Richard Boháč

Report
Možnosti úvěrování
dalšího rozvoje menších
firem
29.11.2012
Asociace malého a středního podnikání – 29.11.2012
Úvěrové produkty
 Úvěry určené pro firmy a fyzické osoby podnikatele
 Více informací naleznete na www.csob.cz
 S detailní nabídkou Vás rádi seznámí Firemní bankéři a Firemní
poradci na našich pobočkách
 Obecné podmínky úvěrování
 doba podnikání min 13 měsíců
 předložení 2 daňových přiznání, ve vybraných případech 1 daňové
přiznání
 Zvýhodněné podmínky pro členy komorových profesí a klienty z
oblasti zemědělské prvovýroby
29.11.2012
Richard Boháč 2
Standardizované
úvěrové produkty
29.11.2012
Standardizované produkty
Provozní financování
 Povolené přečerpání účtu





neúčelový kontokorentní úvěr
limit od 20 000 Kč do 5 mil. Kč
úrok platíte pouze z čerpané částky a jen za dny čerpání
zajištění pouze blankosměnkou (v některých případech s avalem)
do 150 000 Kč bez zajištění
 Kreditní karta








neúčelové čerpání
limit 20 000 Kč až 500 000 Kč
limit je možné rozdělit do několika samostatných karet
bezúročné období až 45 dnů
měsíčně můžete splácet jen 5 % z vyčerpané částky
volba dne splatnosti (v období od 5. do 25. dne v měsíci)
zajištění pouze blankosměnkou (v některých případech s avalem)
do 150 000 Kč bez zajištění
29.11.2012
Richard Boháč 4
Standardizované produkty
Investiční financování
 Malý úvěr pro podnikatele





účelový investiční úvěr
limit ve výši 50 000 Kč až 8 mil Kč
splatnost až 15 let
zajištění zástavou nemovitostí nebo směnkou s avalem
do 150 000 Kč bez zajištění
 Rychlý úvěr pro podnikání
 neúčelový investiční úvěr
 nemusíte dokládat účel pro čerpání
 prostředky z úvěru převedeme po podpisu smlouvy o úvěru na váš
podnikatelský účet v ČSOB
 limit 50 000 Kč až 1 500 000 Kč
 zajištění blankosměnkou s avalem
 do 150 000 Kč bez zajištění
29.11.2012
Richard Boháč 5
Individuální úvěrové
produkty
29.11.2012
Individuální úvěrové produkty
Provozní financování
 Kontokorentní úvěr
 úvěr je určen ke krytí přechodného nedostatku finančních
prostředků nebo na financování provozních potřeb
 úvěrový limit bez uvedení konečného data splatnosti s výpovědní
lhůtou
 Revolvingový úvěr
 úvěr je přednostně určen k financování bonitních pohledávek a
zásob
 nejběžnějším zajištěním úvěru je zástava pohledávek z obchodního
styku
29.11.2012
Richard Boháč 7
Individuální úvěrové produkty
Investiční financování
 Účelový úvěr
 individuální parametry úvěru
 možnost splácení až 20 let
 úroková sazba pohyblivá nebo fixní
 Účelové úvěry pro Bytová družstva a Sdružení vlastníků
jednotek
 Program na spolufinancování projektů podporovaných z
projektů EU
 možnost využití EU centra ČSOB
29.11.2012
Richard Boháč 8
Individuální úvěrové produkty
Ostatní produkty
 Záruky
 Akreditivy
 Dealingové operace
 Smlouva umožňující sjednávání individuálních kurzů přes telefon
 Smlouva umožňující uzavírání forwardových kurzů
 Úrokové zajištění
 ČSOB Leasing
 ČSOB Factoring
29.11.2012
Richard Boháč 9
Finance firmy z pohledu
banky
29.11.2012
Na co si dát pozor….






záporný vlastní kapitál
ztrátové hospodaření
bilanční nerovnováha
pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti
zakázkové krytí
doložení vzniku půjčky společníka do firmy
29.11.2012
Richard Boháč 11
Děkuji za pozornost
Richard Boháč
manažer oblastního týmu
+420 737 201 006, [email protected]
www.csob.cz
Infolinka 800 300 300
29.11. 2012

similar documents