Eddig elvégzett munka

Report
STRATÉGIAALKOTÁS A TOKAJI BORVIDÉK HÍRNEVÉNEK
ÚJBÓLI MEGALAPOZÁSA ÉS ÜZLETI SIKERE
ÉRDEKÉBEN
KIVONAT A 2014 SZEPTEMBER 11.-I PREZENTÁCIÓBÓL
Napirend 2014 Szeptember 11
Eddig elvégzett munka
Stratégia kialakítása
1) Bemutatkozás és célok
5) A stratégiára vonatkozó
következtetések
2) Projekt fázisok
6) Előzetes stratégiai hipotézisek
3) Kiinduló pont; jelenlegi helyzet
4) Kutatási eredmények és
következtetések
A jelenlegi helyzet elemzése; háttér
1.
A Tokaji Borvidék által képvisel értékek nincsenek megfelelően kihasználva
2.
Létezik egy jövőre vonatkozó vízió, hosszú távú cél
3.
Ahhoz hogy kiválasszuk mely területekre koncentráljuk erőfeszítéseinket,
egy világos képre van szükség a jelenlegi helyzetről
4.
A jelenlegi helyzet elemzése, eddig elvégzett munka:
a) Felölelte mindazon fogyasztói, kereskedelmi és szakértői szempontokat, amelyek
segítenek a stratégiaalkotásban
b) Magába foglalta egy piaci kitekintés és több esettanulmány elkészítését, amelyek
inspirációt biztosíthatnak a további munkához
c) Iránymutatással szolgáltak annak azonosításában, hogy mely területek
kulcsfontosságúak a régió sikere számára
5.
A munka meghatározza a lehetséges stratégiai irányokat, opciókat
6. A jelenleg folyó munka legfőbb eredménye egy részletes kép megalkotása a piaci
lehetőségekről, amelyek segítségével az egyes stratégiai opciók megtölthetőek
tartalommal és számszerűsíthető elvárásokkal
Az elemző munka
 Piaci audit (riport)
 Esettanulmányok készítése: Sauternes, németországi borpiac; továbbá már meglévő
esettanulmányok felhasználása
 Interjúk a kulcsszereplőkkel/érdekeltekkel (50 különböző borászattal a Tokaji
Borvidéken)
 Interjúk végfogyasztókkal/borgyűjtőkkel
 Interjú 11 magyarországi borkereskedővel
 Magyar fogyasztók szokásainak vizsgálata (6 fókuszcsoport, és 13 „kísért vásárlás”)
 Szakértői interjúk 10 országban (összesen 112 interjú az USA-ban, Egyesült
Királyságban, stb.)
 300 interjú Magyarországon tartózkodó turistákkal (magyar és külföldi turistákkal)
 A következő lépés: kvantitatív kutatás 10 országban, összesen 42,000 válaszadóval
Napirend 2014 Szeptember 11
Eddig elvégzett munka
Stratégia kialakítása
1) Bemutatkozás és célok
5) A stratégiára vonatkozó
következtetések
2) Projekt fázisok
6) Előzetes stratégiai hipotézisek
3) Kiinduló pont; jelenlegi helyzet
4) Kutatási eredmények és
következtetések
A jelenlegi helyzet elemzése
1) PIAC
2) FOGYASZTÓ
3) BOR MARKETING
4) SZAKÉRTŐ
5) KERESKEDELEM
6) RÉGIÓ
Piaci kontextus; Áttekintés
 Hatalmas, de nagyon szétaprózott termék struktúra jellemzi a borpiacot, a termékek
széles köre és specializáltsága figyelhető meg (származási hely, imázs, stb.)
