Niemożliwość świadczenia

Report
Niemożliwość świadczenia
Fryderyk Zoll
Niemożliwość świadczenia
• I. A sprzedał samochód B. Tuż przed
zawarciem umowy pracownik A, który jechał
tym samochodem miał wypadek i całkowicie
zniszczył samochód. Strony o tym nie
wiedziały i zawarły umowę. B zapłacił cenę w
całości. Pracownik A nie zachował należytej
ostrożności. Jakie roszczenia przysługują B?
Niemożliwość świadczenia
• II. Stan faktyczny j.w. Sprzedawca jednak w
chwili zawarcia umowy wiedział o tym, że
samochód miał wypadek. Mimo wszystko
jednak zawarł umowę. Jakie roszczenia
przysługują kupującemu?
Niemożliwość świadczenia
• III. Stan faktyczny jak poprzednio. Wypadek
miał jednak miejsce kilka minut po zawarciu
umowy. Jakie roszczenia przysługują
kupującemu?
Niemożliwość świadczenia
• IV. A zawarł z B umowę o sprzedaż
wierzytelności z umowy pożyczki. Na
podstawie tej umowy A pożyczył pieniądze C.
Jednak ponieważ C był całkowicie
ubezwłasnowolniony, umowa pożyczki okazała
się nieważna. Jakie roszczenia ma teraz B do A.
B zapłacił już za wierzytelność.
Niemożliwość świadczenia
• V. A prowadzący stocznię zobowiązał się
wobec B do wyprodukowania statku
chemikaliowca. W tym celu konieczne było
opanowanie technologii spawania
szczególnego rodzaju blach. A jednak taką
technologią nie dysponuje. Tylko dwie
stocznie na świecie opanowały tego rodzaju
technologię A zajmie to co najmniej rok,
dlatego ukończenie w terminie prac nie będzie
możliwe. Jakie uprawnienia przysługują B?
Niemożliwość świadczenia
• VI. Taksówkarz A zobowiązał się zawieść B na
dworzec. A zmawiając taksówkę, podał, że
pociąg ma 19.45 i że to jest ostatni pociąg tego
dnia. Taksówkarz wyjechał do klienta w czasie
odpowiednim. Jednak nie mógł zdążyć na czas,
ponieważ po drodze zdarzył się wypadek.
Dojechał więc już po 19.45. Pragnie jednak
nadal zawieźć klienta na dworzec i domaga się
zapłaty, ponieważ jest gotów spełnić usługę.
Niemożliwość świadczenia
• VII. A miał pomalować samochód B za zapłatą
wynagrodzenia. Jednak samochód B uległ
wypadkowi zanim doszło do wykonania usługi.
Za wypadek B nie ponosi odpowiedzialności. A
domaga się zapłaty za usługę, którą był gotów
wykonać. Czy zasadnie?
Niemożliwość świadczenia
• Art. 639. Zamawiający nie może odmówić
zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania
dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był
gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z
przyczyn dotyczących zamawiającego.
Jednakże w wypadku takim zamawiający może
odliczyć to, co przyjmujący zamówienie
oszczędził z powodu niewykonania dzieła.
Niemożliwość świadczenia
• IX. Rolnik A miał jedną krowę. Prowadzi
gospodarstwo agroturystyczne i zobowiązał się
dostarczać codziennie świeżego mleka
turystom, którzy przyjechali na wakacje.
Niestety krowa padła z przyczyn od rolnika
niezależnych. Czy turyści mogą się domagać
dostarczenia mleka?
Niemożliwość świadczenia
• X. A miał do 15 czerwca zeszłego roku zwrócić
pożyczkę B. A jednak został zwolniony z pracy i
z uwagi na swój wiek nie może znaleźć
żadnego nowego zajęcia. Nie jest w stanie
zwrócić pożyczki. Czy B może się domagać jej
zwrotu?

similar documents