Skaidr* 1 - Sveiki atvykę į Žaliąsias mokymosi aplinkas!

Report
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos
skyrius
ESF Projektas “Gamtos mokslų (biologijos, fizikos,
chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių
kompetencijų ugdymas, tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas”(VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003)“
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Mokyklos aplinka ir gamtotyra”
2013 m. vasario mėn. 28 d.
Gamta – vienintelė
knyga, kurios
kiekvienas puslapis
prasmingas (J.W. Gete)
Seminaro
dalyvius
pasveikino
Lietuvos mokinių
neformaliojo
švietimo centro
vyr. specialistė
Jūratė
Radzevičiūtė
„Mokyklos aplinka ir gamtotyra”
Seminare:
 aptartos visuomenės gamtamokslinės
kompetencijos tobulinimo darnaus vystymosi
kontekste galimybės ir metodai;
 pristatyta žaliųjų mokymosi aplinkų
koncepcija;
 atlikti paprasti bandymai skirti pažinti aplinką
ir save.
Žaliosios mokymosi aplinkos
komponentai, ypatumai
• Gamtos ir kultūros paveldo turtingumas
• Infrastruktūra (takai, suolai, pavėsinė, WC ir
kt.)
• Mokymo(si) priemonės
• Informacinė sistema
• Saugumas
• Pasiekiamumas
• ŽMA sudaromos sąlygos gamtą pajusti visais
pojūčiais ir suvokti bei greičiau patirti kasdieninių
sąvokų virtimą mokslinėmis.
Gamtojauta.
• Mokymasis ŽMA turtingas žmogaus padarinių
gamtoje pavyzdžiais. Tai skatina
besimokančiuosius įvardinti aplinkos apsaugos
problemas ir ieškoti problemų sprendimo būdų
gamtinėje, jam artimoje aplinkoje.
Gamtonauda, vartojimo kultūra.
• Tyrinėjant artimą aplinką mokomasi
mąstyti globaliai.
• Ką galiu padaryti aš?
Darnus vystymasis.
Gamtamokslinės kompetencijos
ugdymas ŽMA
• Sukurta Gamtamokslinių kompetencijų
ugdymo(si) žaliosiose mokymosi aplinkose
koncepcija
• Rengiamos mokymo(si) ŽMA metodikos
• Vyksta seminarai pedagogams
• Vykdoma ŽMA veiklų rezultatų ir idėjų sklaida
• Siekiama į ŽMA veiklą įjungti įvairias institucijas
sukuriant ŽMA tinklą Vilniaus mieste ir Lietuvoje
Ir paprastuose dalykuose
gali slypėti paslaptis ...
Doc. dr. Ona Motiejūnaitė
Pitagoro arba teisingumo taurė
• Popierinės stiklinės dugne
padaroma skylė, pro kurią į
vidų įkišamas vamzdelis.
Viduje stiklinės vamzdelio
galas užlenkiamas. Skylės
pakraščiai užtepami klijais.
Į stiklinę pilamas vanduo.
Kai tik vandens lygis
pasiekia vamzdelio
užlenkimo lygį (ar kiek
aukščiau), vanduo iš
stiklinės išteka.
• Kodėl vanduo išbėgo?
• Kur taikoma praktikoje
sifono konstrukcija?
Aukso pjūvis ir Fibonačio skaičių seka
• Aukso taisyklę taikykime
fotografuodami:
fotografuojamą objektą
talpinkime karštuose
taškuose (linijų
susikirtimai)
• Patikrinkime teiginį:
dešiniarankiai mano, jog
dešinėje lapo pusėje esanti
informacija yra patikima, o
pasitikėjimas informacija,
esančia kairėje arba
dešinėje, išmokstamas.
• Skaičiuodami rožės
žiedlapius raskime žiede
Fibonačio skaičių sekos
pavyzdžius
Vilniaus miesto planas
Pasitelkime vaizduotę
studijuodami Vilniaus miesto
planą.
Ką primena plano kontūrai?
Kurioje dalyje yra Jums žinomi
objektai (mokykla, parkas,
muziejus ar pan.).
Žirmūnų mikrorajono planas
• Pasitelkime
vaizduotę
studijuodami
savo
gyvenamosios
vietovės planą
planą.
• Ką primena
plano kontūrai?
• Kurioje dalyje yra
Jums žinomi
objektai
(mokykla,
parkas, muziejus
ar pan.).
