7. Erő, erőfajták

Report
Az erő fogalma
Legfontosabb erő-fajták
Melyik erőhatás a nagyobb?
az az erőhatás a nagyobb, amely
ugyanazon a testen:
 Ugyanannyi idő alatt nagyobb
sebességváltozást hoz létre, vagy
 Ugyanakkora sebességváltozást
rövidebb idő alatt eredményez.
Az erő
 Definíció: Azt a mennyiséget, amely
megadja az erőhatás irányát és nagyságát,
erőnek nevezzük.
 Jele: F (Force)
 Mértékegysége: N (Newton)
 Kiszámítása:
F= ö ∙ á =  ∙ 
Ez Newton II. törvénye.
Támadáspont
 Definíció: Azt a pontot, ahol az erőhatás a testet éri az
erő támadáspontjának nevezzük.
 Hatásvonal: A támadásponton átmenő és az erőhatás
irányába eső egyenes.
Legismertebb erő-fajták
 Izomerő
 Rugalmas erő
 Mágneses erő
 Elektromos erő
 Gravitációs erő:
 Súlyerő
 Súrlódási erő
 Közegellenállási erő
A gravitációs erő
 Jele, kiszámítása:
Fg=G=m*g
 Pontos értéke:
Fg=9,81 N
 Ahányszorosa egy test tömege az 1 kg-nak,
a testet érő erő is annyiszorosa a 10N-nak.
 Függ a tengerszint feletti magasságtól és a
földrajzi helyzettől!
 Felfelé haladva csökken kis mértékben.
 A sarkokon kicsit nagyobb, míg az egyenlítő felé
közeledve kisebb lesz.
A rugalmas erő
 Egyenesen arányos a rugalmas test
alakváltozásának mértékével.
 ~Δ
 Például: Rugó megnyúlása

similar documents