 Összességében növekedés tapasztalható; de ezt a növekedést néhány konkrét piac és
termékcsoport hatja, míg más termékek forgalma csökken
 Számos „feltörekvő” bortermelő ország egyre sikeresebben alapozza meg hírnevét,
mint elismert származási hely
 A szétaprózottság a Tokaji Borvidéken is megfigyelhető: a top 40 borászatból az első 10
együttesen 80 százalék körüli részesedést ér el az értékesítésben, míg a következő 30
borászat mindegyikének kisebb a részesedése 1 százaléknál
 A desszert bor egy nagyon kicsi és specializált piaci szegmens, melynek csökken a
forgalma és néhány piacon teljesen elhanyagolható a fogyasztása. Ennek ellenére a
kategória komoly értéket képviselhet, ha megfelelően menedzselik
 A világ borpiacán Magyarország és Tokaj csak mellékszereplő
Következtetések
 Majdnem minden bor kategória értékesítése növekszik, kivéve a desszert
borokat…
következés: egyetlen borászatnak egyedül túl nagy feladat megfordítani
ezt a trendet
 A magas növekedést felmutató piacok nehéz terepet kínálnak a desszert
boroknak…következésképpen testreszabott ajánlatok és stratégiai
megközelítés szükségesek ezen piacok meghódításához
 A szuper prémium lehetőség létezik, de ez speciálisan célzott megközelítést,
célzottan kiválasztott fogyasztói csoportokat és városokat kíván
 A rozé borok növekedése figyelemreméltó …mivel azt mutatja, hogy
van potenciál a „félszáraz”/„félédes” kategóriákban
A jelenlegi helyzet elemzése
1) PIAC
2) FOGYASZTÓ
3) BOR MARKETING
4) SZAKÉRTŐ
5) KERESKEDELEM
6) RÉGIÓ
Az összes piacra jellemző fő trendek
Általánosságban a szakértők között konszenzus van a fő trendekről:
1. A kereslet a könnyebb, gyümölcsösebb (jobban iható) borok irányába mozdul el („el a
hordóízű oxidált boroktól”)
2. A száraz borok térnyerése jellemző az édesek rovására
3. A fogyasztók ismeretei egyre bővülnek, egyre nagyobb öntudattal hozzák meg
döntéseiket, miközben egyre nyitottabbak az új borok kipróbálására
4. Növekvő érdeklődés az új borok és szőlőfajták kipróbálására, főleg a kísérletező kedvű
piacokon
5. Egyre jellemzőbb a borok ételekkel való párosítása (a „tapasztalás kedvért”)
6. Egyre több ország alkalmaz kifinomult marketing eszközöket (növekvő verseny)
7. Bio/organikus/környezetbarát borkészítési eljárások térnyerése
8. A középső termékszegmens egyre jobb ár-érték aránya
9. A direkt és online értékesítési csatornák térnyerése, főleg a kísérletező kedvű piacokon
A különböző bor kategóriák nemzetközi penetrációja
(12 hónap)
UK
US
FR
DE
RU
CN
SE
HU
CZ
PL
Átl.
Bor fogyasztók
70.00
70.00
85.00
80.00
80.00
80.00
74.00
50.00
65.00
55.00
Száraz fehérbor
68.29
56.96
65.85
66.57
73.41
58.89
53.67
41.44
63.89
61.88
Édes fehérbor
30.66
48.89
63.41
33.05
54.27
32.76
26.11
45.05
48.26
60.85
Száraz vörösbor
63.07
62.29
73.17
71.38
76.71
86.72
65.37
40.54
52.31
71.45
Édes vörösbor
21.60
48.50
25.78
34.98
66.04
44.97
11.77
58.56
39.03
69.17
Édes desszertbor
15.33
26.29
23.00
18.29
45.88
24.63
14.06
26.13
16.14
51.06
Száraz habzóbor
42.86
29.81
35.54
62.89
52.47
31.05
36.15
23.42
34.42
40.89
Édes habzóbor
21.25
26.92
39.02
30.50
59.14
24.63
21.81
42.34
31.05
55.25
Prosecco/Cava
Likőrborok (pl. port,
sherry)
Aperitívek
43.55
15.96
5.57
39.89
16.08
10.71
14.68
9.01
9.28
19.52
43.55
20.50
20.91
31.21
46.98
19.06
20.36
12.61
15.41
39.59
16.72
0.00
83.28
38.14
37.02
41.76
13.09
16.22
32.85
35.13
Egyek
12.89
6.02
26.83
15.09
27.61
10.49
7.62
14.41
4.89
16.97
Nem tudja
2.09
3.12
12.89
1.51
1.18
2.36
15.93
0.90
1.01
0.71
71%
61%
44.3%
66.3%
42.0%
26.1%
38.9%
35.2%
18.4%
27.0%
31.4%
14.3%
4.2%
Összesen
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
…a legtöbb piacon a desszertborok penetrációja a legalacsonyabb (még a
habzóboroknál is alacsonyabb!)
