ppt

Report
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 1
NASCHOLING 20 NOVEMBER 2014
TED TALK 1: HISTORISCHE CONTEXT
REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1515-1648
Joop W. Koopmans ([email protected])
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 2
1. Een ongelukkige periode-aanduiding:
“REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN 1515-1648”??
Karel V (1515-1555)
Filips II (1555-1581)
Republiek (1581/8-1795)
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 3
mogelijke alternatieven:
• De Nederlanden van Karel V tot Munster, 1515-1648
• Reformatie en verzet in de Nederlanden, 1515-1648
• Gefnuikte centralisatie in de Nederlanden, 1515-1648
• Scheiding(en) in de Nederlanden, 1515-1648
• etc.
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 4
2. Habsburgse expansie en centralisatie
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 5
… Karel V, die vanaf 1515 langzamerhand
landsheer werd van uiteindelijk 17 gewesten…
of
… Karel V, die in de periode 1515-1543 landsheer
werd van uiteindelijk 17 gewesten…
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 6
Hoezo “alle”
Nederlanden?
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 7
3. Augsburg 1555 en de dopersen
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 8
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 9
4. Den koning van Hispanjen…
= niet “afgezworen” in 1581
Den Briel 1 april1572
Willem van Oranje in het Amsterdamse straatbeeld
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 10
Acte van verlatinge
(1581)
Obama en Rutte bekijken het originele
document op 24 maart 2014 in het
Rijksmuseum
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 11
5. De Republiek 1588-1648
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 12
Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden: De Tachtigjarige Oorlog
1568-1648 in woord en beeld (Nijmegen 2014).
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 13
Els Kloek, Kenau & Magdalena:
Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog
(Nijmegen 2014).
Auteur(s): Els Kloek
De film Kenau
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 14
veel nuttig kaartmateriaal
en goede begeleidende
teksten
faculteit der letteren
geschiedenis
26-11-2014 | 15
Staten-Generaal

similar documents