Sunumu izlemek için lütfen tıklayınız.

Report
E-Sağlık Uygulamaları
Dr. Ünal HÜLÜR
Başlıca E-Sağlık Projelerimiz
• Sağlık.NET
• Halk Sağlığı Bilgi Sistemi
• Kamu Hastaneleri Bilgi Sistemi
• E-Radyoloji
• KDS (Karar Destek Sistemi)
• ESK
Sağlık.NET Amacı
Sağlık Hizmeti sunan tüm merkezlerde;
• Standartlara göre sağlık verisi toplamak,
• Toplanan verilerden raporlar üretmek,
• Elektronik Sağlık kayıtlarını oluşturmak,
• Bakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve rapor ihtiyaçlarını
karşılamak,
• Toplanan verilerin bilgiye dönüştürülerek sağlık hizmet sunum
sürecine katılabilmesini sağlamak,
Sağlık.NET
Sağlık.NET Mevcut Durum
Sistemde;
• 160 adet KDS raporu,
• Tüm aile hekimleri ve 2500 kadar sağlık hizmet sunucusu kurum,
• Aylık ortalama 70 milyon paket veri gelmekte,
• Sahada alınan protokole göre veri gönderimi %90 nin üzerinde
• Kurumların veri gönderiminde aldıkları cevap süresi 1 saniyenin
altında,
USVS
(Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü)
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü;
• Sağlıknet ile toplanması istenen verilen tanımlandığı, bu
verilerin toplanma yöntemlerini tariflenen dokümandır.
• Sağlıknet sistemi ile toplanacak verileri doğru ve hedef
uygun olarak tanımlamayabilmektir.
• Analiz ve raporlanmaya ihtiyaç duyulan tüm sağlık
verilerini kapsamaktadır.
USVS
Gönderim Paketleri 1/3
• Vatandaş Kayıt GP.
• Hasta Özlük GP.
• HIV GP.
• Tetkik Sonuç GP.
• Muayene GP.
• Yatan Hasta GP.
• Ölüm GP
Minimum Sağlık Veri Setleri
•
MSVS; Sağlık verisi toplamak için oluşturulmuş formlardır.
•
Gönderim paketleri bu MSVS’lerin Kombinasyonlarında oluşmaktadır.
•
Toplam 65 adettir.
•
15 adet MSVS tanıya bağlı özel msvs’lerdir. Bu MSVS’ler Sağlık Dairelerinin
talebi ve başvurusu ile oluşmuştur.
Minimum Sağlık Veri Setleri
Tanıya Bağlı Özel MSVS’ler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kanser,
Obezite,
Diyabet,
Diyaliz,
Verem,
Kuduz,
Parazite Hastalıklar,
Kronik Hastalıklar,
Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç)
İntihar girişimi,
Madde Bağımlılığı,
Organ Nakli,
Kök Hücre Nakli,
Zehirlenme,
Madde Bağımlılığı ve Tütün kullanımı
Minimum Sağlık Veri Setleri
Genel MSVS’ler
Bu MSVS’ler özel bir tanıya hitap etmeye Genel MSVS’lerdir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Reçeteler (Muayene sonucu ortaya çıkan),
Tetkikler (Tomografi ve röntgenler hariç),
İzlemler (Gebe, Bebek & Çocuk),
Aşılar,
Ağız ve Diş Sağlığı,
Kan Bağışı
Veri Elemanları
•
MSVS’leri içeriğini oluşturulmasıda kullanılır.
•
Bir MSVS oluşturmak için minimum bir (1) adet Veri Elemanı gerekir.
•
Veri Elemanı tanımlarken uzunluğu, tipi ve zorunluluğunun tanımlanması
gerekir.
SKRS
•
Veri Elemanları ile toplanacak bilgilerin tanımlandığı sistemdir.
•
SKRS sayesinde Veri elemanları ile toplanacak bilgileri disipline
edilmektedir.
Halk Sağlığı Bilgi Sistemi Amacı
• Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen sağlık programları için
gerekli olan bilginin sağlanması.
• Oluşturulacak program bazlı modüller yapının sağlık net ile bilgi
alış verişi,
• Toplum Sağlığı Merkezlerinin Yönetim süreçlerinde bilgi
sistemlerinin kullanması,
• Sistemin kendi özgün KDS ni oluşturmak,
E-Radyoloji / TeleTıp Hedefleri
• Gereksiz tekrarlayan çekimlerin önlenmesi,
• Vatandaşın Radyolojik görüntülerinin sağlık kurumları arasında
vatandaşın izni ile dolaşımını sağlamak.
• Aile hekimlerinin radyolojik tetkik talep ve sonuç görme sürecinin
elektronik hale getirilmesi,
• Hastaneler arasında görüntüleme ve raporlama ihtiyaçlarını
karşılamak.
• Elektronik Sağlık Kayıtlarına kişinin radyolojik görüntülerinin de
alınması.
• Mükerrer yatırımların önüne geçilmesi.
E-Radyoloji / TeleTıp
Karar Destek Sistemi Amacı
• Taşra teşkilatının ihtiyaç duyduğu raporlara müdürlük, genel
sekreterlik ve halk sağlığı detayında yapıyı oluşturmak,
• Bakanlık birimlerinin rapor ve raporlama ihtiyaçlarının sağlanması.
• Kurum ve Hekimlerinin kendi durumlarını izleyebilme imkanı,
• Vatandaşların kendi ESK na erişim imkan,
Karar Destek Sistemi
Teşekkürler
20

similar documents