Mit érez akivel szemben így viselkednek?

Report
Felelősen, egészségesen,
biztonságosan
Előadó: Dr. Árvai Éva
orvos tanácsadó
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság
Munkavédelmi Főosztály
E-mail cím:[email protected]
Telefonszám: +36 30 476 3267
Alapszabályok
Érzésekkel nem vitatkozunk.
Őszinte és hiteles kommunikáció, „én”- közlések
Cselekedeteiért mindenkinek vállalnia kell a felelősséget.
Nem védekezünk, és nem támadunk!
Egymás iránti tisztelet megadása
Titoktartási kötelezettség
Ha nem értek valamit, kérdezek (nem támaszkodom
feltételezésekre).
• Mobiltelefont a teremben nem használok!
• Az időhatárokat pontosan betartom.
• Tréner nem döntőbíró, hanem folyamatirányító.
•
•
•
•
•
•
•
Az emberi viselkedés sémái
ÖNMAGUNK ELFOGADÁSA (Nekem vannak jogaim)
KÖRNYEZETÜNK
EL NEM
FOGADÁSA
Agresszív
Asszertív
Manipulatív
Passzív
ÖNMAGUNK EL NEM FOGADÁSA
KÖRNYEZETÜNK
ELFOGADÁSA
(Neked vannak
jogaid)
Kidolgozásra váró pontok
Adott
1.
2.
3.
4.
5.
6.
viselkedés
Jellemzői Mit látunk?
Jellemző mondatok
Miért? Mi a célja? Okok
Milyen előnyökkel jár az ilyen viselkedés?
Mit érez az, akivel szemben így viselkednek?
Hatásai (rövid és hosszú távon)
AGRESSZÍV
AGRESSZÍV Jellemző rá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erőszakos
Kompromisszumra képtelen
Közvetlenül hibáztató
Nem figyel a másikra.
Leszólja mások képességeit, eredményeit.
Fenyegetettségre nyílt támadással válaszol.
Megtalálja ellenfele sebezhető pontjait.
Energiát szív el
Versengő, Győztes
Megbánó
AGRESSZÍV Mondatai
•
•
•
•
•
•
•
•
Én a munkáimat mindig leadom határidőre.
Ez nem fog működni! Ennek semmi értelme!
Semmi közöm hozzá, te tehetsz róla!
Így lesz és kész! Ezt kell tenned!
A te hibád, hogy…
Mindig elkésel.
Felháborító, amit csinálsz, vedd már észre magad!
Csak nem gondolod, hogy…
AGRESSZÍV Hátterében
• NEKEM VANNAK JOGAIM, NEKED NINCSENEK
• Célja: győztesnek és félelmetesnek érezheti magát
•
•
•
•
Alacsony önbecsülés
Félelem a legyőzöttségtől
„Legjobb védekezés a támadás”
Bizalmatlan, minden helyzetet kontrollálni akar
• Mások elfogadásának hiánya
• Negatív érzések mások iránt
• Tanulási hiba, asszertív képességek hiánya
AGRESSZÍV
Előnye
• Hatalom, dominancia érzése
• Nem kell magyarázatot adnia, kikerülhető a
konfliktussal való szembesülés
Mit érez akivel szemben így viselkednek?
• Jelentéktelennek, tehetetlennek, ijedtnek,
megalázottnak
• Sértettnek, mérgesnek, érzi magát ―> visszavág
AGRESSZÍV Hatása
Rövid távon:
• következményei megerősítik a viselkedést
• agresszió ―> feszültség csökken; győzelem érzése
Hosszú távon:
• Elidegeníti környezetét, elszigetelődik
• Befolyást, tiszteletet veszít
• Bűntudat, Szégyenérzet ―> szükségtelenül udvarias
• Bosszúvágy
• Szomatikus tünetek: magas vérnyomás, alvászavarok
PASSZÍV
PASSZÍV Jellemző rá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Félénk, gátlásokkal küzdő
Szolgaian alázatos
Önsajnáló
Áldozat
Nehezen határozza el magát, döntéséért nem
vállal felelősséget
Erőtlen
Gyakran leszólja magát
Jelentéktelennek, alkalmatlannak érzi magát
„nekem mindegy”
PASSZÍV Mondatai
Ne haragudj, hogy az idődet rabolom, de…
Nagyon sajnálom, hogy zavarom…
Ha így gondolod, akkor legyen így!
Esetleg lehetne arról szó, hogy…?
Normális körülmények között nem mondanék ilyet,
csak azt szeretném, hogy
• Nekem végül is mindegy.
• Ez persze csak a saját véleményem.
• Biztosan igazad van, hogy ezt teszed.
•
•
•
•
•
PASSZÍV Hátterében
• NEKED VANNAK JOGAID, NEKEM NINCSENEK
• Célja: Mások kedvében járni, elkerülni a konfliktust
•
•
•
•
Önbizalomhiány, alacsony önértékelés
Önelfogadás hiánya
Negatív érzés önmaga iránt
Helyzeteket a másik embert félelmetesnek találja
• Asszertivitás = Agresszivitás
• Passzivitás = Udvariasság, Segítőkészség
• Tanulási hiba: rossz minta
PASSZÍV
Előnye
• felelősségvállalás, kockázat, döntés,
• kudarc, elutasítás, szégyen elkerülése
Mit érez akivel szemben így viselkednek?