Research Now; Online 2014
A magyarországi kutatás összefoglalása
A magyar borfogyasztók többsége (90%) nagyon árérzékeny és azt állítja, hogy nem sokat
tud a borokról:
 A bor egy „vágyott” termék a magyar fogyasztóknál, Magyarországon is megfigyelhető a száraz
borok térnyerése
 Tokaj egy jól ismert, majdnem legendás hírű borvidék, ám mindez nem releváns a fogyasztói döntéseknél
 A régió pozícionálása a jól megszokott „a borok királya” kifejezéssel jellemezhető, azonban komoly
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy ezt a pozícionálást hatékonyan lehessen üzleti sikerekre
lefordítani
 …és ahhoz is, hogy túllépjen az Aszúhoz kötődő tradícionális asszociációkon
 Ismereteik alapján két táborra lehet osztani a fogyasztókat: a modernebb stílust elfogadókra (a jobban
informált kisebbség) és a tradícionális stílust előnyben részesítőkre (a kevésbé informált többség)
– különösen az Aszú esetében
 A Tokaji Borvidéken használatos csomagolási elemek (címke, üveg, dugó, stb.) nem segítik a fogyasztót az
eligazodásban és nem kezelik konzisztensen a külső formai jegyeket az Aszú és a száraz fehérborok
esetében sem
– ezért a fogyasztók a meglévő tudásukra támaszkodnak és csak egy szűk körből választanak terméket
– vagy ha „kísérletezni” akarnak, akkor másoktól kérnek tanácsot
A fogyasztó döntési folyamata érzelmi
alapokon működik, nem az ismereteken alapul
 Ismerősökön, kóstolókon, utazásokon (borászatok látogatása) keresztül történő tapasztalat
szerzés - Kapcsolat és bizalom
 Ennek hiányában a fogyasztó az alábbi hierarchiát használja, az eltérő ismeretszinttől függően
Ár kategória
Szín
Íz
Régió
 Alkalomtól függ
 Vörös / fehér/ rozé / habzó /desszert stb.
 Száraz /édes/ félédes /Aszú stb.
 Bordeaux, Chile, Kalifornia, USA, Napa, Déli félteke
Szőlőfajta
 Általában Chardonnay vagy Muskotály
Borászat
 Nagyon speciális
Évjárat
Az első négy szűrő
minden fogyasztónál
megfigyelhető
 Tudja, hogy hogy létezik jó/rossz évjárat, de nem
tudja melyik évjárat milyen
Forrás: magyarországi kvalitatív kutatás 2014
Csak a több
ismerettel
rendelkező/szakértő
fogyasztók
használják ezeket a
kritériumokat
Következtetések
• A bor egy „vágyott” termék, de az édes és desszert borok nem… ezért fel kell kelteni
a fogyasztói kedvet, hírverést kell generálni ezen termékcsoport köré
• Ezt csak egy „push” stratégia tudja elérni egy „pull” nem, mert a fogyasztók mindig
jelentős késéssel követik a szakértőket… a sommelier-nek nagyon fontos
véleményformáló szerepük van
• Fontos, hogy az érzelmi kapcsolatok emlékezetesek legyenek… „ne eladd hanem
meséld el” megközelítés
• A magyar borok minőségi megítélése javulóban van… Tokajnak a legkiválóbbak
között kell lennie ebben
• A borturizmus/ borkóstolók és étel párosítások is egyre fontosabbak… Wine
tourism/tastings and food pairing growing…. Tokajnak ezekben is az élen kell járnia
• A fogyasztók nagyon kedvelik az új kommunikációs médiákat…A Tokaj régiónak fel
kell zárkóznia és ki kell használni az új kommunikációs csatornákban rejlő
lehetőségeket
A jelenlegi helyzet elemzése
1) PIAC
2) FOGYASZTÓ
3) BOR MARKETING
4) SZAKÉRTŐ
5) KERESKEDELEM
6) RÉGIÓ
A szakértők által példaértékűnek tartott
országmarketing erőfeszítések
“Az osztrák borokat promotáló szervezet nagyon
szervezett és professzionális. Elképesztő
eredményeket értek el.”
