Dohányzás - WordPress.com

Report
Bodnar Andras
Nagy Gabor
Kantor Gabor




A megfigyelések, a tudományos kísérletek sora, s a
mindezeket összegző világirodalmi adatok alapján
biztonsággal állítható, hogy a dohányzás káros az
egészségre.
Nem kétséges, hogy egyes légzőszervi, szív- és
érrendszeri betegségek előidézésében és
fenntartásában a dohányzásnak döntő szerepe van.
Nem vitatható a dohányzás rákkeltő és
emésztőrendszeri káros hatása, valamint a várandóság
alatti cigarettázás veszélyessége.
A megfigyelések, a különböző felmérések
a passzív dohányzás* egészségkárosító hatását is
igazolták.

A fiatalkori dohányzás légzőszervi következményei
A fiatal korban elkezdett dohányzás legkorábbi



következményei légzőszervi vonatkozásúak.
1., Több tízezer fiatalkorú, serdülőkorú vizsgálati adatai
bizonyították, hogy kifejezett az összefüggés az e korban
jelentkező "köhögéses-köpetürítéses-nehézlégzéses"
panaszok és a dohányzási magatartás között.
2., A fiatalkorú "egészséges" dohányzók esetében a
szokásos, rutin légzésfunkciós vizsgálatokkal eltérés nem
észlelhető! "Finomabb" módszerek azonban már
"rendellenes" viszonyokra utalnak.
3., A légzésfunkciós eltérések alapja kóros szöveti
elváltozás! Ezt igazolták a szövettani vizsgálatok.
Számos szerző egybehangzó véleménye: A dohányzás
elhagyása a tünetek, a funkcionális eltérések, a kóros
elváltozások csökkenését, megszűnését eredményezi! Ez a
tény teszi szükségessé, indokolttá a fiatalok körében
végzendő dohányzás elleni egészségnevelő munkát.












A tüdő-, gége, a szájüreg, a nyelőcső és a hólyagrák egyik
rizikófaktora a dohányzás
A dohányzók között gyakoriak az idült légúti betegségek.
A dohányzás a szív és érrendszeri betegségek kockázati
tényezője
A dohányzók között gyakori a fekélybetegség.
A dohányfüstös környezet a nemdohányzók egészségét is
veszélyezteti.
A dohányzó férjek nemdohányzó feleségei között gyakoribb a
tüdőrákos megbetegedés, mint a nemdohányzó férjek
nemdohányzó feleségei körében.
A környezeti dohányfüst súlyosbítja a szívbetegek panaszait,
növeli a szívinfarktus-halálozás kockázatát.
A dohányzó várandós veszélyezteti saját és a születendő
gyermeke egészségét.
A dohányzó várandósok újszülöttei között gyakoribb a
megnagyobbodott pajzsmirigy.
A dohányzásnak szerepe van a szemtünetekkel járó
pajzsmirigybetegség kialakulásában, a kórfolyamat
súlyosbításában.
A dohányzás impotenciát okozhat.
A dohányzás hátrányos a fogamzásra.



A hazai dohányzók arányai
Az érintettek köreDohányzási
előfordulás
Középiskolások (gimnázium,
szakközépiskola,
szakmunkásképző) 1995 1999 15
évesek 26,5 % 37,2 % 16 évesek 35,5 % 43,0
% 17 évesek 39,4 % 49,4 % 18 évesek 47,9
% 51,8 % 15-18 évesek 37,3 % 45,3 % Fiúk
(15-18 évesek) 36,7 % 44,9 % Lányok (15-18
évesek) 35,2 % 46,9 %

A dohányosok számát Magyarországon az 1990-es években
több alkalommal országos reprezentatív mintavétellel
próbálták megbecsülni. Ezen mintavételek alapján közelítő
becsléssel azt mondhatjuk, hogy a felnőtt férfiak 34-46
százaléka, míg a felnőtt nőknek 18-28 százaléka dohányzik.
Ezzel az adattal a világ és Európa középmezőnyéhez
tartozunk


A 15 évesnél idősebb népességben csaknem minden
harmadik ember dohányzik és közülük 1,3 millió ember
előbb-utóbb a dohányzás következtében hal meg. Az
idő előtt elhalálozók fele a legproduktívabb életéveiben
(35-69 évesen) hal meg, átlag hét, de akár 20-25 évvel
korábban, mint nemdohányzó sorstársaik.
A vizsgálatok azt mutatják, hogy míg a férfiak körében
mintha csökkenne, vagy legalábbis stagnál a dohányzás
gyakorisága, addig a nők és a fiatalok körében
növekszik.).


Azon országokban, ahol évtizedek óta általánosan
elterjedt a dohányzás: a tüdőrák halálozás 90-95%-áért,
az összes rákhalálozás 30-35 %-áért, – kiemelten: a
férfiak esetében 40-45 %-áért – , az idült légúti
betegségekben bekövetkező halálozás 80-85 %-áért, a
szív és érrendszeri halálozás 20-25 %-áért a dohányzás
okolható.
A statisztikai adatok s a számítások
figyelembevételével kijelenthető,
hogy 6 másodpercenként 1 (egy), naponta 13 500,
évente pedig 4,9 millió világpolgár hal meg a dohányzás
következményeként.

Hazai vonatkozásban az elemzések azt mutatják, hogy
19 percenként 1 (egy), naponta 77, évente pedig
28 000 honfitársunk halála hozható összefüggésbe a
dohányzással.








