Könyves Tibor: Fajtaismertető

Report
A tejelő, a hústipusú és a
kettős hasznosítású
szarvasmarhafajták
jellegzetességei
Dr. Könyves Tibor egyetemi docens
Az előadás témakörei:
- Tejtermelő
szarvasmarhafajták
- Hústermelő marhafajták
- Kettős hasznosítású
szarvasmarhafajták
A szarvasmarhafajták kialakulásában a
természetes környezet, az éghajlat, a
takarmányozás, a termeléssel szembeni
igények, a tenyésztők célitűzése és
nemesítőmunkája játszik fő szerepet.
Napjainkra kb. 400 fajta
szarvasmarhafajtát tenyésztettek ki.
Közöttük küllemi, termelési különbségek
tapasztalhatóak.
 A fajta – jellegétől, eredetétől és
kitenyésztettségétől függően, kisebb
nagyobb egyöntetűséget mutat.






A fajták rendszerezése több szempont
alapján lehetséges:
- koponyaalkat,
- geográfiai viszonyok,
- országhatárok szerint,
- hasznosítás és termelési irány
Tejtermelő fajták
Hústermelő fajták
Kettős hasznosítású fajták
Tejtermelő fajtacsoport
Holstein Fríz fajta
•
•
•
•
Nagy testtömeg (♀: 650-750 kg)
Tejtermelés: 6000-7000 kg; 3,43,7% tejzsír
Tenyésztésbe vétel 360-380 kg
testtömegnél, 16-18 hónapos
korban
Takarmányozással szemben igényes
– Önfeláldozó típus
Fajtajellemzők


Az utóbbi 100 esztendőben az USA-ban,
Kanadában az európai feketetarka lapályból
kinemesített egyhasznú tejelő fajta.
Napjainkban a tejelő típusú fajták sorában
már kétségtelenül az első helyet foglalja el az
egész világon. Nemesítésében a nagy
tejmennyiségre és a jó gépi fejhetőségre
törekedtek, e tulajdonságok tekintetében a
fajta kitűnő. Tejtermelése átlagosan 70008000 kg, 3,5-3,7% zsírtartalommal. Újabban
a fajtára általában jellemző szerény
zsírtartalom ellensúlyozására jelentős
erőfeszítéseket tesznek.
A tehenek kifejlettkori súlya 650-750 kg;
marmagasságuk meghaladja a 140 cm-t.
Színeződésük szabálytalan feketetarka.


Őse az ún. "feketetarka marha" rendszertanilag a Bos taurus primigenius
hollandicus típusba tartozik - már a XIV.
században feltűnt viszonylag magas
tejtermelésével. A tenyészkörzet centruma a
németalföldi Friesland volt, de minden régióbeli országnak volt lapály fajtája. Az egyes
változatokat már a XV. századtól exportálták
Európa, majd világ-szerte.
A fajtakör a XIX. század közepén egy
amerikai kereskedő érdeklődésének
középpontjába került. A kereskedő az 1860as években az USA-ba behozott tehenek
tejtermelési adatait mérte, rögzítette,
cikkekben közölte. Ekkortól beszélhetünk
Holstein-fríz fajtáról, amelynek a neve ugyan
az európai eredetre utal, de tenyésztése a
tengerentúlon kezdődött.

A fajta első hivatalos törzskönyvét 1872-ben,
Amerikában adták ki. 1885-ben alakult meg
hivatalosan az Amerikai Holstein Szövetség
is. A századfordulón lett híres az USAKanadai Holstein-fríz, amely azután
világszerte elterjedt. Sok más kontinens
mellett a fajta visszaszivárgott Európába is. A
tenyésztési irány azonban Amerikában és
Hollandiában különböző utakat követett. Míg
az amerikai tenyésztők már a kezdetekkor is
a nagyobb típust és a tejelő tulajdonságot,
addig Hollandiában a kisebb, kompaktabb
típust, részesítették előnyben. Az egyes
változatokat ma már országonként tartják
számon.