Orosz kereskedő
Ausztria
Mind az 50 megkérdezett sommelier említette (100%)
50/50
Kanada
40/50
Görögo.
12/50
Portugália
10/50
Chile
5/50
Franciao.
5/50
Dél-Afrika
5/50
Argentína
5/50
Jégbor platform, nagyon emlékezetes
Kiváló kiállítási standok, érdekes új szőlőfajták
Utazás, vacsorák, borkóstolók követségeken
“Portugália nagyot javult az elmúlt
tíz évben”
Német sommelier
Új és érdekes sztori – ‘Chile szalon’ kétszer egy évben
Oroszországban
Különösen Kínában – de sokan azt gondolják, hogy
kezdenek visszaesni
A borturizmus támogatása
Argentín borhetek sikere
“Dél-Afrikának van egy nagy
előnye: ez a legszebb ország a
borturistáknak”
Német kommentátor
Régiós és ország szintű marketing
Sauternes
Németország (vagy Ausztria)





Borturizmus
Kurzusok /egyetemi kapcsolatok
Sommelier-ek a luxus értékesítő pontokon
Sztorik és álmok
Szakmai szövetségek (de kevés
erőforrással)
 Anyacég támogatás (pl. LVMH - d’Yquem
kapcsolat)

FŐ


SZABÁLYOK:
Forrás: 2014
Esettanulmányok







Komoly jelenlét a szakmai kiállításokon
Követségi támogatás
Állami finanszírozás
Borturizmus (szakértők fizetett meghívása)
Sommelier-eket és kereskedőket megcélzó
stratégia
 Város straégiák alkalmazása
Jó imázs a hazai piacokon
Konzisztencia – időben és minőségben
Követségek segítsége a piacokon (elkötelezettség mutatása)
Borászatok / borászok megjelenése a promóciós eseményeken
(hoszteszek helyett)
”Ne eladd, hanem meséld el!”– érzelmek / történetek (emlékezetes)
Kóstolók, kóstolók, kóstolók (a termék végezze a munkát )
Más borvidékek sikertényezői
Tevékenység
SAUTERNES
NÉMET BOR
VILÁGOS
KLASSZIFIKÁCIÓ
IGEN
IGEN
SZŐLŐ TERMÉS
KONTROLL
IGEN
IGEN, NÉMI
RUGALMASSÁGGAL
EGYÜTTMŰKÖDÉS;
MARKETING
IGEN
IGEN
EGYÜTTMŰKÖDÉS;
KERESKEDELEM
IGEN
VAN RÁ PÉLDA
BEFEKTETÉS
IGEN
IGEN
TERMÉK PALETTA
SPECIFIKUS
RUGALMASABB
MINŐSÉG FÓKUSZ
IGEN
IGEN
HOSSZÚ TÁVÚ TERVEK IGEN, 20+ ÉV
Forrás: 2014 Esettanulmányok
IGEN 20+ ÉV
Következtetések
A léc nagyon magasan van és Tokaj jelenleg alatta van...az „álom” eléréséhez
komoly befektetésre van szükség
Tokajnak komoly értékei vannak….sürgősen újra kell éleszteni a
fontosságukat
Tokajt ismerik, de relavanciája és vonzereje alacsony…erősebb és
személyesebb kapcsolatokat szükséges kiépíteni
A jelenlegi helyzet elemzése
1) PIAC
2) FOGYASZTÓ
3) BOR MARKETING
4) SZAKÉRTŐ
5) KERESKEDELEM
6) RÉGIÓ
Magyarország édesebb és olcsó…
Magyarországgal kapcsolatban két fő asszociációjuk van a külföldieknek: a magyar bor édes (a
legtöbb piacon) és alacsony minőségű (főleg a volt kommunista országokban jellemző attitűd)
 A fogyasztók egy kisebb része a magyar borokat drágának és magas minőségűnek, ám régi stílusúnak
látja (főleg a Tokaji Aszú miatt)
 A magyar bor (még) nem kapcsolódik össze egy szőlőfajtával (mint Németország a Riesling-gel)
 Magyarország nem egy vágyott piac: sem a borai miatt sem a borturizmus szempontjából

A szakértők véleménye alapján világos minta rajzolódik ki az ismeretek szintje és a borvásárlási
szokások trendjei között:
Kísérletező
Tradícionális

?
