Netgeneráció 2010

Report
Az online generáció az információs
társadalom kapujában?!
a „Netgeneráció 2010” kutatás tapasztalatai
Fehér Péter PhD
ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika
Tanszék, Budapest
Az előadás vázlata
1. Tapscott, Prensky és az „opponensek”. Kitekintés a
nemzetközi szakirodalomra.
2. A „Netgeneráció 2010” kutatás céljai és módszerei.
3. A „Netgeneráció 2010” kutatás eredményei, tapasztalatai
a számítógéppel töltött idő, „multitaszk” és következményei,
az online generáció tanulási szokásai,
közösségi oldalak használata, veszélyei.
4. Merre tovább? – a kutatás folytatásáról.
A netgeneráció fogalmi gyökerei –
Tapscott, Prensky
http://www.youtube.com/watch?v=3ZsWtEkIp90
Tapscott és Prensky néhány
népszerű állítása
„Ezek a gyerekek beleszülettek az új technológia világába, környezetük
természetes részeként veszik birtokukba, s helyezik mindennapi
tevékenységük és kultúrájuk középpontjába ...” (D. Tapscott)
„Most egy olyan új generáció áll előttünk, amelynek gondolkodási képességei
roppantul különböznek elődeiktől – ők a digitális bennszülöttek.”
„Diákjaink „anyanyelvi” szinten beszélik a számítógépek, a videojátékok és az
Internet digitális nyelvét.”
„...a kevés számú olyan oktatási lehetőségek egyike, amely találkozik a
digitális bennszülöttek tanulási szükségleteivel, az a video- és
számítógépes játékok kategóriája... „ (M. Prensky)
Kritikai megközelítések
Idő és információ
Marx György: Gyorsuló idő 1968
„…az emberiség egy más korszakba érkezett, amelyben felgyorsult az élet, amelyben
egységnyi idő alatt lényegesen több történik, mint akár egy évszázaddal korábban.
- az ismeretek „felezési ideje”, azaz elavulása exponenciálisan gyorsul, épp ezért az
iskolának, az oktatásnak nem a lezárt tudás átadására, hanem az ismeretek
megújításának képességére kell törekednie.
- létezik olyan tananyag, olyan műveltség, amely képes felkészíteni az önmegújításra,
a folyamatos tanulásra.”
Napi információ fogyasztás:
kb. 34 Gigabyte (munkán
kívül!)
(How Much Information? 2009. dec.
Report on American Consumers
Roger E. Bohn, James E. Short
University of California, San Diego )
Idő és információ II.
Már az 5 évesek döntő többsége
messze túl lépi a napi 2 órás
(képernyő előtt töltött) ajánlott
maximális időt. (Pooja S. Tandon, Chuan Zhou, Paula
Lozano, Dimitri Christakis. Preschoolers' Total Daily Screen Time at
Home and by Type of Child Care. Journal of Pediatrics, 2010)
A naponta történő túl sok (2 óránál
több) tv-nézés és videójáték
(„számítógépezés”) negatív hatással
van a tanulmányi eredményekre, és a
koncentrációs képességekre egyaránt.
(Weis et al. Effects of Video-Game Ownership on Young Boys'
Academic and Behavioral Functioning: A Randomized, Controlled
Study. Psychological Science, 2010)
E. L. Swing, D. A. Gentile, C. A. Anderson, D. A. Walsh. Television
and Video Game Exposure and the Development of Attention
Problems. Pediatrics, 2010;)
Forrás: IPSOS OTX Study, Egyesült Államok
http://www.thewrap.com/media/column-post/people-spend-more-12-day-consumingmedia-study-finds-21005
Idő és információ III.
Multitaszk: több tevékenység végzése párhuzamosan (kvázi
egyidejűleg), gyorsan váltogatva az egyes tevékenységek között.
Kutatási eredmények szerint:
koncentráció és az erre való képesség romlása;
teljesítmény csökkenése;
hatékonyság csökkenése;
Fiatalok és idősebbek közti különbségek.
Kutatási eredmények külföldön
„Az eredmények azt mutatják, hogy a nagyon sok tanuló igen messze van attól a szinttől,
hogy „folyékony digitális írástudással” rendelkező digitális bennszülöttnek nevezhetnénk,
akik kevés türelemmel viseltetnek a passzív és lineáris formájú tanulással szemben…
Bár bizonyos eredmények arra mutatnak, hogy a fiatalabb hallgatók aktívabban
használják a digitális eszközöket, mint idősebb társaik, egyik csoportról sem mondható
el, hogy a technológia hatékonyabbá tenné a tanulásukat.”
