Ferenczi Attila - Siker, hagyomány, tudásmenedzsment

Report
A MAGYAR LABDARÚGÓ KULTÚRA ÉLT:
1900–1970
1 PERCES GYÁSZSZÜNETTEL KÉNE KEZDENI!
SIKER, HAGYOMÁNY,
TUDÁSMENEDZSMENT,
AVAGY HOGYAN
MODELLEZI A SPORTOT A
„JÓZAN PARASZT ÉSZ”?
KIINDULÓ KÉRDÉSEK?
Más - e sport világa, mint a polgári élet világa?
 Szakembernek kell-e lennünk ahhoz, hogy
megértsük, a sportágak belső működését?
 Más, speciális gondolkodásmódot igényel-e a
sport?
 A sporthoz való értés csak kiváltságosak
adománya, vagy tanulható?

TANMESE A GONDOLKODÁSMÓDRA
ÜGYELJ GONDOLATAIDRA, MERT AZOK
SZABJÁK MEG SZAVAIDAT!
ÜGYELJ SZAVAIDRA, MERT AZOK
SZABJÁK MEG TETTEIDET!
ÜGYELJ TETTEIDRE, MERT AZOK
SZABJÁK MEG SZOKÁSAIDAT!
ÜGYELJ SZOKÁSAIDRA, MERT AZOK
SZABJÁK MEG JELLEMED!
ÜGYELJ JELLEMEDRE, MERT AZ
Frank Dutlaw
SZABJA MEG SORSODAT!
MILYEN GONDOLKODÁSMÓDOK VANNAK?
Tudománytalan
Tudományos
SZINTETIZÁLÓ
ANALIZÁLÓ
INTERDISZCIPLINÁRIS ELMÉLETEK
RENDSZERELMÉLET, MINT SZELLEMI POTENCIÁL
FERENCZI ATTILA
(Játékelmélet kutató és fejlesztő)
Szakkönyvek:
•A
labdarúgás rendszerelmélete, avagy a labdarúgás vizsgálatának új
koncepciója
•Az AJAX játékrendszer
•A 4-4-2-es átlós védekezés, avagy a négyesláncok
•A Barcelona játékrendszer
•A kapus, mint csapatjátékos
•Labdarúgó controlling
•Futball filozófiák
•A TRADICIONÁLIS MAGYAR LABDARÚGÁS ALAPELVEI
Szakújság:
•FUTBALL
Oktató
TRÉNER
dvd:
•Labdarúgó formagyakorlatok 1, 2
Oktató játék:
•FOCI – SAKK
Előkészületben:
•Brazil képzés, játékszervezés
•A folyamatmodellezett labdarúgó képzés
GONDOLKODÁSMÓDOK
1.
2.
ANALIZÁLÓ GONDOLKODÁSMÓD:
 FUNKCIÓJA: leír, megismer
 VIZSGÁLAT KIINDULÓ KÉRDÉSE:
 MI MIBŐL ÁLL? (Gk)
 MIT LÁTOK?
 VIZSGÁLAT EREDMÉNYE: Alkatrész
 Ekkor megtudunk valamit. TÁRGYI TUDÁST AD.
SZINTETIZÁLÓ GONDOLKODÁSMÓD:
 FUNKCIÓJA: üzemeltet, alkot, működésbe hoz
 VIZSGÁLAT KIINDULÓ KÉRDÉSE:
 MI MIRE HASZNÁLHATÓ? (Gk)
 MIÉRT AZT LÁTOM?
 VIZSGÁLAT EREDMÉNYE: Alkotó elem
 Ekkor megértünk valamit. ÉRTŐ TUDÁST AD.
„AMI A MEGISMERÉSBEN ELŐNYÖS, AZ AZ
ALKOTÁSBAN KÁROSSÁ VÁLHAT!”
MIÉRT BETEG A MAGYAR FUTBALL?

Tippeket kérek!!!!
A SIKER ÖSSZETEVŐI
Jámbor László:
 „A történelemben egy csoport sikere, identitást jelentő
kultúrájuk és technológiájuk függvénye.”

Sorrend:
KULTÚRA (STÍLUS)
1. Kultúra
2.
3.
Technológia
Organizáció
TECHNOLÓGIA
ORGANIZÁCIÓ
(JÁTÉKMODELL)
(JÁTÉKSZERVEZÉS)
KULTÚRA MEGJELENÉSÉNEK SZÍNTEREI
A KÖZÖS GONDOLAT, A KÖZÖS RENDEZŐ ELV, A
KULTÚRA KÖVETELMÉNYRENDSZERE
K
SPORT, MINT IPARÁG ÉS KÖRNYEZETE
T
O
K
SPORT, MINT IPARÁG
K
T
O
EGYESÜLETEK, CSAPATOK
T
O
K
SPORTÁG, MINT JÁTÉKELMÉLET
T
O
DEFINÍCIÓK
Kultúra (stílus, eszmerendszer, sportági
irányzat, szokások értelmezések rendszere)
 Technológia (játékmodell, gyártási folyamat,
blokkséma)
 Organizáció (egy adott szintű folyamat
szervezése)

MI A KIÚT?
KULTÚRÁT KELL TEREMTENI OTT, AHOL NINCS
SIKER!
Pillinger Mihály (2002 Magyar Edző):
 „Meg kellene határozni, hogy a magyar
labdarúgás, milyen játékstílust jelenítsen meg.
E kérdés tisztázása azért fontos, mert a stílus
vezérfonala az ország labdarúgó –
kultúrájának. Ahhoz igazodnak a szakemberek,
a játékosok, azt várja el a közönség. ABBÓL
FAKADNAK AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS
CÉLKITŰZÉSEI, ÉLETKORFÜGGŐ PRIORITÁSAI.
A szakembereknek mielőbb ki kellene
dolgozniuk, hogyan lehetne visszatérni a
„magyaros stílushoz” , természetesen annak
korszerűsített változatához.”
MILYEN VOLT AZ ARANYCSAPAT JÁTÉKSTÍLUSA

Tippeket kérek!!
MAGYAR STÍLUSJELLEMZŐK
Idézet „A magyar nyelv életrajza” című könyvből: Lsd:
magyar nyelv, népzene, népmese,
•
•
•
•
SOKSZÍNŰ RÉSZLETGAZDAG, ÁRNYALT
KIFEJEZÉSMÓD
RAVASZ, ELŐRE NEM KISZÁMÍTHATÓ, VÁRATLAN
FORDULATOK
ÉRZELEMGAZDAG, MAGAS SZÍNVONALÚ
FORMANYELV
Nyelv, népzene, népmese,„aranycsapat”,
vízilabda, kézilabda, vívás, ökölvívás stb
A TRADÍCIÓ JÁTÉKMODELLJE 1.
LABDARÚGÓJÁTÉK
dr.Kalocsay Géza:
„A stílus lenne a kiinduló pont. Innen lenne
levezetve a technikai és a taktikai rész. A
technika és a taktika is a stílust szolgálja.
A stílusból jövő technikát
kell adaptálni és tanítani.”
STÍLUSTECHNIKA
JÁTÉKRENDSZER
ALAKZAT
STÍLUS
JÁTÉKKONCEPCIÓ
TAKTIKA
KONDÍCIÓ
CSAPATJÁTÉK
Szűcs Gyula:
„Ez a felosztás a legátfogóbb jellegű tényezők felől halad a viszonylag egyszerűbbnek látszók
felé. Megjegyzendő azonban, hogy minden tényező fontos és mindegyiknek csak a játék
egységes egészén belül egymással kölcsönhatásban van jelentősége, önmagában a
tényezők, alkotó elemek értelmetlenek.”
A TRADÍCIÓ JÁTÉKMODELLJE 2.
LABDARÚGÓJÁTÉK
R
STRATÉGIA
STÍLUS
JÁTÉKKONCEPCIÓ
STÍLUSTECHNIKA
TELJESÍTMÉNY?
TAKTIKA
KONDÍCIÓ
KÉPEK, AVAGY
MIT LÁTOTT A TRADÍCIÓ EDZŐJE? 1.


ELŐDEINK KÉPBEN GONDOLKOZTAK, hiszen STÍLUS = A
JÁTÉK EGYSÉGES KÉPE (Kovács Ferenc: )
A JÁTÉK KÉPÉNEK ÖSSZETEVŐI a RÉTEGEK
(egymásmelletiség):
1.
2.
3.
4.