Kelionėms po tiriamą
teritoriją vadovauja
doc. dr. Aušra Birgelytė
Lesyklėlė
Lesyklėlės
gamyba
Studijuojame
žemėlapius
Vietovės praeitis ir dabartis
• Daug informacijos apie gyvenamąją ar tyrimams
pasirinktą vietovę, jos kraštovaizdį galima sužinoti iš
nuotraukų.
• Paieškokime senų nuotraukų ir atraskime jose žinomas
vietas. Palyginkime tų vietų praeities ir dabartinę
esamą situacijas, nufotografuokime vietovę.
• Suraskime pokyčius ir išlikusius aplinkos komponentus.
• Padarykime išvadą kokie ir kodėl pokyčiai įvyko, kokį
poveikį tie pokyčiai turėjo aplinkai, žmonių gyvenimo
kokybei.
Žaliasis tiltas
Gedimino prospektas 1901 m.
Su dr. Rasa Vilkauskaite atliekami
kavos, arbatos ir kiti tyrimai
Geležies arbatoje nustatymas
Arbatos cheminę sudėtį šimtmečiais
tyrinėjo daugelis mokslininkų.
Tyrimai pradėti nuo pigiausių
arbatų rūšių. Atlikus tyrimus
nustatyta, kad kuo pigesnė
buvo arbata, tuo joje mažiau
nustatėme Fe (III) jonų.
Brangesnėse arbatose Fe (III)
jonų pavyko aptikti daugiau.
Šiuo metu arbatos sudėtyje žinoma
apie 300 medžiagų, kurių reikšmė
žmogaus organizmui skirtinga.
Arbatoje yra ir geležies. Geležis (Fe)
būtina gyviems organizmams.
Į tiriamą arbatą įlašinus 0.1 ekv.
NH4CNS tirpalo, jeigu yra arbatoje
Fe3+ jonų, arbata nusidažo raudona
spalva.
Kalio kavoje nustatymas
• Kalis reikalingas organizmo skysčių
pusiausvyrai palaikyti, normaliai nervų
sistemos ir širdies raumenų veiklai. Kalis
– vienas svarbiausių kraujo spaudimą
reguliuojančių mineralų. Kalio yra
daugelyje augalinės ir gyvulinės kilmės
produktų.
• Su kai kuriais reagentais, pvz.,
Na3/Co(NO2)6/, jis sudaro geltonas
nuosėdas. Ši reakcija paprastai atliekama
kaliui atpažinti.
• Bandėme kalį nustatyti skirtingo malimo
kavos pupelėse. Tyrėme smulkaus,
grubaus ir labai smulkaus malimo kavą.
• Daugiausia kalio aptikta smulkiausiai
sumaltoje kavoje. Manoma, kad tai lėmė
didesnis medžiagos lietimosi paviršius su
reagentu.
Vulkano imitacija
• Ugnis paskatina
amonio
dichromato
skilimo reakciją –
oranžiniai milteliai
pavirsta puria
žalia medžiaga.
• Reakcija
egzoterminė, jos
energija išsiskiria
ugnies ir žiežirbos
pavidalu.
Seminaro temos sudomino
ir kabineto gyventojus ...
Doc. dr. Kazimieras Baranauskas
supažindino su šikšnosparnių
įvairove ir jų tyrimais
• Seminaro dalyviai, vadovaujami doc. dr. Raimundo
Žaltausko,
nustatė
savo
mobiliųjų
telefonų
elektromagnetinio
spinduliavimo
galingumą
ir
išsiaiškino jų poveikį sveikatai. Taip pat mokėsi atlikti
kitus aplinkos tyrimus.
• Fenologinius tyrimus aptarė doc. dr. Giedrė Kmitienė.
• Seminare 8 Projekto lektoriai-autoriai pristatė ir su
seminaro dalyviais išbandė veikloms Žaliosiose
mokymosi aplinkose parengtų metodikų fragmentus.
• Vilniaus mieste pirmosios žaliosios mokymosi aplinkos
pradėjo funkcionuoti Verkių regioniniame parke ir jau
numatyta jų plėtra į kitas teritorijas. Žalioji mokymosi
aplinka puikiai įrengta Varnių regioniniame parke.
Veisiejų regioniniame parke edukacinei erdvei rasta
vieta miesto parke prie ežero.
• 20 seminaro dalyvių pareiškė norą įsijungti į Žaliųjų
mokymosi aplinkų veiklas.
Pristatymą parengė doc. dr. Ona Motiejūnaitė

similar documents