Közvetlen brüsszeli források c. előadás

Report
TENDERAUDITOR KFT.
„Közvetlen brüsszeli pályázatok”
Okos Jövő Innovációs Klaszter
Budapest, 2014. január 14.
Az előadás tartalma
I.
A Tenderauditor Kft. és stratégiai partnereinek
bemutatása
II. Közvetlen brüsszeli pályázatok közös jellemzői
III. ‚Connecting Europe Facility – Energy’
IV. Horizont 2020 - Energia
V. A Tenderauditor Kft. szerepe
I. A Tenderauditor Kft. és
stratégiai partnereinek
bemutatása
II. Közvetlen brüsszeli pályázatok közös
jellemzői
•
Alapvető követelmény a nemzetközi (uniós) partnerség, együttműködés:
 Más, nem csak EU-s tagországokkal
 Külföldi iparági szereplőkkel
 Vállalkozásokkal, egyetemekkel, kutatóhelyekkel, közszférával
•
„Európai dimenzió”
•
A bírálatnál elsősorban az elért eredmény, azaz a projekt hatása a fontos,
és nem a konkrét tevékenység, amin keresztül elérik azt
•
Időben jobban tervezhetőek: hosszú beadási időszakok
•
Két kiírást nézünk meg részleteiben:
„CEF – Energy”;
Horizont 2020
III. Connecting Europe Facility – Energy
• ~ Európai Összekapcsolódási Eszköz – energiaügy
• Az ún. Közös Érdekeltségű Projekteket (Projects of Common Interest, PCI)
támogatja:
 Olyan projekteket finanszíroz, amelyek áthidalják az Európa energiaügyi,
közlekedési és digitális hálózatában tátongó réseket és megszüntetik a
szűk keresztmetszeteket.
 A projekteknek van egy előre kialakított listája
 … de továbbiakra is lehet majd még javaslatot tenni
 DE: pályázni kell rá!
• Keret: ~5,85 Mrd Euró
III. Connecting Europe Facility – Energy
• Főként megvalósíthatósági tanulmányokat és terveket finanszíroz
• Építési munkák: kevés esetben elszámolhatóak.
 Erre viszont rendelkezésre állnak az Európai Beruházási Bank
pénzügyi eszközei.
• Magyarországot érintően: 16 PCI
 5 db villamos ipari (pl. Sajóivánka – Rimaszombat közötti
kapcsolat)
 10 db földgáz-hálózati
 1 db olajipari
III. Connecting Europe Facility – Energy
IV. Horizont 2020 - Energia
• A Bizottság K+F keretprogramja
• Célja: elérni Európa vezető szerepét a K+F és az Innováció területén.
• Pénzügyi keret: ~80 mrd euró
• Nem beruházási, hanem inkább K+F jellegű projekteket támogat
• Az első felhívások 2013. december 11-én megjelentek.
• Legkorábbi beadási határidő: 2014. március
IV. Horizont 2020 - Energia
• Magas támogatási intenzitás:
 Kutatási és innovációs, valamint koordinációs és háttértámogatási projekteknél:
•
100% (for-profit és non-profit esetén is)
 Innovációs projekteknél:
• for-profit szféra: 70%
• non-profit szféra: 100%
• Pályázók köre:
 Konzorciumok: legalább 3 tag; legalább 3 országból
 Kivéve: koordinációs és háttértámogatási projektek, valamint az ún. „kkvinstrumentum” esetén
• Projektméret:
 Nincsen meghatározott projektméret: az egyes pályázati tématerületek csak azt
rögzítik, hogy az Európai Bizottság mit tart valószínűnek (indokoltnak).
Általában 1 - 5M euró a „valószínűsített”, de vannak olyan területek, ahol 9 - 15M
eurós összeget ír a felhívás.
IV. Horizont 2020 - Energia
„Biztonságos, tiszta, és hatékony energiatermelés”
Fő támogatási területek:
 energiahatékonyság,
 versenyképes, alacsony széndioxid-kibocsátású energiatermelés,
 okos városok és közösségek.
PÉLDA 1: Smart városi és közösségi megoldások az energia,
közlekedés és infokommunikációs ágazatok integrációjával –
„világítótorony” projektek (SSC-01-2014)
A projektek által kezelendő fő területek:
• Alacsony (közel zéró) energiaigényű kerület kialakítása
• Integrált infrastruktúra
• Fenntartható városi mobilitás
• Bevonandó partnerek:
 2-3 nagyváros vagy közösség („világító tornyok”)
 iparági képviselők, városi tervező szervezetek és hatóságok, kutató –
fejlesztő szervezetek, helyi KKV-k
 „követő városok” – az eredmények továbbhasznosítói
PÉLDA 1: Smart városi és közösségi megoldások az
energia, szállítási és infokommunikációs ágazatok
integrációjával – „világítótorony” projektek
Általános feltételek:
 A projektek tartalma: új, továbbfejlesztett folyamatok vagy szolgáltatások
tervezése és kialakítása;
• ennek részeként prototípus fejlesztés, tesztelés, pilot működtetés, piaci
elterjesztés (első piaci bevezetés)
 Támogatás intenzitás: 70 % (non-profit szervezetek esetében 100 %)
 Beadási határidő: 2014. május 7. (vagy később 2015)
 Keret: 92,3 millió EUR
 1 projekt becsült költségvetése: 18 -25 millió EUR
PÉLDA 2: Elosztó hálózat és fogyasztói piacok
(LCE-07-2014)
A beavatkozás által kezelni kívánt kihívások, célok:
• Rendszer integráció, szolgáltatások, új eszközök,
együttműködési formák, üzleti modellek stb. demonstrációs
célú megvalósítása valós fogyasztói környezetben.
• Nagyobb működési rugalmassággal bíró „end-to-end”
hálózatok tervezése, építése, monitorozása és működtetése.
PÉLDA 2: Elosztó hálózat és fogyasztói
piacok (LCE-07-2014)
A projektek által kezelendő fő területek:
I. Infokommunikációs eszközök fejlesztése
 A projektek becsült támogatás igénye: 2,5-3 millió EUR
II. Meglévő technológiák innovatív illesztése
 A projektek becsült támogatás igénye: 9 -12 millió EUR
III. Rugalmas architektúra okos mérési rendszerekhez és okos hálózati
funkciókhoz
 A projektek becsült támogatás igénye: 2,5-3 millió EUR
Általános feltételek:
 Támogatás intenzitás: 70 % (non profit szervezetek esetében 100 %)
 Keret: 60 millió EUR
V. A Tenderauditor Kft. szerepe
Projektmenedzsment
Pályázatírás
Konzorciumépítés
Projektgenerálás
Ötlet
Köszönöm a figyelmet!
Dr. Szilágyi András
ágazatvezető, regionális és határon
átnyúló projektek
Tenderauditor Kft.
[email protected]
+36 30 377-3847

similar documents