Are digital natives a myth or reality?: Students’ use of technologies for learning
(Anoush Margaryan* and Allison Littlejohn
Caledonian Academy, Glasgow Caledonian University, UK) 2008. dec.
A széles körben elterjedt vélekedéssel kapcsolatban, hogy a fiatal felhasználók mintegy
„született számítógép-értők” (vagy ahogy gyakran nevezik őket, digitális bennszülöttek) ,
fontos megjegyezni, hogy a cikkben bemutatott adatok nem támasztják alá azt a
feltevést, hogy univerzálisan tájékozottak lennének az internet használatában… Még a
kiemelkedően jó hozzáféréssel rendelkezők körében is nagy különbségek léteznek az
„online know-how”-val kapcsolatban, a tanulók szociális hátterétől függően.”
Digital Na(t)ives? Variation in Internet Skills and Uses among Members
of the ‘‘Net Generation’’ (E. Hargittai, Sociological Inquiry, 2010. Vol. 80, No.
1, February 2010, 92–113)
A kutatás céljai és módszerei
A kutatás első lépéseként a EU Leonardo Tenegen projektje keretében 2009
október-novemberében történt adatfelvétel (N=1089 fő) egyes eredményeit
dolgoztuk fel, majd – részben erre is támaszkodva - 2010 márciusban újabb
online adatfelvétel bonyolítottunk le (N=994).
A kutatás céljai a következők voltak:
•a netgeneráció számítógép használati szokásainak vizsgálata;
•a netgeneráció internet és mobileszközök használati szokásainak
vizsgálata;
•a szabadidős tevékenységek és a szociális kapcsolatok elemzése;
•a közösségi oldalak szerepének vizsgálata;
•a netgeneráció olvasási szokásainak vizsgálata;
A fiatalok technikai eszközökhöz való
hozzáférése
Alapfok
Középfok
Felsőfok
Saját
számítógéppel
rendelkezik
79,3%
90,1%
97,4%
Internet hozzáférés
otthon
84,6%
94,3%
97,4%
Mobiltelefon
95,4%
99,6%
100%
Mobil internet
35,4%
26,4%
15,2%
Az egyes tantárgyak népszerűsége a
résztvevők körében
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
.50
.00
Matek
Fizika
Kémia
Biológia
Irodalom
Történelem Idegen nyelv Informatika
%
Mire használod a számítógépedet?
("legjobbak" és a többiek összevetése)
A többiek
A "legjobbak"
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
képszerkesztés videószerkesztés
prezentáció
készítés
számítógépes
játék
hálózatos játék
levelezés
szerepjáték
MSN,Skype, chat
A netgeneráció számítógép-használati
szokásai Magyarországon
Milyen oldalakat böngésznek?
fő
450
400
350
300
250
fiúk
200
lányok
150
100
50
0
hírek
politikai témák
sport
tudomány,
TV/mozi, színház, divat, szabadidős
ismeretterjesztés
kultúra
témák, életmód,
receptek
(p<0,001)
horoszkóp,
ezotéria, jóslás
egyéb
Tanulás és az internet használata
Néhány további adat a tanulási szokásokkal kapcsolatban
• „Mit szólnál, ha tankönyvek
helyett a netről kellene
letöltened a tananyagot?” Egy
„valódi” netgenerációs
válaszadó azt a lehetőséget
választaná: Igen, örülnék neki.
Ezt a választ a fiúk 39%-a, a
lányok 23%-a választotta
csupán.
• „Jó lenne a könyv mellé
kiegészítő anyagokat kapni a
neten” - a fiúk 46%-a, a lányok
55%-a választotta ezt a
lehetőséget. (A webes
tanulásra az általános iskolás
korosztály a leginkább
fogékony.)
• Fenti állításunkat megerősíti a
multimédiás anyagokkal
kapcsolatos kérdés értékelése:
az általános iskolások 29%-a,
a középiskolások 24%-a, a
felsőfokú képzést végzők 19%a szerint segít a gyakorlásban
a multimédiás eszközök
használata.
A netgeneráció és a web2 használata
A web2-es alkalmazások használatának gyakorisága (N=994)
700
600
500
400
300
200
100
0
saját blog
blogot olvas
blogban
postol/kommentel
Flickr/PicasaZegyéb
fotóalbumot
szerkeszt
linkeket oszt meg
Tw ittert használ
Torrentezik
Közösségi oldalát
szerkeszti (iw iw ,
MyVip, stb.)