Tudják, hogy Mo.-n
készítenek (édes)
borokat
Érdekes piac – új hírek
/ történelem (Tokaj) / jó
ár-érték arány
Fehér- és vörösborok
Tudják, hogy a Tokaji
Aszú magyar, de
elzárkóznak más
magyar borok elől
Forrás: Szakértői interjúk 2014
Árérzékeny
“szomszédok”

Mo. ismert a borairól,
de elsősorban a
kommunista
időszakban termelt
rossz minőségű
borairól
Feltörekvő

Kínában nem tudják,
hogy Mo.-n készítenek
borokat
Oroszország hasonló
az árérzékeny
szomszédokhoz
A szakértők 100%-a tudja hogy Tokaj
Magyarországon van
 Mindegyik megemlítette az Aszút
 A sommelier-k 20%-a spontán említette a száraz fehérborokat és a
Furmintot
 Magyarországot nem utasítják vissza mint bor termelő helyet
 A sommelier-k és kereskedők 100%-a valódi érdeklődést mutatott a
Tokaji Borvidékről származó száraz fehérborok iránt néhány kitétellel:
- Minőség
- Konzisztencia
- Jó ár-érték arány, kiváltképpen a közép szegmensben
 Az új stílusú Aszú/Késői szüret célzott marketinget igényel
– mivel kevesen ismerik ezeket (alig 10%) és ezek a régió új ízeit/arcait
képviselik
Forrás: Szakértői interjúk 2014
Következtetések
A Tokaji Borvidék borai nem illeszkednek a trendekhez….ennek ellensúlyozására a Tokaji Bor luxus
mivoltát kell hangsúlyozni, hogy vágyott termékké váljon
A feltörekvő bortermelő országoknak szüksége van híres márkákra…Tokajnak újra meg kell alapozni
az Aszú luxus státuszát és csúcstermék jellemzőit
A 3 és 4 puttonyos Aszú megszűntetése egy űrt hagy a regionális borlistákon… Ki kell használni a
lehetőséget a késői szüret előtérbe helyezésére és újradefiniálására
A szőlőfajták iránt valódi érdeklődés tapasztalható… A Furmintnak meg van a pedigréje és gyökerei
Tokajban és kulcsfontosságú a száraz fehérborok sztorijának megalapozásához, amelyben a terroir
kiemelt fontosságú lehet.
Mindenki kicsit össze van zavarodva a tradícionalitásra irányuló vágyak és az új borpiaci trendek
között… Az új stílusok/ízek és színek menedzselése és elmagyarázása kulcsfontosságú lesz
A jelenlegi helyzet elemzése
1) PIAC
2) FOGYASZTÓ
3) BOR MARKETING
4) SZAKÉRTŐ
5) KERESKEDELEM
6) RÉGIÓ
A Tokaj Borvidék borai csak korlátozottan
vannak jelen a csúcs éttermekben
Tokaj
%
30
25
20
15
10
Versenytár
sak:
29
5
20
Franciao.
Olaszo.
Ausztrália
Kanada
DélAfrika
USA
Ausztria
Németo.
Németo.
Franciao.
Olaszo.
USA
Ausztrália
Spanyolo.
Ausztria
Kanada
0
Forrás: Ad hoc telefonos kutatás 2014
Franciao.
Ausztrália
Ausztria
Olaszo.
Németo.
Kanada
Spanyolo.
3
Franciao.
Németo.
Ausztrália
Olaszo.
USA
Portugália
4
Franciao.
Németo.
Olaszo.
Ausztria
Spanyolo.
USA
5
Franciao.
Olaszo.
Németo.
Ausztria
Spanyolo.
Ausztrália
USA
Kanada
8
Olaszo.
Cseho.
Franciao.
Németo.