A testalakulás tekintetében az ivari dimorfizmus jól
megfigyelhető. A bikák elölről hátrafelé keskenyedő
alakja a rendkívül izomszegény fartájéknak
köszönhető. Mindez a fajta gyenge izmoltságára
utal. Ugyanakkor a tehenek testalakulása hátrafelé
szélesedő, ún. körte formát mutat, köszönhetően a
jól fejlett, mirigyes tőgynek. Ez a forma a
specializált tejelő fajták jellemző sajátja, s a tejelő
jelleg megítélésekor akár szemből, akár pedig
oldalról nézve fontos bírálati szempont. A finom,
nemes tejelő jelleg, általában hosszú és mély,
viszonylag lapos mellkassal, terjedelmes hassal,
szikár, vékony csontozattal, illetve terjedelmes
ideális teknő alakú tőggyel párosul. Mindez azt
jelenti, hogy a tejtermelés szintjének fenntartása
érdekében - átmenetileg - saját tartalékait is
mozgósíthatja


Iparszerű tartásra alkalmas, fejhetősége
kiváló, technológiai tűrőképessége nagyon jó.
Tejtermelésben első a világon, a nagy
tejmennyiség egy közepes hasznosanyagtartalommal párosul. Az ilyen tejet fogyasztói
tejnek is hívják. A - számos
résztulajdonságból álló - hústermelőképessége viszont csak közepes.
A legtöbb gond a tehenek újravemhesítéséből
fakad. A tejtermelési görbe (perzisztencia)
csúcsa és az optimális termékenyítések
időpontja (ellés után 60-90. nap) ugyanis
egybeesik. Az energiadeficites állapot a
vemhesülés késéséhez, végeredményben egy
hosszabb - nem biztos, hogy gazdaságos laktációhoz vezet.
Két ellés közötti idő (vemhesség
+ szervíz periódus
Tej, kg
B tehén
A tehén
Tejelő napok
Elapasztás






A Holstein fríz fajta problémái
A tehenek termékenysége csökken
Gyakoribb egészségügyi problémák
Ellési nehézségek az üszőknél
Nagy elhullási arány
Túl nagy testméretek az istállóméretekhez
képest
Az Izraeli termelő tehenészetek
termelési jellemzői
Tejminőség
19
Jersey fajta
Eredetileg a La Manche-csatornában lévő
Jersey szigetéről származik. Zsírban
rendkívül gazdag teje miatt már a XVIII.
század második felétől ismert. 1789 óta
zártan tenyésztik a szigeten. Ettől az
időponttól kezdve ide élő marhát nem
lehet bevinni.
 A Jersey Tenyésztő Szövetség 1866-ban
alakult. A teljesítményvizsgálatokat a
szigeten 1912-ben vezették be. Előnyös
tulajdonságai miatt az Amerikai Egyesült
Államokba, Új-Zélandra és Dániába
exportáltak jelentősebb számú állatot. Ma
már szinte az egész világon (elsősorban a
dániai eredetű változata) elterjedt.

