O copyrightu

Report
COPYRIGHT
Što je copyright?
• Copyright je pravno sredstvo koje
osigurava stvaraocu umjetničkog ili
književnog djela, ili djela koje sadrži
ideju i informaciju, pravo na kontrolu
korištenja tog djela.
Stephan Fishman, The Copyright Handbook, 1996
• u praksi štiti većinom nosioca/vlasnika, a
ne stvaraoca
Što je autorsko djelo?
• jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni
programi),
• glazbena djela (s riječima ili bez riječi)
• dramska i dramsko-glazbena djela,
• djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva,
kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od
kojega su načinjena, te ostala djela likovnih
umjetnosti,
• djela arhitekture,
• djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog
dizajna,
• prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su
crteži, planovi skice, tablice i dr.
Što smije nosilac copyright-a







kopirati djelo
stvarati izvedenice iz originalnog djela
distribuirati djelo
javno objaviti djelo
uključiti djelo u komercijalne proizvode
navesti autorstvo
nosilac copyright-a može ta prava prenijeti
na drugoga
Intelektualno
vlasništvo
Industrijsko
vlasništvo
(patent, trademark,
industrijski dizajn…)
Copyright
(autorska djela…)
Je li Coca Cola zaštićena?
•
•
•
•
zaštićen je dizajn boce
zaštićen je logo
zaštićena je vrsta slova
zaštićene su reklame
TRADEMARK
COPYRIGHT
PITANJE: Smijem li prikazati fotografiju Coca Cole u
novinama ili na TV bez dozvole?
ODGOVOR: DA – dozvoljeno
je korištenje autorskih djela u
svrhu informiranja javnosti
PITANJE: Je li tekućina koju pijemo / recept
zaštićena (patentom, copyrightom…)?
ODGOVOR: NE – kada bi bila
npr. patentirana, bila bi javna,
a za 20 godina svi bi mogli
koristiti recept
•recept je poslovna tajna
Copyright - originalnost
 književna i umjetnička djela kao što su
novele, poezija, drama, film, glazbena
djela, umjetnička djela kao što su crteži,
fotografije ili skulpture, te arhitektonski
dizajn
 umjetnički izvođači – izvedbe
 proizvođači i snimanje fonograma
 emitiranje radio i televizijskog programa
Copyright – koliko traje?
 autorsko pravo traje za života autora i
sedamdeset godina nakon njegove smrti,
bez obzira kada je autorsko djelo zakonito
objavljeno
Poštivanje copyright-a
• ako si nešto ne možemo priuštiti, to nije razlog
da neovlašteno koristimo
• veličina i uspješnost kompanije čija djela
koristimo nisu bitni – na kraju će se to odraziti
na prihodu programera, pisaca, glumaca ….
• možda mislimo da je pojedinačno kopiranje
manje štetno od masovnog komercijalnog
piratstva, ali nema bitne razlike
• ako svi to rade, ne znači da je u redu

similar documents