(Rokonértelmű kifejezések: Passzív dohányzás - A használt
dohányfüst belégzése - Környezeti dohányfüs
z égő cigarettában közel 4000 vegyület keletkezik.
A dohányfüst anyagai a füst gáz- és részecskefázisában
találhatók:
A gázfázis néhány összetevője: szénmonoxid, széndioxid,
ammonia, hidrogén-cianid, kénhidrogén...
A szemcsés halmazállapotú közeg főbb alkotóelemei: víz,
nikotin, kátrány, policiklikus aromás szénhidrogének, aromás
aminok, fémionok, radioaktiv összetevők...
A dohányfüst további minősítésében két füstféleség nevesithető:
a főfüst: a cigaretta szívásakor beszívott füst,
a mellékfüst: a cigaretta szívási szünetében képződő és
közvetlenül a levegőbe ke
t-hatás - Akaratlan dohányzás)



Megjegyzés:
A mellékfüst a főfüsthöz képest nagyobb mennyiségben
tartalmaz inger- és mérgező anyagokat, valamint
rákkeltőket.
A környezeti dohányfüst a mellékfüstből és a dohányzó
által kilégzett, kifújt füstből tevődik össze.



Az égő cigarettában közel 4000 vegyület keletkezik a
különböző fizikokémiai, termodinamikai folyamatok, a pirolízis,
oxidáció, dekarboxiláció, dehidratáció, szublimáció kapcsán.
A dohányfüst 43 különböző rákkeltő anyagot tartalmaz!
A cigarettázás során kétféle füstféleség keletkezik:
a főfüst (cigaretta szívásakor beszívott füst) és a mellékfüst (a
cigaretta szívási szünetében keletkezik és közvetlenül a
levegőbe kerül).
A főfüst rendkívül tömény, mely számos biológiailag aktív
anyagot tartalmaz. Nincs még egy ilyen összetételű légköri,
fizikokémiai szennyezés, melyet ilyen formában lélegeznénk
be!
A füstféleségek elemzése során kiderült: az egészségkárosító
elemek (ún. ingeranyagok, toxikus anyagok, rákkeltők stb.) a
mellékfüstben nagyobb mennyiségben mutathatók ki, mint a
főfüstben!


Vannak olyan ösztönző motivációs tényezők, melyek
kiemelten fontos szerepet játszanak a dohányzó
viselkedési mód erősítéséban. - Ismert, hogy a dohányzás
főleg a negativ lelki állapotoknak: az aggodalomnak,
szorongásnak, bánatnak, kínnak, gyötrelemnek,
szorultságnak, ill. a dühnek, a félelemnek, a szégyennek a
csökkenését szolgálja, és közben kiváltja a kellemes
izgalom, a gyönyör, az oldás, a megelégedettség pozitiv
érzését.
Mindez valószínűsíthető a serdülők dohányzási
szokásainak kialakulásában is. A fiatalok a felnőtté válás
útján gyakorta kerülnek stresszhelyzetbe, szorongó,
idegfeszültséget tükröző félelmi állapotokba. Ilyen
körülmények között a dohányzástól azt tapasztalják, hogy
ez a magatartás a negativ érzelmek visszaszorítását
eredményezi és elkerülhetővé teszi számukra a visszás
helyzetek kialakulását.

Jóllehet, az égő cigarettafüst közel 4000 alkotóelemet
tartalmaz, és a szervezetbeni változásokért a teljes, a
komplex dohányfüsthatás a mérvadó, mégis általánosan
elfogadott, hogy leginkább a nikotin a felelős azon élettanikórélettani válaszokért, amelyek a dohányzás fenntartásában,
a függéségi viszony megteremtésében, a dohányzáshoz való
ragaszkodásban alapvetőek. A következő nikotin-hatások
külön is figyelmet érdemelnek: A nikotin megváltoztatja az
idegrendszer aktivitását, fokozza a szívműködést, lazítva a
vázizomzatot időlegesen növeli az idegrendszer vérellátását,
kedvezően befolyásolja a munkateljesítményt, fokozza az
érzési információ áramlását, növeli a szellemi, észbeli
teljesítőképesség pontosságát, javítja a tanulási folyamatot,
tompítja a reakció-időre gyakorolt, alkohol okozta káros
hatást. Mindezek egy éberségi, ellazultsági állapotot
jelentenek, és arra utalnak, hogy a nikotin a jobb „mentális”
működés segítségével kedvező változásokat eredményez a
hatékonyságban, a teljesítményben. Minthogy azonban a
nikotin egy gyorsan bomló anyag (felezési ideje: 2 óra), a
változások átmenetiek , az előnyös helyzet csak
múló jelenség .


A cigaretta szívását követően, a füst káros elemei, a
légzőfelület közvetítésével jutnak be a szervezet
vérkeringésébe!”
„A cigaretta szívása után a nikotin már rövid időn belül
kimutatható a magzatvízben és a magzat vérében”
Bizonyíték erre a következő demonstrációs bemutató:
 Behoztak a színtérre egy előrehaladott állapotban levő
várandós kismamát, akire monitorral összekötött
műszereket kapcsoltak. A műszerek nagyszerűen
mutatták a magzat életműködését, pl. a szabályos EKG
jeleket. Amikor viszont az édesanya cigarettára gyújtott
(önként vállalta ezen „cselekedetét), néhány másodperc
elteltével felgyorsult, növekedett a magzati szívverések
száma, és furcsa különleges jelek látszottak a
monitoron. - Egy össze-vissza „kalimpáló” szívműködés
látványa megdöbbenést okozott a jelenlévőkben...

similar documents