Ausztria
Kanada
7
Fogyasztók és csatornák
 A csúcséttermek még mindig tartanak desszert borokat
- bár egyre kevésbé, ahogy a fogyasztói ízlés és a praktikus megfontolások csökkentik az
érdeklődést
 Ennek ellenére a Tokaji Borvidék továbbra is kötelező téma a legtöbb borral kapcsolatos oktatáson
és ez azt jelenti, hogy a régió megőrzött valamennyit a presztízséből
 Az éttermeken kívül a desszertbor beszerezhető a szaküzletekben és általános üzletekben
egyaránt, bár igazán csak néhány nagyon specializált szaküzlet ismeri és értékeli ezt a kategóriát
 Aggodalom érezhető a 3 és 4 puttonyos Aszú elvesztésével kapcsolatban a termelők, kereskedők
és fogyasztók részéről, mivel ezek olcsóbb és könnyebben iható termékek
 A csomagolás méret is korlátozza a hajlandóságot a csúcsminőségű termékek készleten tartásában
 A desszertbor kategórián kívül a bor kategóriák nagyon szétaprózottak, nincsenek konzisztensen
szegmentálva az értékesítők, fogyasztók és piacok előtt
 A bolti értékesítésnél a bemutatás vizuális jellemzői és minőségének konzisztenciája
kulcsfontosságú lesz
A jelenlegi helyzet elemzése
1) PIAC
2) FOGYASZTÓ
3) BOR MARKETING
4) SZAKÉRTŐ
5) KERESKEDELEM
6) RÉGIÓ
Általános asszociációk a régióról
 Az összes szakértő hallott a Tokaji Borvidékről és egy sem utasította el teljesen
 A sommelier-k tudtak a legtöbbet róla, valószínűleg azért mert kötelező tananyag a borral kapcsolatos
oktatásban
 Tokaj = édes bor és Aszú
 A tradícionális piacokon pl. Franciaország és Németország is relatív jól ismerték a régiót és a saját édes
fehérboraik versenytársaként tekintettek rá
 A kísérletező piacokon a szakérték egy kisebb csoportja beszélt a Furmint szőlőről és az ebből készült
száraz borokról
 Kevesen isznak Tokaji bort, de nem azért mert elzárkóznak előle, hanem azért mert rengeteg érdekes
alternatíva lett elérhető a piacon
 Az árérzékeny regionális piacokon az asszociációk a gyenge minőséggel vannak kapcsolatban
- ezek az országok még mindig inkább a 3 és 4 puttonyos Aszúról beszélnek
 A régió nem túl jól ismert Kínában és nem elég híres, hogy „vágyott” régió legyen a fogyasztók előtt (de meglátásunk
szerint lehetne)
A Magyarországra érkező turisták nem a borra
gondolnak…
 Sok bortermelő ország épít a borturizmusra, hogy fejlessze az idegenforgalmát
Milyen tevékenységet tervez/csinált
Magyarország híres a borairól (válaszadók %-ában):
Magyarországon?
Magyar
turisták
Regionális
turisták
74
Sorrend
64
Nemzetközi
41
turisták
Magyarország híres a gyógyfürdőiről (válaszadók
%-ában):
Magyar
turisták
Regionális
turisták
Nemzetközi
turisták
85
70
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Történelmi látványosságok
Magyar ételek kipróbálása
Múzeumok / kiállítások
Gyógyfürdők strandok
Bulizás
Romkocsmák
Természeti látványosságok
Barátok és rokonok
Fesztiválok
Borászatok
Mo.
76
62
58
55
44
40
40
37
28
26
A turisták között relatív jó a magyar borok
minőségének megítélése
“Egyetértek, hogy Magyarországon kiváló borokat készítenek…” (válaszadók %-ában):
88
100
82
80
75
91
100
81
80
75
100
60
60
40
40
40
20
20
20
Magyar
turisták
Regionális
turisták
Nemzetközi
turisták
0
Magyar
turisták
Regionális
turisták
Nemzetközi
turisták
Vörösbor
Fehérbor
“Egyet értek, hogy Magyarország egy fontos és elismert
bortermelő ország...”
