Tobbszorosen_osszetett

Report
TÖBBSZÖRÖSEN
ÖSSZETETT MONDATOK
A TÖBBSZÖRÖSEN ÖSSZETETT MONDAT
ELEMZÉSEKOR MEGHATÁROZANDÓ
 A tagmondatok száma és sorrendje .
 A tagmondatok nyelvtani értéke :
 főmondat;
 mellékmondat.
 A mondat szerkezete, azaz a tagmondatok közötti viszony :
 mellérendelő:
 főmondatok között;
 mellékmondatok között;
 alárendelő:
 főmondat és mellékmondata között;
 mellékmondatok között;
 a tagmondatok összetartozását jelölő nyelvi eszközök:
 kitett vagy odaértett utalószó;
 kitett vagy hiányzó kötőszó;
 az egyes mellékmondatok faja.
 A mondat szerkezeti ábrája.
HÁROM TAGMONDATBÓL ÁLLÓ
ÖSSZETETT MONDAT
Október ága vállaimra palástot levélből borít,
harangok zúgnak álmaimban, nyelvükkel
szívemet verik. (Nagy László)
Összedúlt párnámon kínosan forgódom: nem
tudok aludni, pedig volna módom. (Arany
János)
HÁROM TAGMONDATBÓL ÁLLÓ
ÖSSZETETT MONDAT
 1 . Október ága vállaimra palástot levélből borít, | 2. harangok
zúgnak álmaimban, | 3. nyelvükkel szívemet verik. (Nagy
László)
1
2
3
 1 . Összedúlt párnámon kínosan forgódom: | 2. (hiszen) nem
tudok aludni, | 3. pedig volna módom. (Arany János)
1
2
3
Ősz volt már akkor, vagy csak szíveinkből
hullatta levelét a megpörkölt remény, amikor
elvesztett ütközet után ő meghalt. (Illyés
Gyula)
Mint lanyha nyári eső, szeméből folyt a könny
aláperegve tisztes szakállán, mint a gyöngy.
(Arany)
 1 . Ősz volt már akkor, |2. vagy csak szíveinkből hullatta
levelét a megpörkölt remény (akkor), |3. amikor elvesztett
ütközet után ő meghalt . (Illyés Gyula)
2
1
3
Hi
1 . Mint lanyha nyári eső, |2. szeméből ( úgy) folyt a könny
aláperegve tisztes szakállán , |3. (és) mint a gyöngy. (Arany)
2
1
Hmód + has
3
Hmód + has
NÉGY TAGMONDATBÓL ÁLLÓ ÖSSZETETT
MONDAT
Csak az szóljon, ki érzi azt, ha néma
marad, valami nagy és szent dolgot
elmulaszt. (Váci Mihály)
NÉGY TAGMONDATBÓL ÁLLÓ ÖSSZETETT
MONDAT
1. Csak az szóljon, |2. ki
érzi azt, |3. ha néma
marad, |4. (hogy) valami
nagy és szent dolgot
elmulaszt (akkor). (Váci
Mihály)
1
2
A
4
T
3
Hi
ÖT TAGMONDATBÓL ÁLLÓ ÖSSZETETT
MONDAT
Hogyha le tudnám írni szép szemed s volna
bájod zengni friss erőm, hazugság, mondanák
az emberek, földi arcot nem fest íly égi fény.
(Shakespeare – Szabó Lőrinc)
ÖT TAGMONDATBÓL ÁLLÓ ÖSSZETETT
MONDAT
1 . Hogyha le tudnám írni szép szemed |2. s (ha) volna bájod
zengni friss erőm, |3. (hogy) hazugság, |4. (azt) mondanák az
emberek (akkor), |5. (hiszen) (hogy) földi arcot nem fest íly égi
fény. (Shakespeare – Szabó Lőrinc)
4
1
Hi
2
Hi
3
T
5
T
HAT TAGMONDATBÓL ÁLLÓ ÖSSZETETT
MONDAT
És lettem fáradt, fás lélek, akit ha elé teszik,
se hat meg virág három napig, akkor meg
hirtelen másik végletbe vág, és zokog egy
felhorzsolt illaton, mert vesztett édent
éreztet vele az egyszerű parasztbazsalikom
semmi kis levele. (Tóth Árpád)
HAT TAGMONDATBÓL ÁLLÓ ÖSSZETETT
MONDAT
1 . És lettem fáradt, fás lélek , (olyan) |2. akit |3. ha elé teszik ,
|2. (akkor) se hat meg virág három napig, |4. (aki) akkor meg
hirtelen másik végletbe vág , |5. és (aki) zokog egy felhorzsolt
illaton (azért), |6. mert vesztett édent éreztet vele az egyszerű
parasztbazsalikom semmi kis levele. (Tóth Árpád )
1
2
4
Jért
3
5
Jért
Jért
6

similar documents