• Rövid távon: sajnálat, segítő szándék
• Hosszú távon: feszültség, tehetetlenség,
bizonytalanság
PASSZÍV Hatása
• Környezete nem tudja hányadán áll vele, gyakoriak a
félreértések.
• Idegességet vált ki, lelkiismeret furdalást okoz –
hiába próbálnak rajta segíteni, megbukik az
akaratgyengesége, pesszimizmusa miatt.
• Nő benne a meg nem értettség, elutasítottság érzése.
• Elszigetelődik
MANIPULATÍV
MANIPULATÍV Jellemző rá
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Közvetetten agresszív, nem nyíltan
alattomosan szurkálódik,pletykál,
a másikat semmibe veszi,
Ítélkező, közvetetten hibáztat
Megkeseredett, csalódott
Frusztrált, ingerült
Félig hallgat meg
Elnyomó
Érzelmileg zsarol
Mártír, túlérzékeny
Erőtlen
Nagy gyakorlata van az emberek megtévesztésében.
MANIPULATÍV Mondatai
•
•
•
•
•
Á, semmi bajom….
Persze… menj csak el… én itthon is maradhatok.
Ha szeretsz, itthon maradsz velem!
Csináld, ahogy gondolod! Tégy amit akarsz!
Majd meglátom…
MANIPULATÍV Hátterében
• NEKEM NINCSENEK JOGAIM, DE NEKED SINCSENEK
• Önbecsülés hiánya miatt nem kockáztatja, hogy
nyíltan szembenézzen az emberekkel.
• Mások és önmaga elfogadásának hiánya.
• Depresszió, motiválatlanság
• Gyanakvás, bizalmatlanság
MANIPULATÍV
Előnye
• Önvédelem: elkerülhető a közvetlen ütközés, és
ezáltal a közvetlen elutasítás, veszteség
Mit érez akivel szemben így viselkednek?
• Mérges,
• zavart, nem tudja mi történt,
• Lelkiismeret furdalás, bűnösség érzése anélkül, hogy
tudná az okát.
• Megbántottnak, becsapottnak érezheti magát..
MANIPULATÍV Hatása
• Stressz, elégedetlenség
• Megromlott kapcsolatok, mások bizalmának
elvesztése
• Önmagával, másokkal szembeni harag
ASSZERTÍV
ASSZERTÍV Jellemző rá
• Magabiztos
• Céltudatos, tudja, hogy mit akar,
• és képviseli az érdekeit – nyíltan, kockáztatva az
elutasítást.
• Döntéseket hoz és vállalja azok következményeit.
• Nyíltan kérdez, figyelmesen meghallgat másokat.
• Tiszteletet ébreszt és ad.
• Kiegyensúlyozott, nyugodt
• Őszinte, egyenes
• Közvetlen
• Kezdeményező, Együttműködő
• Hatékony
ASSZERTÍV Mondatai
Én-közléseket használ
• Én úgy gondolom/azt érzem/az a benyomásom,
hogy…
• Nagyon tetszett, ahogy…
• Zavar, hogy ismételten késtél 20 percet, kérlek a
jövőben érkezz pontosan.
• Szeretném ezzel kapcsolatban a véleményedet kérni.
ASSZERTÍV Hátterében
• NEKEM VANNAK JOGAIM, NEKED VANNAK JOGAID
• Reális önértékelés: tisztában van értékeivel, nem függ
környezete ítéletétől
• Önbizalom
• Elfogadja magát: erényeit és gyarlóságait beismeri,
így megértőbb másokkal szemben
• Felelősséget vállal életéért, cselekedeteiért
• Belső erő – belső egyensúly
ASSZERTÍV
Előnye
•
•
•
•
Mindkét fél önbecsülése megmarad
Elégedettség
Tiszta, átlátható,
nyertes – nyertes helyzet
Mit érez akivel szemben így viselkednek?
• Partner vagyok, fontos, számít a véleményem.
ASSZERTÍV Hatása
•
•
•
•
•
•
•
Biztonságban érezheti magát ő is, környezete is.
Épülnek a kapcsolatok.
Környezete megérti, kevesebb konfliktus.
Erősebb önértékelés.
Tudatosság fokozódik
Kevesebb bosszankodás
Szükségletei kielégülnek
Hogyan? Önérvényesítés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eredmény megtervezése
Pozitív hozzáállás
Világos és konkrét megfogalmazás
Én közlések
Empátia
Aktív hallgatás
Önfeltárás
Megvalósítható kompromisszum
Változtatás felajánlása
Viselkedés megváltoztatásának kérése
Szituációk
1. Az egyik szülője, vagy idős rokona elvárja, hogy ott
tölthesse a karácsonyt. Mi a partnerünkkel egy
csendes karácsonyt szeretnénk kettesben tölteni.
2. Családi nyaralásához szabadságot (egy hónap múlva
esedékes, már befizetett út) kér a főnökétől. Mindkettőjük
leterhelt, mivel számos megoldatlan feladatuk van.
3. Bár elmagyaráztuk a késedelem okát, az ügyfelünk
továbbra is veszekszik és agresszív módon
viselkedik.
4. A mi feladatunk, hogy beszéljünk a személyzet egyik
tagjával egy személyes higiéniával kapcsolatos
problémáról.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents