KYTOVCI

Report
Označení DUM
19 - 13 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 27. 3. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – kytovci
Očekávaný výstup: Charakterizuje kytovce. Urči vybrané zástupce kytovců a zařadí je do
hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných
zástupců kytovců. Odvodí základní projevy chování kytovců v přírodě, objasní jejich
způsob života a přizpůsobení se danému prostředí. Zhodnotí význam kytovců v přírodě i
pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o kytovcích. Vybraní
žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce kytovců.
Klíčová slova: Kytovci, delfín, kosatka, velryba, plejtvák
KYTOVCI
Obr. 1
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Kytovci
CHARAKTERISTIKA
• Kytovci jsou největší žijící živočichové na Zemi – plejtvák
obrovský měří až 30 m a váží přes 150 t
• Jsou dokonale přizpůsobeni životu v jediném prostředí - ve vodě
- vydrží pod vodou až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m
• Mají kůži bez srsti a silnou vrstvu podkožního tuku
• Přední končetiny jsou přeměněny v ploutve, zadní zanikly, k
pohybu také používají vodorovnou ocasní ploutev (ocas)
• Dýchají plícemi – jen 4 krát za minutu po vynoření
• Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk (delfín),
dorozumívají se zvuky
• Samice rodí 1 mládě (ocasem napřed), které vynese nad hladinu
k prvnímu nadechnutí
• Kytovci mají ozubené čelisti – jsou to predátoři (lovci), nebo
rohovité kostice, kterými cedí plankton
STAVBA TĚLA - KOSTRA
Obr. 2
KOSTRA - KONČETINY
Obr. 3
KOSTICE
Obr. 4
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
• Kytovci s ozubenými čelistmi:
- Delfín obecný, skákavý
- Kosatka dravá
- Vorvaň tuponosý
- Narval jednorohý
• Kytovci s rohovitými kosticemi:
- Plejtvák obrovský
- Velryba grónská
- Velryba jižní
- Velryba keporkak
DELFÍN OBECNÝ
Obr. 5
KOSATKA DRAVÁ
Obr. 6
Obr. 7
VORVAŇ TUPONOSÝ
Obr. 8
PLEJTVÁK OBROVSKÝ
Obr. 9
VELRYBA GRÓNSKÁ
Obr. 10
VELRYBA JIŽNÍ
Obr. 11
VELRYBA KEPORKAK
Obr. 12
VELRYBA KEPORKAK - PLOUTVE
Obr. 13
NARVAL JEDNOROHÝ
Obr. 14
Obr. 15
LOV KYTOVCŮ
Obr. 16
Obr. 17
ZÁPIS
Řád – KYTOVCI
• Kytovci jsou největší žijící živočichové na Zemi – plejtvák
obrovský (30 m, 150 t)
• Jsou dokonale přizpůsobeni životu ve vodě - vydrží pod vodou
až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m (vorvaň) – všichni
dýchají plícemi
• Mají kůži bez srsti a silnou vrstvu podkožního tuku
• Přední končetiny jsou přeměněny v ploutve, zadní zanikly
• Mají vodorovnou ocasní ploutev (ocas)
• Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk (delfín) a
dorozumívají se zvuky
• Samice rodí 1 mládě (ocasem napřed)
• Kytovci mají ozubené čelisti – jsou to predátoři (delfín, kosatka,
vorvaň, narval), nebo rohovité kostice, kterými cedí plankton
(plejtvák, velryba grónská, jižní, keporkak)
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Kytovci jsou ……….. žijící živočichové na Zemi. Největším
živočichem je ………. ………, který měří …….... m a váží …….… t.
Jsou dokonale přizpůsobeni životu ve ………. . Nejdéle vydrží
pod vodou …….…. ………., a to až ………. minut a ponoří se do
hloubky ………. m. Všichni kytovci dýchají ……….., kůži mají bez
………. a pod ní je silná vrstva podkožního ……….. Přední
končetiny jsou přeměněny v ……….. a zadní končetiny ……….. .
K pohybu používají také ……….. ocasní ploutev. Někteří kytovci
používají k orientaci ultrazvuk jako například …….…. ……….. .
