plastické suroviny

Report
Plastické suroviny
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
Bc. Magda Sudková
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_TECHKE_0806
Stupeň a typ vzdělání
Střední odborné vzdělávání
Vzdělávací obor
Design a tvorba keramiky
Tematický okruh
Technologie keramiky
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žáci 1. ročníku
Anotace
Plastičnost (vaznost, pružnost, tvárlivost), naleziště a rozdělení plastických surovin
Klíčová slova
Plastické suroviny, plastičnost, jíly, kaolin
Datum
16.9. 2012
www.zlinskedumy.cz
obr. 1
zdroj: http://www.sedlecky-kaolin.cz/cz/vyrobky-asluzby/plavene-kaoliny-a-sedlec-ia.htm


Schopnost hmoty deformovat se pod tlakem
bez porušení citlivosti = bez popraskání
Vlastnosti:
◦ VAZNOST = pojímat za přítomnosti vody neplast.
sur.
◦ PRŮTAŽNOST = protažení bez přetrhnutí
◦ TVÁRLIVOST = formovat se tlakem bez popraskání,
zanechá si tvar
= ztrácí se výpalem

NALEZIŠTĚ:
◦ Okolí Chebu, Katovnická oblast, Mostecko, jižní
Čechy, Hodonín, Brno

JÍLY a HLÍNY
◦ Vodnaté křemičitany hlinité s příměsí písku, slídy,
živce, železa,hořčíku, vápence

JÍLY
◦ Plastické přírodní suroviny, příliš se neupravují
◦ Naplavené a usazené do ložiska = přirozená úprava

VLASTNOSTI:
◦ Více než 50% jíloviny, více plastické – větší smrštění
◦ Při nesprávném sušení = praskají, kroutí se, větší
pevnost po vysušení

POUŽITÍ:
◦ Jako plastická složka do většiny prac.hmot
◦ Ve stavu přírodním a upraveném plavením, sušením a
mletím
◦ Po vypálení jako ostřivo (šamot)

ŽÁRUVZDORNÉ JÍLY:
◦ 1500°C, slouží k výrobě žáruvzdorného zboží (porcelán)

KAMENINOVÉ JÍLY:
◦ Slinuté zboží, nepropouští vodu
◦ Použití – chem. a stavební kamenina

PÓROVINOVÉ (BĚLNINOVÉ) JÍLY:
◦ 1250-1280°C, bílé nebo žluté
◦ střep pórovitý, vysoce nasákavý, plastičnost, vaznost, výroba
bělniny, obkladaček, porcelánu, náhražka plaveného kaolínu,
sanitární keramika, charakterem připomíná porcelán, čistý

SLÉVÁRENSKÉ JÍLY
◦ žáruvzdorné, vazné, pevné

KAOLIN:
◦ primární jíl, žáruvzdorné, varné, pevné
◦ v přírodě se nevyskytuje čistý, surový kaolin obsahuje
15-50% čistého kaolinu
◦ promísen křemenným pískem, slídou, živcem = surový
kaolin
◦ nachází se ve vrstvách až desítek metrů
◦ ze surového kaolinu získáme čistý kaolin plavením
◦ druhy kaolinu




1)
2)
3)
4)
kaolin
kaolin
kaolin
kaolin
pro jemnou keramiku
pro ostatní keramický průmysl
papírenský
gumárenský

Schopnost hmoty deformovat se pod tlakem bez
porušení citlivosti = bez popraskání
2) vlastnosti plastických surovin



a) vaznost
b) průtažnost
c) tvárlivost





a) žáruvzdorné jíly
b) kameninové jíly
c) pórovité (bělninové) jíly
d) slévárenské jíly
e) kaolin

primární jíl, žáruvzdorný, varný, pevný, který se v
přírodě nevyskytuje čistý
5) druhy kaolinu




a) kaolin
b)kaolin
c) kaolin
d)kaolin
pro jemnou keramiku
pro ostatní keramický průmysl
papírenský
gumárenský

similar documents