérséklésére irányul.
- Célja: megakadályozza a negatív érzelmek elhatalmasodását
vagy olyan mértékű hatását, ami az egyén számára negatív
következményekkel járna.
A problémaközpontú
megküzdés erősítése
- A problémára összpontosít, megpróbálja a helyzetet
kezelni, lépéseket tesz a szituáció megváltoztatására.
- Jellemző a probléma elemzése, alternatív
megoldások keresése, a választott megoldás
végrehajtása.
- Az egyén önmagában is megváltoztat
valamit, a környezete módosítása helyett.
Félidő
Fújjuk ki magunkat!
A pályamotiváció és a lelki
egészség szinten tartása
A lelki egyensúly 4 alappillére
- életcél megléte: személyes célok, törekvések, feladatok,
melyek fényében értelmesnek érezhetjük az életünket,
- hatékonyság: az érzés, hogy hatni tudunk a világra (ősbizalom),
- visszaigazolás: önmagunk számára meggyőző bizonyítékok,
hogy tetteink jók és igazságosak,
- az Én értékes voltának tudata: személyünket mások is
elfogadják és értékelik.
A lelki állóképesség (a valódi önbecsülés) nem ajándék,
kitartó önfejlesztő munka eredménye.
Az önbecsülés gyakorlatai
1. Szenteljünk figyelmet a célokról, igényekről szóló információknak,
visszajelzéseknek!
Nézzünk szembe a kényelmetlen tényekkel is!
Az önbecsülés gyakorlatai
2. Szembesüljünk hibáinkkal és tanuljunk belőlük!
Változtassuk őket fejlődési feladattá!
Az önbecsülés gyakorlatai
3. Fejlesszünk ki magunkban egyfajta ellenőrzési, irányítási
érzetet!
Ismerjük fel, hogy felelősek vagyunk tetteinkért,
választásainkért, céljaink eléréséért és értékeinkért!
Az önbecsülés gyakorlatai
4. Legmélyebb meggyőződésünkből beszéljünk és cselekedjünk.
Akarjuk pontosan kifejezni gondolatainkat, értékeinket és
érzéseinket. Álljunk ki önmagunkért!
Az önbecsülés gyakorlatai
5. Tűzzünk ki célokat, és a legnehezebb helyzetekben is érjük
el azokat!
Fejlesszük önuralmunkat, önfegyelmünket!
Az önbecsülés gyakorlatai
6. Az integritás megteremtése: viselkedésünk legyen
összhangban elképzeléseinkkel, ideáljainkkal,
meggyőződésünkkel, hitünkkel.
A stressz
Eustressz, distressz
Az egyén reakciója olyan helyzetekben,
amikor hirtelen nem vagy nehezen tud
környezetének körülményeihez alkalmazkodni.
Stresszorok: fizikai vagy lélektani.
A kiégési szindróma fő tünetei
- Testi tünetek: alvászavar, kifejezett testsúlyváltozás,
pszichoszomatikus tünetek jelentkezése, kipihenhetetlen
fáradtság érzése, gyakori betegállomány stb.
- Magatartási tünetek: ingerlékenység, cinizmus, védekezés,
nem tud örülni a sikereknek, koffein-, nikotin-, alkohol-,
drogfüggés, kóros táplálkozási szokások jelei.
- Érzelmi tünetek: krónikus szorongás, depresszív reakció,
hipománia, rögeszmésség, érzelmi távolságtartás az
emberektől, ingerlékenység, gyakori balesetezés stb.
- Mentális tünetek: teljesítőképesség csökkenés, szakmai
önértékelési problémák, bizonytalanság stb.
Stresszt kezelő-, a kiégést
megelőző módszerek
- Nézzük a stresszorokat helyes szemszögből!
Tegyük fel a kérdést: Mennyire rossz ez a helyzet, összevetve
mindazokkal, amelyek az életemben tényleg jelentenek valamit?
Belehalok? Csődbe jutok? Mennyire kerülök hátrányos helyzetbe?
Nincs már mit ennünk? Elveszítem az állásomat?
- Kerüljük a negatív elképzeléseket/fantáziálásokat,
embereket!
Tegyük fel a kérdést: előbbre visz-e célkitűzéseimben, amit
most csinálok, vagy éppen hátráltat?
Próbáljunk meg a szituáció pozitív tényezőiről listát készíteni,
esetleg állítsunk össze egy listát azokról a dolgokról, melyek
rosszabbak is lehetnének.
Stresszt kezelő-, a kiégést
megelőző módszerek
- Kondíció
- Egészséges étkezési szokások
- Kikapcsolódás
meditáció
relaxáció (progresszív)
imagináció (sikerek)
autogén tréning, jóga
folyamatos izomlazítás
- Iktasson be napi programjába
kis pihenőket
munka – pihenés – munka – pihenés….
Stresszt kezelő-, a kiégést
megelőző módszerek
- Légzés
- Nevetés, humor
- Készítse elő a munkáját!
- Teremtsen rendet és nyerjen
áttekintést a munkájában!
Pozitív tényezők, védőfaktorok
az anómiával szemben (Kopp-Skrabski)
- Az önbizalom (hatékonyság), az ún. tanult sikeresség,
(„általában meg tudom oldani a nehéz élethelyzeteket”).
- Az élet értelmébe vetett hit és a biztos munkahely.
- A vidámság, jókedv jelentős védőfaktor.
- A pozitív életminőség (férfiak esetében).
- A jó házastársi kapcsolat férfiaknál.
- A nőknél a jó családi kapcsolatok.
- A nők iskolázottsága a férfiak részére.
Köszönöm a figyelmet!
„Nem kell minden helyzetből nyertesen kikerülni!
Aki ezt a kényszert el tudja engedni,
az belsőleg nagyon szabad lesz.
Az élet hosszú, bele kell, hogy férjenek veszteségek,
összeomlások, újrakezdések is.”
Mérei Ferenc

similar documents