•
•
•
•
•
•
Angol fajta – Jersey sziget
Kis testtömeg (♀ : 350-500 kg)
Tejtermelés: 3500-4500 kg; 5-6%
zsírtartalom (!)
Könnyű ellés – borjú 20-22 kg
Finom csontozatú, szilárd szervezetű,
„teknőtőgy”, jó gépi fejhetőség.
Több fajtaváltozat – legelterjedtebb a
Dán-fajtaváltozat.
Fajtajellemzők
A fajta ipari tejet termel, ami azt jelenti, hogy a tej
tejfehérje és tejzsírtartalma rendkívül magas. A jersey
a tejösszetevők tekintetében világelső. A tej sárgás
színű, karotinban és A-vitaminban, ásványi anyagokban
gazdag. 18%-al több fehérjét (kappa-kazeint), 20%-al
több kalciumot és 25%-al több zsírt tartalmaz, mint az
„átlagos” tehéntej.
Ayrshire fajta
•
•
•
•
•
•
Alap - Skót fajta – Finn fajtaváltozata
terjedt el
Átl. tejtermelés 4500-5000 kg, 4,2-4,5 %
tejzsír
Mintaszerű tőgy – teknőtőgy
Korán tenyésztésbe vehető – 16-17
hónap ♀ 500-550 kg
Könnyen ellő – szilárd szervezetű fajta
Gyenge hústermelés
Fajtajellemzők
Teknőtőgy
Guernsey
Brown Swiss
Egyéb tejtermelő fajták
A tejtermelő fajták jellemzői
Fajta neve
Színeződés
Tehén élősúlya, kg
Bika élősúlya, kg
Tehén marmagassága, cm
Származási helye
Üsző tenyésztésbe vételi
időpontja (hó)
és súlya (kg)
Tejtermelés, kg
Tejzsír %
Tejfehérje %
Gépi fejésre való
alkalmasság
Ellés lefolyása
Növekedési erély
Vágóérték
Holstein-fríz
feketetarka
Ayrshire
sötét pirostarka
600-700
900-1200
Jersey
egyszínű
szürke-barna
350-450
600-700
500-550
650-750
Hungarofríz
feketevöröstarka
550-600
800-900
140-145
USA, Kanada
120-125
Jersey szigete
125-130
Skócia
Magyarország
16-18
360-380
7000-8000
3,5-3,7
3,1-3,4
kiváló
13-14
250-290
4000-6500
5,0-6,0
3,8-4,5
kiváló
16-17
290-300
4000-5300
4,0-4,5
3,2-3,6
kiváló
16-17
350-370
4500-5000
4,2-4,5
3,4-3,6
kiváló
közepes
nagy
közepes
könnyű
kicsi
gyenge
könnyű
kicsi
gyenge
könnyű
közepes
közepes
Típuskérdés a tejtermelő fajták
esetében
Milyen lehet az ideális típus?
• Élősúly: 550 -650 kg
• Ráma: közepes farbúbmagasság (túl
alacsony, vagy túl magas nem jó!)
• Tejelő jelleg: kifejezett
• Tőgy alakja: teknő alakú (nagy kapacitás)
• Tőgybimbó alakja: gépi fejésre alkalmas
(kellően hosszú, de nem túl vastag,
homogén)
• Lábszerkezet: feszes csűd és 45 fokos
körömszög, ideálishoz közeli elülső és
hátulsó végtag irányultság.
• Nagy tömegtarkarmány felvevő képesség:
mellkas mélység és szélesség dominál.
• Kezelhetőség: nyugodt temperamentum, de
nem melenkólikus.
• Legelőkészség: legeletetéses tejtermelési
rendszer esetében pl. Ausztrális, Új Zéland.
Hústermelő
fajtacsoport
A hústermelő típusba tartozó fajták közös
jellemvonása: mély dongás mellkas, jó
izmoltság, fejletlen un. gulyatőgy, szerény
tejtermelés.
 Jól elkülöníthetők a kis, illetve a nagy
testtömegű alapfajták. Ismeretesek a
közepes testtömegű, átmeneti típusok is.
 A gyakorlatban igen nagy számban
vannak keresztezett hízóegyedek, melyet
kizárólag hízóanyagként használnak.


Hereford
Kistestű húsmarhák - Hereford
•
•
•
•
•
•
•
A világ legelterjedtebb kistestű
húsmarhája – Angol eredetű
♀ : 500-600 kg; mérsékelten koraérő
(16-18 hó tenyésztésbevétel)
Hízlalási végtömeg 450-480 kg (faggyú!)
Jó legelőkészség
Ellések lefolyása – általában könnyű, de
előhasi üszőknél lehetnek komplikációk
Borjúelőállító anyatehénként, ill.
szélsőségesen extenzív területek
értékesítésében van jelentősége
Az igényes fogyasztói piac kívánságait
nem elégíti ki.
Fajtajellemzők
Aberdeen Angus
Kistestű húsmarha (skót eredetű)
Korán faggyúsodik, szarvtalan
Igen korán érő, 13-15 hónaposan
tenyésztésbe vehető
• ♀: 450-550 kg, könnyen ellik, borjak
születéskori tömege 25 -30 kg
• Kifejezetten keresett Steak minőségű
húst produkálnak.
• Az általános európai fogyasztói igények
szerint a hús íze szokatlan.
•
•
•
Fajtajellemzők
Nagytestű húsmarhák - Charolais
Francia fajta – jellegzetes tejfölös szín
Nagytestű (♀: 700-800 kg), jó
húsformák, nagy növekedési erély (1300
– 1600 g), nagy végtömegre is kiválóan
hizlalható.
• Húskitermelési % kedvező, a csontos hús
faggyúban szegény, jól márványozott.
• A legigényesebb fogyasztói igényeket is
kielégíti, ezért minden piacon jól
értékesíthető.
• Középkésőn érő fajta –
tenyésztésbevétel: 20-24 hónap
•
•
Fajtajellemzők
Limousin
•
•
•


