A nacionalizmusok kora

Report
NACIONALIZMUSOK KORA
ÉS AZ OLASZ EGYSÉG
Oroszország



Nagyhatalom?
Szent Szövetség tagja
1815 után relatív hanyatlás
 Krími

Szárazföldön utolérhetetlen (800 e fő)
A

háború nyilvánvalóvá tette
brit tengeri fölényhez hasonlít
I. Miklós 1825-1855
 „legreakciósabb”;
 Európa
csendőre
20 millió km2


A hivatalnokok nem érdekeltek a modernizációban
Ipar lassan, népesség gyorsan nőtt
 Nyugati

importtól függött
Nincs katonai reform
 Csak
a méret (belföld sokat lefoglalt)
 Már NBr is fenyegettte
Krími háború

Oroszország:
 Nagy
haderő, de nem lehet összevonni
 É:
Svédország – 200 e fő
 Duna-mente
 Kaukázus
 Távol-Kelet

1853-ban még a törököket legyőzi, de a brit,
francia inváziót nem képes feltartani
 Szevasztopolt
ugyan sokáig tudta védeni

Hátrányok:






NBr:


Hadsereg vezetésében ellentétek
A tömeges tartalékosok behívása a jobbágyrendszert kérdőjelezi
meg
Lassú mozgósítás
Blokád – növekvő eladósodás
Hatalmas veszteségek – reformok, iparosítás
Szintén elavult
Fro:


Ütőképes hadsereg
Piemont és olasz egység

1853. október – 1856. február
Török Birodalom, NBr, Fro, Piemont – 1 millió
 Oroszország – 720 e


„Keleti kérdés”: a Török Birodalom romjaiért való
küzdelem állomása
Fekete tenger, tengerszorosok
 Az első ipari jellegű háború
 Tengeren NBr, de szárazföldön az újítások miatt
kiszámíthatatlan
 Oo azt hitte, hogy szabad kezet kap – „Törökország
Európa beteg embere”


1851-ben III. Napóleon Fro a „szent föld
védelmezője”
 Törökök
elfogadták – I. Miklós elfoglalta a Duna-menti
területeket
 NBr. a flottát a Dardanellákhoz küldte
 Habsburgok és a poroszok diplomáciai megoldást
akartak
 Oo

és Török Birodalom nem
Október törökök hadat üzentek

1854. európai hatalmak beavatkozása
 Törökök

Ausztria nem garantálta a semlegességet
 Oo

szükségesek az oroszok ellen
visszavonul a Duna-mentéről, osztrákok bevonulnak
1856. párizsi béke
 II.
Sándor (1855-1881)
 Habsburgok elszigetelődtek
 Balkán továbbra is fontos maradt (1877)
Nacionalizmusok

Kollektív identitás – elképzelt közösségek
 Nyelv,
etnikum, tradíciók – zászlók, himnuszok
 Etnikai nacionalizmusok és forradalmak


Munkások száma nőtt – demokrácia, nacionalizmus
Önrendelkezés gondolata
 Politikai
mobilizáció – nemzetállam a cél (Fr forr)
 Jobboldali lett
 Autonómia nem elég – önálló állam kell
 Nyelv, etnikum = nemzet

Eredmény
 Nemzetállamok
– állam = nemzet
 Más összetartó erő
 Oo
– cár személye
 USA – nyelv, lehetőség
 Kiegyezés – hittek benne, hogy lelassítja

XIX. század a nyelvújítások időszaka
 Iskolák

– mozgósítás miatt fontos – de elidegenített
Kisebbségeket korlátozták, ha veszélyesek,
egyébként asszimiláció

Oktatás fejlődik – nyelv, ami elválaszt
 Xenofóbia,
antiszemitizmus, rasszizmus
 Migráció
 Gyarmatok

Államok-nemzetek
 Államnemzet
 Nemzetállam
 Multinacionális
birodalmak
 Nemzetek államok nélkül
 Gyarmatok
Risorgimento

1815. bécsi kongresszus
 Fragmentált,

osztrák hatalom
Hogyan jöjjön létre az egység?
 Pápa
is ellenfél
 Vincenzo Gioberti – pápával az élen, konföderáció
 Carbonari mozgalom – francia forradalom
 Giuseppe
Mazzini
 Giuseppe Garibaldi
 Piemont
Emanuel
– Camillo Cavour (Olasz Liberális Párt), Viktor

Forradalmak hatása:
 1820.
Spo – átterjedt Szicíliára
 1823. Piemont – trikolór
 1831. Modena
 1831. pápai legátus
 Cél:
Egyesült Itáliai Tartományok
Első függetlenségi háború

1848. Lombardia, Szicília, Toszkána, Pápai Állam
Alkotmány
 Közben Párizsban is forradalom
 Márciusban Milánóból elűzték az osztrákokat

Piemont és Velence hadat üzen Bécsnek
 Júliusra Radetzky leveri


1849. március elűzték a pápát
Római Köztársaság
 Júniusra a franciák visszaültetik a pápát


Augusztusra elesik Velence és Piemont is újra békét köt
Második függetlenségi háború

Piemont: az egységhez kell francia, brit segítség
 Ausztriát
el kell szigetelni – krími háború
A
párizsi kongresszus viszont nem foglalkozik az olasz
kérdéssel

III. Napóleon carbonari volt
 1858.
Cavour – III. Napóleon titkos szerződés
 Cavour ezért provokál – támogatja a forradalmat
Lombardiában


1859. június 4. Magenta
1859. június 24. Solferino

III. Napóleon békét keresett
Nem akarta Velencét
 Titokban megegyezett Ferenc Józseffel
 Viszont nem követelték a piemonti kivonulást a kisebb
államokból

Fro elismerte – cserébe Nizza és Savoya
 Maradt: Piemont, Pápai Állam, Velence, Szicília


1860. Messina, Palermo

Máj 11. Marsala – Garibaldi és a vörösingesek


Júniusra övé Szicíliát, októberben Nápolyt
1861. jan. 18. Torinóban az első olasz parlament
kikiáltja Olaszországot, Viktor Emanuel lett a király

Cél Róma
 Katolikus
világ?
 Franciaország?
 Belső radikálisok?

1864. szerződés – francia csapatok visszavonása
 Firenze
lesz átmenetileg a főváros
Harmadik függetlenségi háború

1866. porosz szövetség
 Cél:
Velence
 Poroszok augusztusra békét kötnek
 Franciák


is lépnek – osztrákok nekik adják Velencét
Továbbadta
1867. Rómát ismét védik a franciák
 1870-re
nem tudja a porosz háború miatt
 1871. július Róma lett a főváros

Irredentizmus megmaradt

similar documents