Magyar
turisták
Regionális
turisták
76
Regionális
turisták
Forrás: interjúk turistákkal 2014
Magyar
turisták
Regionális
turisták
Nemzetközi
turisták
“Egyet értek, hogy Magyarországon főleg olcsó borokat
készítenek…”
77
71
0
77
Desszertbor
Magyar
turisták
Nemzetközi
turisták
82
80
60
0
90
Nemzetközi
turisták
37
60
54
Indokok, hogy miért nem látogatnak el a
Tokaji Borvidékre
Soha nem hallottam róla (válaszadók %-ában)
Magyar
turisták
Regionális
turisták
Nemzetközi
turisták
0
38
59
Túl messze van Budapesttől
(válaszadók %-ában)
Magyar
36
turisták
Regionális
35
turisták
Nemzetközi
24
turisták
Forrás: interjúk turistákkal 2014
Nem hagyom el Budapestet, nincs időm ellátogatni
(válaszadók %-ában)
Magyar
16
turisták
Regionális
46
turisták
Nemzetközi
45
turisták
Nem tudom mi mást lehet ott csinálni
(válaszadók %-ában)
Magyar
28
turisták
Regionális
10
turisták
Nemzetközi
Már voltam a Tokaji Borvidéken (válaszadók %11
turisták
ában)
Magyar
24
turisták
Regionális
10
turisták
Nemzetközi
10
turisták
Napirend 2014 Szeptember 11
Eddig elvégzett munka
Stratégia kialakítása
1) Bemutatkozás és célok
5) A stratégiára vonatkozó
következtetések
2) Projekt fázisok
6) Előzetes stratégiai hipotézisek
3) Kiinduló pont; jelenlegi helyzet
4) Kutatási eredmények és
következtetések
A jelenlegi helyzet elemzése megmutatja, hogy hol
áll a régió a távlati célokhoz képest…
A távlati célok szerint a Tokaji Borvidék…
5/5?
… elismert lesz a bor szakértők és fogyasztók
szemében…

… a világ egyik legkülönlegesebb és legnagyobb
presztízsű régiója lesz…

… konzisztensen fog olyan borokat előállítani, melyek

kitűnőségük miatt lesznek elismertek
…amelyeket olyan borászok készítenek, akik vezetői
szerepet játszanak abban a szegmensekben,
amelyeket kiszolgálnak.“
Forrás: Csapat elemzés

Összegzés – az összes korábbi következtetés
szintézise
 Bár egy-egy borászat lehet sikeres valamilyen speciális szakértelem kifejlesztésén
keresztül, a Tokaji Borvidék elismertsége és közép távon még inkább
veszélyben van az árazással és ültetvényállománnyal kapcsolatos problémák miatt
 Ellentmondás van a növekedés szükséglete és a jelenlegi
termékpaletta között
 A jövedelmezőség sürgős javítására van szükség a rövid távú túlélés érdekében, valamint
az újratelepítések elősegítése érdekében
 A szakértők körében tapasztalt ismereteket és érdeklődést a Tokaji Borvidék és Aszú
irányában táplálni és támogatni kell, hogy a megcélzott fogyasztókat
befolyásolni lehessen, feltéve hogy koncentrált és konzisztens erőfeszítéseket tesz a régió
 Más régiók is sikeresen újraorientálták magukat; minden esetben kulcsfontosságú volt az
együttműködés a célok tisztasága, valamint a szükséges erőforrások biztosítása
 A Tokaji Borvidéknek szüksége van egy olyan tervre, amely nem csak azt mondja meg mit
kell csinálni, hanem azt is hogyan kellene együtt dolgozni egy régióként
Napirend 2014 Szeptember 11
Eddig elvégzett munka
Stratégia kialakítása
1) Bemutatkozás és célok
5) A stratégiára vonatkozó
következtetések
2) Projekt fázisok
6) Előzetes stratégiai hipotézisek
3) Kiinduló pont; jelenlegi helyzet
4) Kutatási eredmények és
következtetések
A fejlődés két fő alapelve:
1) Önszerveződéssel a sikerért
 A sikert a jelenleginél mélyebb együttműködéssel lehet megalapozni
- Hogy a kezdeményezés lendületbe jöjjön és megfelelő szinergiák jöjjenek létre
- Hogy a megoldást nyerjenek az alapvető problémák – a sztenderdek konzisztensek legyenek
- Hogy a hosszú távú fejlődést megalapozó platform jöjjön létre (az iparágnak, borászoknak és a régiónak)