Francia fajta –régebben igás marha –
húskonjuktúra + jó legelőterületek=>
Húsirányú szelekció
♀: 600-700 kg, nehéz ellésre kevésbé
hajlamos, mint a charolais, növekedési erély
1100–1200 g, 550–600 kg végtömeg
Kitűnő vágóérték – kedvező hús csont
arány, jó márványozottság, kis
faggyútartalom.
Napjaink legkeresettebb húsmarhája.
Jelentős szerepe van a haszonállat
keresztezésekben.
Fajtajellemzők
Kék belga
•
•
•
•
•
Belga fajta, nevét a gyakori tűzöttségről
kapta.
A világ egyetlen olyan fajtája, ahol a
„culard” jelleg tenyészcél.
Nehézellés – zömében császármetszés.
♀: 800-850 kg, későn érő fajta.
Jó növekedési erély, kiváló vágóérték,
ideális hús csont arány.
Fajtajellemzők
A húsfajták jellemzői
Fajta neve
Színeződés
Tehén élősúlya, kg
Bika élősúlya, kg
Tehén
marmagassága, cm
Származási helye
Üsző tenyésztésbevételi időpontja (hó)
és súlya (kg)
Tejtermelés, kg
Ellés lefolyása
Növekedési erély,
g/nap
Izmoltság
Vágási %
Igénytelenség
Hasznosítás
Charolais
egyszínű
tejfölsárga
700-900
1000-1400
Limousin
egyszínű
barnásvörös
650-850
950-1100
Angus
egyszínű fekete,
vagy vörös
450-550
700-800
Hereford
szabályos
vöröstarka
500-600
900-1000
135-138
Franciaország
(Charolles,
Nevers)
130-140
Franciaország
(Massif Central
nyugati része)
130
Skócia, Anglia
130
Anglia
22-24
500-550
800-1000
közepes-nehéz
1400-1500
18-20
360-400
1200-1400
közepes
1300-1400
13-15
300-340
800-1000
könnyű
1100-1300
13-14
300-350
600-800
könnyű
1100-1300
kiváló
68-70
igényes
apavonal
kiváló
66-68
igényes
apavonal
jó
64-65
igénytelen
anyavonal
jó
63-65
igénytelen
anyavonal
Kettős hasznosítású fajták
Hegyitarka + szimentáli – Hegyi tarka
fajtaváltozat
• Közepes tejtermelés 4000-4500 kg; 3,84,2 % tejzsír
• Testtömeg ♀: 600-700 kg,
tenyésztésbevétel ideje 17-18 hónap
• Súlygyarapodása 1200 – 1300 g. A
hízóbikákat 550 – 650 kg végtömegig
lehet hizlalni, húsuk jól márványozott,
húskitermelésük 60-63%
•
Szimentáli fajta - fajtaleírás
Szimentáli
Feketetarka és vöröstarka
lapálymarhák (Schwarzbunt –
Rotbunt)
A kettőshasznosítású fajták
jellemzői
Fajta neve
Szimentáli
Magyar tarka
Színeződés
vörös-sárga
tarka
650-750
1100-1300
138-142
Svájc
vörös-sárga
tarka
600-700
900-1300
135-140
Magyarország
20-22
380-400
Tehén élősúlya, kg
Bika élősúlya, kg
Tehén marmagassága, cm
Származási helye
Üsző tenyésztésbe-vételi
időpontja (hó) és súlya
(kg)
Tejtermelés, kg
Tejzsír %
Tejfehérje %
Gépi fejésre való
alkalmasság
Ellés lefolyása
Növekedési erély, g/nap
Vágási %
Feketetarka
lapály
feketetarka
Vöröstarka
lapály
vöröstarka
18-22
400
600-700
1000-1200
140
Keleti-tenger
partvidéke
17-18
330-340
550-650
900-1000
140
Keleti-tenger
partvidéke
16-18
320-340
4500-5000
3,7-4,0
3,1-3,4
jó
4000-5000
3,7-4,0
3,2-3,5
közepes
5500-6000
3,8-4,0
3,2-3,3
jó
5000-5500
4,0-4,1
3,3-3,4
jó
közepes
1200-1300
60-63
közepes-nehéz
1200-1300
60-62
közepes
1000-1150
59-60
közepes
1200-1300
60

similar documents