Samice kytovců rodí ………. mládě, a to ………. napřed. Někteří
kytovci mají ………. čelisti, jsou to ………., jako je například
………., ………. a ……….. Jiní kytovci mají rohovité ………., kterými
cedí ………., jako je ………., velryba ………., ………. a ……….. . ……….
………. má kel, který měří až 2,5 m, a vznikl přeměnou zubu,
dříve byl považován za roh bájného ………. .
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Kytovci jsou největší žijící živočichové na Zemi. Největším živočichem
je plejtvák obrovský, který měří 30 m a váží 150 t. Jsou dokonale
přizpůsobeni životu ve vodě. Nejdéle vydrží pod vodou vorvaň
tuponosý, a to až 80 minut a ponoří se do hloubky 1000 m. Všichni
kytovci dýchají plícemi, kůži mají bez srsti a pod ní je silná vrstva
podkožního tuku. Přední končetiny jsou přeměněny v ploutve a
zadní končetiny zanikly. K pohybu používají také vodorovnou ocasní
ploutev. Někteří kytovci používají k orientaci ultrazvuk jako například
delfín obecný. Samice kytovců rodí 1 mládě, a to ocasem napřed.
Někteří kytovci mají ozubené čelisti, jsou to predátoři, jako je
například delfín, kosatka a vorvaň. Jiní kytovci mají rohovité kostice,
kterými cedí plankton, jako je plejtvák, velryba grónská, jižní a
keporkak. Narval jednorohý má kel, který měří až 2,5 m, a vznikl
přeměnou zubu, dříve byl považován za roh bájného jednorožce.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia,
Plzeň, Fraus 2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: <http://karachimetrological.files.wordpress.com/2011/09/karachi-whale-cetaceans.jpg >[cit. 2012-03-19]
Obr. 2 Použitý zdroj: <http://thewildclassroom.com/cetaceans/images/anatomy.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 3 Použitý zdroj: < http://www.nzetc.org/etexts/Bio20Tuat01/Bio20Tuat01_008a(h280).jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 4 Použitý zdroj: <http://ed101.bu.edu/StudentDoc/current/ED101fa10/lizabeth/images/baleen.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 5 Použitý zdroj:<http://www.imagenesamor.net/bulkupload/delfin/Delfines/Delfin%20Mama.jpg> [cit. 2012-03-19]
Obr. 6 Použitý zdroj: <http://1.bp.blogspot.com/-LBkKvxfBE6I/Tq4DoSP9FdI/AAAAAAAABXc/_UgjiAadgHE/s400/Killer+whale1.jpg>
[cit. 2012-03-19]
Obr. 7 Použitý zdroj: <http://www.talismancoins.com/catalog/Orca_Killer_Whale_Completely_Breaching.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 8 Použitý zdroj: <http://petcaregt.com/blog/wp-content/uploads/2008/10/whales.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 9 Použitý zdroj: <http://media-1.web.britannica.com/eb-media//57/73257-050-7BA1BE72.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 10 Použitý zdroj: <http://2.bp.blogspot.com/_VfmDLAjyHj8/TIPSeiG2ASI/AAAAAAAAAJg/fg-6RqjiORM/s1600/bow2g.gif>
[cit. 2012-03-19]
Obr. 11 Použitý zdroj: <http://media.web.britannica.com/eb-media/61/73261-004-9B29FCD0.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 12 Použitý zdroj: <http://entersection.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/uko_gorter-humpback_whale-001.jpg>
[cit. 2012-03-19]
Obr. 13 Použitý zdroj: <http://static.flickr.com/4049/4481260171_bbbd046ded.jpg> [cit. 2012-03-19]
Obr. 14 Použitý zdroj: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Narwhals_breach.jpg/258px-Narwhals_breach.jpg>
[cit. 2012-03-19]
Obr. 15 Použitý zdroj: <http://zivazeme.cz/images/narval02.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 16 Použitý zdroj: <http://photos.end.com.ni/2011/01/639x360_1293939833_mar-sangre1.jpg > [cit. 2012-03-19]
Obr. 17 Použitý zdroj: <http://www.ecologiaverde.com/wp-content/2010/12/trafico-ballenas.jpg > [cit. 2012-03-19]

similar documents