Rezsiköltség csökkentés érvényesítése lakásszövetkezetnél

Report
Jubileumi távhőszolgáltatási szakmai napok
Farkas Tamás
Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök
Visegrád, 2013. november 14.
LOSZ
Rezsiköltség csökkentés területei
1./
•
a lakossági villamos energia, földgáz és távhő végfogyasztói árak csökkentéséről
2013.01.01-től, folyamatban
2./
•
1586/2012. (XII. 15.) Korm. határozat
2013.07.01-től kiterjesztés tervezet
A lakossági hulladékszállítás, használati hideg-melegvíz és szennyvízelvezetés,
kéményseprés, szennyvízszippantás díjára
3./ 2013. évi LIV. Törvény a
rezsicsökkentések végrehajtásáról, ill. a
2013. évi CLXVII. Törvény egyes törvényeknek
a rezsicsökkentés végrehajtásához szükséges
módosításáról
Rezsiköltség csökkentés
érvényesítésének módjai
• A rezsicsökkentésbe bevont közszolgáltatások és
közüzemi szolgáltatások számláiban a 10 %-os
csökkenés kötelező megjelenése, időről időre a
megtakarítás összegzett értékének kimutatása
új számla formátum bevezetése
• Lakásszövetkezetek, társasházak havi fenntartási
hozzájárulásában (közös költségében) ennek
érvényesítése
Nem jelenti ez azonban azt, hogy a fenntartási
hozzájárulás (közös költség) is 10 %-kal csökken !
Kintlévőség, hátralék a
lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
• A lakásszövetkezeteknél a tagok, nem tag
tulajdonosok havonta fenntartási
hozzájárulást fizetnek.
• Ez két részből tevődik össze:
– üzemeltetési és
– Felújítási hozzájárulásból
Társasházak esetében közös költségről
beszélünk (felújítási alapot nem kötelező képezni)
Kintlévőség, hátralék a
lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
Az átlagos havi tagi, tulajdonosi hozzájárulás
lakásszövetkezeteknél:
2013.03.31. 15.865.- Ft/hó
2003.12.31. 10.500.- Ft/hó
társasházaknál:
2013.03.31.
8.840.- Ft/hó
2003.12.31. n.a.
A lakásszövetkezetek gazdálkodásáról, építési, fenntartási teljesítményéről kötelező KSH
adatszolgáltatás 2003-tól nincs! Társasházakról korábban sem volt.
Adatok: LOSZ reprezentatív felmérése szerint
Kintlévőség, hátralék a
lakásszövetkezeteknél, társasházaknál
2003.12.31-i utolsó adatgyűjtéskor csak lakásszövetkezeti hátralék:
(PM Önkormányzati Területfejlesztési Főosztály 2004.XI.hó)
1.278.585e Ft
Ma összesített és hiteles adat nem áll rendelkezésre
(a 154/1999.(X.22.)sz. Korm. Rendelet 2004.01.01-től hatályon kívül lett helyezve, így csak eseti, saját
reprezentatív adatok állnak rendelkezésre)
Reprezentatív felmérés adata: 9,2 milliárd Ft
2013.03.31. lakásszövetkezetek, társasházak összesen
1281 lakásszövetkezet: 307e db lakás
30-40.000 (???) társasház: cca. 940e db lakás
Lakásszövetkezetek, társasházak
tehernövekedésének mérséklése
Lakásszövetkezetek, társasházak terhei az elmúlt 2-3 évben olyan
jogszabályi előírások következményeként növekedtek, amelyek a lakóépületek
állagvédelménél elsődlegesen érdemi változást nem eredményeztek:
A/ Nemzetgazdasági Miniszter 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelete a gáz
csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálatáról szóló rendelete szerint:
• - az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés műszaki-biztonsági
felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését
megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első
műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5
évente elvégeztetni.
• - az ingatlan tulajdonosa köteles a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági
felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy a rendelet hatálybalépését
megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki
biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente
elvégeztetni.
Lakásszövetkezetek, társasházak
tehernövekedésének mérséklése
176/2008. (VI. 30.) számú
Kormányrendelet
következővé teszi 2012.
január 1-jétől már
nemcsak az újépítésű
ingatlanokhoz, hanem
a minden értékesítésre
kerülő és tartósan
lakott, vagy bérbe
adott épületre is az
energetikai tanúsítást.
Lakásszövetkezetek, társasházak
tehernövekedésének mérséklése
2011. évi CXXVIII. Törvény a
katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
• 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény végrehajtásáról
• 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról
• 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet a tűzvédelmi
hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról
Lakásszövetkezetek, társasházak
tehernövekedésének mérséklése
Egy 165 lakásos középmagas, iparosított technológiával épített
lakóépület tekintetében a vázolt jogszabályi kötelezettségek az
alábbiakat jelentik:
•
•
•
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági
felülvizsgálati és a szükséges javítási munkák: 900e – 1.200e Ft
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásának hatása: 650e - 800e Ft
176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítás: 660e –
1.320e Ft
Összesen: 2.210e – 3.320e Ft egyszeri ráfordítás
Lakásszövetkezetek, társasházak
tehernövekedésének mérséklése
Az indokolható ráfordítás szükségletet célzott és
hatékony támogatás(energia)politikával segíteni
szükséges
• Költségvetési pályázati lehetőség megnyitása a felülvizsgálati
megállapítások kivitelezésére, legalább 1/3-os támogatási forrással,
• Célszerű lenne felülvizsgálni a rendeleteket, határidőket elhalasztani
• Szolgáltatói műszaki-anyagi támogatás, nemcsak ölbe tett kézzel, hatósági
szerepkörben megjelenni (fogyasztóbarát szolgáltatói magatartás!)
• Az épületenergetikai tanúsítást központilag kell koordinálni és azt
díjmentesen a házkezelő szervezetek részére rendelkezésre bocsátani (az
energia tudatos magatartás kialakítása, az energia megtakarítás állami
ösztönzése óriási nemzetgazdasági szintű energia megtakarítást
eredményez) A tanúsítással egybe kellene kötni egy országos épületállomány felmérést és a
jövőbeni tervezéshez szükséges épület és ingatlan adatbázis kialakítása is elkerülhetetlen
”KÉSZÜLJÜNK FEL A VÁRHATÓ
ENERGIAHATÉKONYSÁGI PÁLYÁZATOKRA”
Energiahatékony Épület felújítás
Forrásai: CO2 értékesítésből származó kltsvetési bevétel
EU Klíma, környezetvédelmi és Energetikai támogatás
Saját erő
Jellemzői: % támogatottság (?)
ESCO lehetőségek kiterjesztése
hitelprogram fejlesztése (kamattámogatás, Ltp, EIB, MFB)
tulajdonosi aktivitás, szemlélet növelése (tanácsadás)
lakossági igények-nemzetgazdasági lehetőségek
megújuló energiaforrások igénybevétele
magyar termékek, technológiák igénybevétele
2014-20 között folyamatosság,
2013-ban célzott programtervezet készítése
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Országos Szövetsége
További 20 évet a távhőszolgáltatásért!
Gratulálunk!
Köszönöm a figyelmüket !
Farkas Tamás
Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Elnök
2013. november 14.

similar documents