 Az együttműködés más előnyöket is hozna
-
Az állandó megújuláshoz szükséges bázist, a kereskedők és fogyasztók előtt szükséges felmutatni
-
Egy dinamikus régió érzetének megteremtése
-
A kereskedelmi lehetőségek és következtetések megértése
-
Lehetőség, hogy a Tokaji Borvidék „legjobb gyakorlattá” váljon – Tokaj Akadémia
 Az együttműködés feltárhatja az egyes borászatok potenciálját, hogy mindegyik arra fókuszáljon, amit a
legjobban tud csinálni és elfoglalhassa azt a szerepkört a regionális márka építésében, amely minden
szereplőnek előnyére válik
 A jelenleg induló kvantitatív fogyasztói kutatás alapján fel kell térképezni és azonosítani kell a lehetőségeket
2) A minőségi problémákat meg kell oldani
 A minőséget 5 kritérium mentén kell megoldani;
- Regionális fejlesztési terv
- Know-how
- Ültetvények
- Szabályozás
- Technológia
 Jelenleg érvényben lévő minőségjavító intézkedések pl. csak 5 puttony feletti Aszúk készítése
 A termőhely potenciál felmérést és a termelőkre kiterjedő motiváló programokat be kell fejezni
 Az Aszú és a száraz borok speciális üvegeit újra kell gondolni, szükség esetén át kell tervezni
 Az édes, desszert ÉS száraz borokra is kiterjedő egyszerű és világos minőségi hierarchiát meg
kell alkotni és meg kell ismertetni a piaccal, használni kell
 Végiggondolásra érdemes, hogy az alacsonyabb minőségű, olcsóbb borok más márkanév alatt
jelenjenek meg a piacon
Gyakorlati következmények
 Szükség van egy letisztult regionális szintű portfólió architektúrára, pl. termék szinteket
kialakító megközelítés, minden szintnél világos szerepkörökkel
 Az Aszú keretbe helyezése, a prémium státusz és egyedi értékek definiálása, biztosítása és
betartatása
 A késői szüret és száraz borok szerepének és piacra jutásuk módjának definiálása
Magyarországon és a nemzetközi piacokon
 Minőségi sztenderdek kijelölése a termék, csomagolás, ár és promóció tekintetében
 A szűkebben vett versenytárs termékek és stratégiai platform meghatározása
 Az alacsonyabb árú borok pontos szerepének és paramétereinek meghatározása, esetükben a Tokaj
márka nyílt használatának elkerülése
 Nem létezik „globális” fogyasztó, minden fontos piacra releváns stratégiát kell kifejleszteni egy
mindent átfogó stratégiai keretrendszerből
Ezek alapján különböző stratégiai opciókat
érdemes figyelembe venni
A szakértőktől, fogyasztóktól és saját tapasztalatainkból származó információ még nem elegendő, hogy
részletes stratégiai terveket dolgozzunk ki, de ahhoz már igen, hogy egy előzetes képet alkothassunk a
lehetséges opciókról:
1. Kizárólag luxus termékekre fókuszáló opció; Aszú
- Szenvedély, hogy az igazán ízletes és presztízs borok közt a legjobb legyen
2. A félszáraz és félédes szegmensre fókuszáló opció
- Arra fókuszálni, amiből a régió már most is sokat termel, ennek megnövelni a mennyiségét
és hírnevét;számos piaci lehetőség
3. Kiegyensúlyozott portfólió kifejlesztése
-
Az Aszú segítségével javítani a piac alsóbb szegmenseinek árát, minőségét és értékét, hosszú távú
terv készítése a középső szegmensnek és prémium fehérboroknak beleértve a késői szüretet és
félszáraz kategóriákat
4. A Furmint szőlőre fókuszáló opció
- Maximalizálni a szőlőfajta felhasználását és hírnevét, mivel ez képviseli a régió termelésének
többségét
Az opciók előzetes értékelése
STRATÉGIA
OPCIÓ
Luxus
Félszáraz
Teljes
portfólió
Furmint
Márka
Hosszú
hihetőség távon
elérhető a
régiónak
Jövedelme
zőség
Víziónak
való
megfelelés
Potenciális
skála
Globális
relevancia
és vonzerő

similar documents