(STARTÉGIAI KÉP (JÖVŐKÉP))
STÍLUSKÉP (eszme)
JÁTÉKKONCEPCIÓ KÉP (program)
TAKTIKAI KÉP (cselekvési terv)
HÁROM KÉPET MONTÍROZTAK EGYMÁSRA!
KÉPEK, AVAGY
MIT LÁTOTT A TRADÍCIÓ EDZŐJE? 2.
A JÁTÉK KÉPÉNEK ÖSSZETEVŐI a MOZAIKOK
(egymásutániság):
 Kovács Ferenc: „5-6 MOZAIKból összeraktam a
csapatjátékot..”

HOGYAN MŰKÖDÖTT A SPORTKULTÚRA?

A TUDÁS ÁTADÁSA: ÁTÖRÖKLÉS ÚTJÁN TÖRTÉNT.
(példaKÉP)
ÖNSZABÁLYOZÓ KÉPZÉS = KULTÚRA + GRUND
A szakemberek ma a grund hiányában látják a gyenge színvonal
okát, pedig NEM A GRUND HIÁNYA, A HELYSZÍN A LÉNYEG,
HANEM A TRADÍCIÓ, A KULTÚRA HIÁNYA, (a játékfelfogás, a
stílus és az azt szolgáló stílustechnika hiánya)! HISZEN RÉGEN A
GYEREKEK A KULTÚRÁT, A STÍLUST MÁSOLTAK, UTÁNOZTAK A
GRUNDON!!!!!!!!!!!!!!!
KÉPzés célja: KÉP alkotására alkalmas játékos nevelése
KÉPzés végeredménye: KÉPesség (Amit tudok(KÉSZség), azt a
mérkőzésen be tudom mutatni!)
KÉSZség: KÉSZ vagyok, vi. ismeretekkel rendelkezem a KÉP
alkotásához, de nem tudom bemutatni. (Páder 1981)
TOVÁBBI ALAPFOGALMAK DEFINÍCIÓI
Játékkoncepció: a játék EGÉSZÉRE jellemző
JÁTÉKELGONDOLÁS
 Taktika: A játék elméleti része (1921)
 A játék SZELLEMI SZABÁLYZATA, a játék LELKI
TARTALMA (1926)
 HADREND + HADITERV (1936)
 Tervszerű, tudatos ELGONDOLÁS (1943)
 A játék RÉSZLETEIRE jellemző
JÁTÉKELGONDOLÁS
 Megj: a taktika mentális tevékenység, és nem
mozgásos tevékenység, mint ahogy ma tanítják!
 Technika: mozgásfeladat (1921)

STÍLUSTECHNIKA ÉRTELMEZÉSE
A stílust stílustechnikával rajzoljuk fel:
1.
2.
3.
Stílustechnika = FORMANYELV, ahogy a
játékról beszélek
A stílustechnika célirányos formaelem
kiválasztás, KIEMELÉS, ALÁRENDELÉS,
VÁLOGATÁS, ELRENDEZÉS eredménye. Vagyis
bizonyos formaelemeket KIEMEL a többi
labdarúgó technika rovására. (Pl.
FUTSALtechnika)
Stílustechnika = ÉRTÉKARÁNYT,
ERŐSORRENDET tükröz a labdarúgó
technikák között
CSAPATJÁTÉK-ANALÍZIS KÉT MONDATBAN
1.
2.
Viszontlátom-e a stílust? Értsd: Látom-e a
JÁTÉKKÉPET?
Ha nem, melyik MOZAIKBAN van a hiba?
EDZÉS CÉLJA EGY MONDATBAN
Edzés célja:
1. Stíluselsajátítás, stílustechnika segítségével