Közösségi oldalak használata
Miért kedveled a közösségi oldalakat?
mert ott vannak a barátaim
p<0,001
mert ott vannak az
osztálytársaim
p<0,001
mert onnan értesülök a
programokról
lány
mert onnan értesülök az
iskolai hírekről
fiú
mert onnan értesülök a
pletykákról
p<0,001
p<0,005
mert olyan "trendi"
p<0,001
nem használom
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Mire használják a közösségi oldalakat?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Kapcsolattartás ismerősökkel
Új ismerősök találása
Egyéb célra
40%
Kapcsolattartás tanárokkal
Tanácsok személyes ügyben
30%
20%
10%
0%
Tudományos/szakmai segítségkérés
Nem használ
Közösségi oldalak használata
Közösségi oldalak és aktivitás - nemek szerint
100,0%
p<0,05
90,0%
80,0%
közösségi oldal
70,0%
p<0,001
60,0%
közösségi oldalamat
szerkesztgetem
50,0%
weblap szerkesztés
40,0%
saját blog
30,0%
p<0,001
20,0%
10,0%
0,0%
fiú
lány
MSN, Skype és chatelési szokások
MSN/Skype használati szokások
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
fiú
lány
naponta több
órát
naponta
hetente
ritkábban
MSN, Skype és chatelési szokások
MSN/Skype/chatelés témái
90%
80%
p<0,001
70%
60%
50%
p<0,001
p<0,05
fiú
40%
lány
p<0,05
30%
p<0,001
20%
10%
0%
iskolai
események
baráti kör
tanulás
segítségkérés hf
pletykák
ismerkedés
segítségkérés
magán
egyéb
Negatív élmények a közösségi oldalakkal
használata során
Fiúk:
Lányok:
• lassú a szerver ●●●●●
• adatbiztonság minimális
• zaklatás ●●●●●
• fényképekkel/adatokkal
való visszaélés ●●●●
• körlevél-áradat ●●
• trágár beszéd ●●●
●●●●
• „merész” fotók ●●●
• körlevél-áradat ●●●
• adatokkal való visszaélés
●●
A netgeneráció olvasási szokásai
Szeretsz-e olvasni? (p<0,001)
Naponta olvasással töltött idő
66,7%
2-nél többet
33,3%
65,4%
1-2 óra
34,6%
40,9%
67,3%
nem mindennap
A lányok jobban
szeretnek
olvasni!
(p<0,001)
32,7%
43,3%
nem szeret
0,0%
lány
fiú
59,1%
1-nél kevesebb
56,7%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Olvasás digitális eszközökön?!
A digitális bennszülöttek - digitális
bevándorlók egy lehetséges modellje
A kutatás legfontosabb eredményei:
•A technikai eszközök elterjedése, a számítógép-ellátottság, és az internethozzáférések száma meghaladta azt a mértéket, amikor még ez a fő
akadálya a tevékenységnek.
•A számítógéppel töltött sok-sok óra eredményének „hasznosulása”
jelenleg komoly kérdéseket vet fel.
•A számítógépek ismeretszerzési/tanulási célú használata jelenleg
alacsonyabb a kívánatosnál, a web2-es technikák ismerete és használata
kevésbé elterjedt a fiatalok körében.
•A diákok olvasási szokásai nem felelnek meg a tanulással szemben
támasztott követelményeknek – kérdés, hogyan lehet a tanulási
szokásokat és tartalmakat a diákok eredményessége szempontjából
befolyásolni?
•Látható ugyanakkor az is, hogy rendkívül heterogén a 10-25 éves
generáció mind a hozzáférés, a hozzáértés és a tevékenységi minták
összevetése esetén is. A digitális szakadék az online generáción belül is
növekedni látszik, amelynek súlyos következményei lehetnek a jövőben a
lemaradók számára.
Összegzés és a kutatás további
lehetséges irányai
• Adataink azt a feltevést látszanak alátámasztani, mely szerint a
Tapscott/Prensky-féle netgeneráció kialakulása hazánkban (is) még
várat magára, a korosztály jelenleg nem mutatja azokat a
tulajdonságokat, amiket a netgenerációnak tulajdonítanak egyes
szerzők. Célszerűbbnek látszik az „online generáció” kifejezés
használata.
• A kapott adatok további részletes elemzése és publikálása
folyamatosan.
• További kutatások tárgya lehet a fentiek okainak vizsgálata.
Köszönjük figyelmüket!

similar documents