Presentatie Remco Frerichs, Team Vier

Report
Markt- en Opinieonderzoek.
Zeker Meten.
LANDELIJK ONDERZOEK IMAGO VASTGOED
DONDERDAG 20 JUNI 2013
PRESENTATIE TEAM VIER: REMCO FRERICHS
1. INLEIDING
• Methode van onderzoek
: WAPI (online)
• Steekproef
: n=503 landelijk representatief 18 jaar en ouder
• Steekproef
: Team Vier Panel
• Veldwerkperiode
: 17 tot en met 21 mei 2013
2
2. RESULTATEN
• Een op vijf Nederlanders associeert vastgoedsector spontaan met
fraude, bedrog en oplichting. Twee op de vijf Nederlanders noemen
spontaan een negatieve associatie.
• De mening is vooral gebaseerd op wat men via de media over de
sector hoort, ziet of leest. Sterker nog: Nederlanders die (in)direct
contact hebben met de sector zijn daarover een stuk positiever.
3
2. RESULTATEN
• Het negatieve imago wordt vooral veroorzaakt door handelaars in
onroerend goed en projectontwikkelaars. Makelaars en taxateurs
staan er wat imago betreft relatief goed op.
• Op de maatschappelijke ladder staat de makelaar daarentegen laag.
Kortom: een redelijk goed imago, maar weinig aanzien. Voor
projectontwikkelaars geldt het omgekeerde.
4
2. RESULTATEN
• Hoewel de vastgoedsector door de helft als ‘deskundig’ wordt
omschreven, zijn ook kwalificaties als ‘geheimzinnig’ en ‘corrupt’ op
de sector van toepassing.
• Een op de tien Nederlanders zou graag in de vastgoedsector willen
werken: mannen doen dat liever dan vrouwen.
5
2. RESULTATEN
Imago vastgoedsector
Geheimzinnig
13%
40%
Deskundig 1%
50%
Corrupt
Innovatief
9%
33%
3%
Crimineel
27%
5%
Onprofessioneel
4%
Ouderwets
4%
Betrouwbaar 1%
Duurzaam 1%
Maatschappelijk verantwoord 1%
0%
22%
21%
20%
21%
20%
Helemaal van toepassing
Grotendeels van toepassing
19%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
6
2. RESULTATEN
• Driekwart van de Nederlanders heeft de leegstand van winkelpanden en
kantoren in de eigen gemeente in de afgelopen jaren zien toenemen en
verwacht in de komende jaren geen verbetering.
• De gemeente wordt niet als veroorzaker van de leegstand van kantoren
en winkels gezien, bijvoorbeeld omdat zij te veel liet bouwen. Wel geldt
zij in de ogen van een meerderheid van de Nederlanders als de
aangewezen partij om voor een oplossing te zorgen.
7
Veenplaats 19
1182 JW Amstelveen
Tel: 020-645 53 55

similar documents