ÖSSZEGZÉS: JÁTÉKMODELLEK MAGYARORSZÁGON
R
VISELKEDÉSMÓD
E
TULAJDONSÁG
N
SZERKEZET
STÍLUSELMÉLET (1920)
ALAKZATELMÉLET (1945)
D
FOLYAMATMODELL,
S
RENDSZERELMÉLET(1999)
Z
E
R
EREDMÉNY
STRATÉGIA ELMÉLET (1961)
Játékszervezési
irány
Manőver,
lavírozás
Játékirány
Akció
befejezése
Kiinduló
helyzet
Alapfelállás
Akció megindítása
Akció előkészítése
FOLYAMATMODELL, IDŐMODELL
ÉSZLELÉS
J
E
L.
Á
L
L
A
C
É
L
F
E
A
L
D
A
T
D
Ö
N
T
É
S
F
E
L
T
É
T
E
L
VEZÉRLÉS
KIMENET
VÉGREHAJTÁS
BEAVATKOZÁS
LABDARÚGÓ NÉZŐPONTOK
STÍLUS
BRAZIL, MAGYAR TRADÍCIÓ
(A STÍLUS, KIINDULÓ PONT)
JÁTÉKKONCEPCIÓ
ANGOL, OLASZ, HOLLAND,
(A STÍLUS, KÖVETKEZMÉNY)
UEFA
(STÍLUS)TECHNIKA
TAKTIKA
KONDÍCIÓ
NÉMET
(STÍLUS, KÖVETKEZMÉNY)
GLOBALIZÁLÓDIK-E A VILÁG LABDARÚGÁSA?
Kovács Ferenc:
 „Lehet, hogy a világ változott, de a KIINDULÓ
GONDOLKODÁSMÓD nem!!! A világ
labdarúgása fejlődött, de tradícióit
megőrizve fejlődött. Hiszen a saját filozófiát
valló országok stílusukat, kultúrájukat ma is
magukban hordozzák, továbbvitték még a
fejlődés ellenére is.”
 Megjegyzés: a labdarúgás nem
globalizálódik!
MIÉRT TECHNIKÁSABB A BRAZIL
JÁTÉKOS, MINT A NÉMET, VAGY AZ
OLASZ, VAGY AZ ANGOL JÁTÉKOS?
ESETLEG MÁST OKTATNAK?
A KÉRDÉS MEGOLDÁSA
KIINDULÓ ALAPELVEK:
Páder 1981:
 „A technika helyes értelmezését
lényeges szemléleti kérdésnek
tekintjük, mert egy sportág
oktatását csak így tudjuk
megvalósítani.”
A KULTÚRÁK ÁLTAL HASZNÁLT, OKTATOTT
TECHNIKA
Német modell:
 Technikai elem
Kreatív német modell („Csinálj mindent labdával!”):
 Technika (gyakorlatok labda függőek)
Angol, Olasz, Holland modell:
 Funkcionális technika
Brazil, tradicionális magyar modell:
 Stílustechnika
A KÉPZÉS VÉGTERMÉKE

Német modell:
 Labdarúgó

Kreatív német modell:
 Labdarúgó

üzemmérnök
Holland modell:
 Labdarúgó

technikus
Angol, Olasz modell:
 Labdarúgó

iparos, szakmunkás
tervező mérnök
Brazil, tradicionális magyar:
 Labdarúgó
alkotó művész
ÖSSZEGZÉS: MITŐL VOLT JÓ AZ ARANYCSAPAT?
1.
2.
3.
4.
A magyarság spirituális gyökereiből származtatható
eszmerendszer létrehozta az iparági kultúrát, ami a
„dunamenti iskolában” öltött testet. Ez volt a
„középeurópai stílus”
Másolás és szájhagyomány útján működött a tudás
átadása. Ez tudásmenedzsment volt!!!!
A szakemberek által, a játékelméletet leíró
alapfogalmak szinkronban voltak a polgári életben
használt nyelvezettel, abból származott (stílus, kép,
mozaik stb)
A szakemberek által alkalmazott gondolkodásmód
megegyezett a polgári életben használt „józan
paraszti ésszel”
ÁLTALÁNOS TANÍTÁSOK 1.
Szintetizáló gondolkodásmódot használj
 Gondolkozz globálisan! Cselekedj lokálisan!
 Ahol sikertelenség van ott kultúrát kell teremteni!
Technológiafejlesztés!
 A telepítendő kultúra legyen szinkronban az adott
néppel. Hagyományőrzés!
 A stílus, maga az ember!
 Az ember képben gondolkozik! Erre alkotja meg
modelljeit!

ÁLTALÁNOS TANÍTÁSOK 2.
Analógia törvénye. A megjelenési formák
különböző szintjein hasonló stílus
 Fizikai analógia (anyag, tér, idő,
egymásmellettiség, egymásutániság,)
 Eszme, program, cselekvési terv (kultúra –
technológia – organizáció)
 Minden rendszer ugyanúgy működik
 Nézőpontunk befolyásolja a valóságot (lsd.
Különböző foci kultúrák)

ENDE!!!
MONDTA
ENDRE!

similar documents