Mezopotámia

Report
Folytatás
VÁLASZOLJUNK A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE:
- Mit jelöl a Mezopotámia fogalom?
- Mi a társadalom és a civilizáció?
- Mely társadalmi rétegek hiányoznak az alábbi
hierachiából?
Uralkodó
Katonák
Rabszolgák
A sumérok
Sumér városok
Ur városa
Sumér agyagtábla
Mi jut eszünkbe Babilonról?
Ó-Babilon
Kr.e. XIX – XIV. sz.
Babiloni király
Hammurápi törvényei
Ó-Babilon
Kr. e. 1792 – 1750 vagy Kr. e. 1728 – 1686
228. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és azt be
is fejezi, az építtetőnek két shékelt kell fizetnie pénzbeli
fizetségként minden sar-nyi terület után.
229. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és nem
megfelelően építi azt meg, és az összedől a tulajdonos halálát
okozva, akkor annak az építőnek meg kell halnia.
230. Amennyiben a tulajdonos fia hal meg, akkor az építő fiának
kell meghalnia.
231. Amennyiben a tulajdonos rabszolgája hal meg, akkor az
építőnek rabszolgáért rabszolgával kell fizetnie.
232. Amennyiben javakat tett tönkre, akkor az építőnek
mindenért, ami tönkrement kártalanítania kell a tulajdonost, és
ezen felül mivel nem építette meg rendesen a házat és az
összedőlt, fel kell építenie azt újra a saját költségén.
233. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és azt bár
még nem fejezte be, de a falak ledőlni látszanak, akkor a
mesternek a falakat masszívvá kell tennie a saját költségén
A vas felfedezői
Hettiták
Kádes-i csata, Kr.e. 1274
Asszíria
Asszur
Asszurbanipál király vadászik
Új-Babilon
Istár-kapu
Zikkuratok
Babilon főtemploma
Ur város templomának maradványai
AZ ÓKOR (Kr.e. 4000 – Kr. u. 476)
Mezopotámia
Az első jelentős civilizációk Mezopotámiában (a Tigris és az Eufrátesz folyók
közti terület, mai Irak) alakultak ki.
Társadalom = emberi közösség.
Civilizáció = a társadalom fejlettségi szintje.
A fejlett társadalom megjelenését az öntözési rendszerek kiépítése és a
munka megszervezése tette szükségessé. Ennek következtében alakult ki a
hierarchia (társadalmi ranglétra).
Az első civilizáció a sumérok nevéhez fűződik, akik Kr.e. IV – II. ée.-ben
városállamokban éltek: Ur, Uruk, Kis, Nippur, Lagas.
Városállam: olyan állam, amelynek területe egy városra és a környékére
terjed ki.
A sumérok után több birodalom alakult ki Mezopotámiában:
-Ó-Babilon: Kr.e. XIX –XIV. sz. Leghíresebb uralkodója Hammurápi volt.
- Hettiták: Kis-Ázsiában (mai Törökország) volt birodalmuk, ők fedezték fel
a vasfeldolgozás technikáját.
- Asszíria: Kr.e. XIV – VIII. Asszurbanipál király elfoglalta Izraelt és
Egyiptomot is.
- Új-Babilon: Kr.e. VII – VI. sz. Leghíresebb uralkodója Nabukodonozor volt.
Kr.e. 550 körül Perzsia (mai Irán) elfoglalta, ezután ők uralták
Mezopotámiát.

similar documents