J.W.Goethe – život a dílo

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.1.56
Vytvořeno:
Ověřeno:
12. 6. 2013
14. 6. 2013
Třída:
1. VE
Německý preromantismus

Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
1.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
žádné
Klíčová slova: Johann Wolfgang Goethe, Sturm und Drang, Prométheus, Utrpení
mladého Werthera, Radosti mladého Werthera, Výmar, folklorismus, vampírismus,
wertherismus
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o životě a díle největšího německého preromantika J. W.
Goethovi. V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou
otevřených otázek.
Johann Wolfgang Goethe
Život a dílo
Johann Wolfgang Goethe
(1749 – 1832)

 Německý básník,
 dramatik a vědec.
 *Frankfurt nad Mohanem.
 Vystudoval práva
 a většinu svého života
 prožil ve Výmaru
 (zde se stal ministrem
 pro hospodářství).

 2 roky prožil v Itálii
 Navštěvoval často Mariánské Lázně, Karlovy Vary
 (léčil se zde).
 Studoval přírodní vědy.
 Láska k ženám, velmi ovlivnily i jeho tvorbu
 (bylo jich prý 6, ale většinou nešťastných lásek).
 Goethe zájem i o anatomii, v r. 1784 objevil u člověka
mezičelistní kost.
 Napsal odbornou studii o barvách .
 (Nauka o barvách, 1810) – dělení na barvy teplé a
studené.

 ve své osobnosti sloučil tradice antiky a renesance
(Shakespeare- ideál tvůrčí svobody) a pocity novodobého
evropského člověka
 nechtěl se omezovat žádnými pravidly jako klasicisté,
 požadoval TVŮRČÍ SVOBODU
 báseň PROMÉTHEUS –
 umělecké vyjádření hnutí Sturm und Drang – oslava
hrdého lidského vzdoru proti bohům
 Román UTRPENÍ MLADÉHO WERTHERA (1774)
 psaný formou dopisů a deníkových záznamů.
 Tragický milostný román v dopisech, které píše Werther
svému příteli Vilémovi.
 Werther přijíždí do města krátce poté, co opustil další
ženu, jakousi Leonoru.
 Pak odjíždí do vesnice Wahlheim, tam odpočívá a čte si ve
svém oblíbeném Homérovi Odysseu.
 Jednoho dne potká dívku Lotty a vášnivě se do ní
zamiluje.
 Ta je však již zasnoubena s Albertem.


 Přesto se Werther stane jejím přítelem,
 denně se s ní schází a pomáhá jí s jejími mladšími
sourozenci.
 Stále víc ho děsí pomyšlení, že nikdy nebude jeho.
 Odjíždí proto daleko do cizího města na pozvání
velvyslance a stává se členem dvora.
 Píše recenze na nové knihy.
 Později na slavnostním plese se dozvídá o svatbě
Lotty a Alberta.
 W. žádá o propuštění ze dvora a odjíždí do svého rodiště.
 Zde začíná jeho pouť světem.
 Navštěvuje různé země, ale nakonec se vrací k Lottě.
 Čím více času s ní tráví, tím více si uvědomuje,
 jak ji miluje a nemůže bez ní žít.
 Dokonce přemýšlí o tom, jaké by to bylo, kdyby Albert
zemřel a Lotta by byla jeho.
 Jeho dopisy jsou plny utrpení, bolesti a touhy po lásce.
 Prohlubují se spory mezi Albertem a Wertherem.
 Zmatená Lotta upadá v jakousi trudnomyslnost,
 Albert si vykládá její chování jako rostoucí vášeň k W.
 a Werther žárlí a trpí.

 V tuto chvíli se W. rozhodne opustit tento svět.
 Neměl to být ukvapený, zbrklý čin, tento krok chtěl
podniknout co nejrozhodněji.
 A tak přesně o půlnoci o několik týdnů později se W.
zastřelil ve svém pokoji.
 Albert byl zděšen, Lotta v šoku a celé město na nohou.
 Hrdina končí sebevraždou, protože ve světě, který jej
zraňuje a odnímá mu možnost žít přirozeně, nenachází
své místo.


 Toto dílo se stalo jednou z nejproslulejších literárních
událostí 18. století.
 Tiskem tento román vyšel v r. 1774, obrovský ohlas,
vyvolal módu á la Werther v oblékání
 (modrý frak, žlutá vesta, holínky a klobouk)
 ale také vlnu sebevražd mladých lidí .
 Goethe v tomto románě používá dlouhá, složitá souvětí,
metafory, hyperboly, přirovnání.
 Je vrcholným dílem preromantismu.

 V tomto díle jsou tyto znaky preromantismu:
 folklorismus - Werther se zamiloval do malé vesničky,
Waldheim do jejích obyvatel a zvyků
 vampírismus - staré rozpadlé a zarostlé besídky
 wertherismus - nešťastná láska, která zničí hlavního hrdinu
 ztotožnění autora s dílem
 Román vzbudil velice odmítavý postoj díky tragickému
konci:
 „ Zemřít! Co to znamená? Hleď, mluvíme-li o smrti,
sníme?“
 Wertherovy dopisy jsou v r. podávány jako skutečné.
 Kniha přeložena do všech evropských jazyků,
 pronikla i do Asie.
 Tragický závěr přiměl Goetha napsat parodické dílo
Radosti mladého Werthera.
 V něm přítel postoupí Lottu Wertherovi a vše šťastně
skončí svatbou a narozením potomka.
 R.1775 napsal báseň, kde se od románu distancuje.


 Goethe společně se Schillerem učinil z Výmaru středisko
pokrokové německé kultury.
 Měl také vztahy k Čechám, byl v písemných i osobních
stycích s našimi obrozeneckými vědci
 (Dobrovský, hrabě Kašpar Šternberk)
 a často zajížděl do západočeských lázní.
Opakování

Ve ketrém městě prožil Goethe většinu svého života?
 Ve Výmaru.
Kterými vědními obory se Goethe také zabýval?
 Anatomií – objev mezičelistní kosti.
 Naukou o barvách – rozdělil barvy na teplé a studené.
Jak se jmenuje báseň, která je uměleckým vyjádřením
hnutí Sturm und Drang?
 Prométheus.

Jak se jmenuje Goethův román psaný formou
dopisů a deníkových záznamů?
 Utrpení mladého Werthera.
Proč hlavní hrdina končí sebevraždou?
 Protože ve světě, který jej zraňuje a odnímá mu
možnost žít přirozeně, nenachází své místo.

Proč se Goethe rozhodl napsat parodické dílo
Radosti mladého Werthera?
 Kvůli tragickému závěru románu, který vyvolal vlnu
sebevražd mladých lidí.
S kým se v Čechách přátelil?
 S našimi obrozeneckými vědci – Dobrovským a
hrabětem Kašparem Šternberkem.
Použité zdroje
 Obrázky:

 Johann Wolfgang Goethe. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013
[cit. 2013-07-09]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe

KONEC

Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.1.57- J. W. Goethe - Faust
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents