Prezentacija

Report
SEKOPAK d.o.o.
ODGOVORNOST KOJA SE ISPLATI
Sadržaj
1.
2.
3.
4.
Prve tri godine sistema upravljanja ambalažnim otpadom
Gde smo danas
Pogled u budućnost: 2013, 2014+
Zaključak
Osnove sistema
- Sistem upravljanja ambalažnim otpadom počiva na načelu podele odgovornosti;
- Uspešno se razvija i biće održiv i u budućnosti samo ako svi učesnici u sistemu
razumeju da su deo šireg partnerstva
- Partnerstvo koje uključuje:
 Industriju koja pakuje i plasira upakovanu robu,
 Ovlašćene Operatere sistema upravljanja ambalažnim otpadom,
 Sakupljače i javno-komunalni sektor,
 Generatore otpada i to i privredu i gradjane, (a ne samo privredu),
 Reciklažnu industriju,
 Državu i lokalnu samoupravu
- Ključ za nastavak daljeg i održivog rasta i razvoja sistema, kao i do sada, leži u
sinhronizovanom razvoju kapaciteta SVIH učesnika u lancu.
- Bez sinhronizovanog, partnerskog razvoja svih učesnika u lancu, rast u bilo kom
pojedinačnom segmentu ovog lanca vrednosti, ili u bilo kom pojedinačnom
ambalažnom materijalu može biti ograničen nedostatkom kapaciteta drugih partnera.
Prve tri godine sistema upravljanja ambalažnim otpadom
- Uspešan završetak treće godine:
- Za tri godine – tri puta više ambalažnog otpada koji se reciklira,
- Dokumentovano kroz sertifikovani lanac isključivo ovlašćenih sakupljača,
skladištera, i postrojenja za tretman abalažnog otpada;
- Broj ovlašćenih sakupljača/transportera ambalažnog otpada –porastao više od tri
puta;
- Porastao je broj sortirnih traka za komunalni otpad kod komunalnih preduzeća
sa jedne, koja je bila u funkciji 2010 na 12 koje su danas u funkciji i koje sortiraju
ambalažni otpad za potrebe Sekopakovih klijenata;
- Preko 60 000t ambalažnog otpada zbrinuto kroz sekopakov sistem
- Sekopak je uložio preko 165 mil rsd u periodu 2010-2012 u sistem sakupljanja
ambalažnog otpada
- Svake godine se sakupi i reciklira minimalno 40% više ambalažnog otpada u
odnosu na prethodnu godinu
- Bez cenovnih poremećaja na tržištu (tj. bez značajnijih poskupljenja
upakovanih proizvoda zbog novog finansijskog opterećenja privrede).
Sadašnji stepen razvoja sistema
- Sistem se razvija u skladu sa razvojem realnih kapaciteta
svih koji učestvuju u vrednosnom lancu:
- Komercijalni izvori (ili izvori komercijalne, sekundarne i tercijalne ambalaže)
gotovo da su iscrpljeni;
- Najveći potencijal za rast sakupljanja ambalažnog - komunalni sektor;
- Medjutim tu su i najveći troškovi sakupljanja i sortiranja, počev od
neophodnih ulaganja u primarnu selekciju (postavljanju kanti, vreća i
drugih tipova posuda) pa do transporta i neophodnih investicija u opremu
za sekundarno sortiranje (sortirne trake,baliranje itd.);
- Ovo je izazov koji se iz perspektive reciklaže suviše često zaboravlja:
- Reciklaža ne počinje u reciklažnom postrojenju već tamo gde se ambalažni
otpad sakuplja (na mestu nastajanja)
- Dodata vrednost u ovom lancu rasporedjena upravo suprotno, najveća je kod
reciklaze, a kod sakupljanja je i nema, jer je barem u komunalnom sektoru
nemoguće pokriti troškove sakupljanja prihodima od prodaje sakupljenog
materijala.
Pogled u budućnost: 2013, 2014+
- Za razliku od situacije u kojoj smo počeli da primenjujemo ove propise 2010. godine,
danas mozemo reći da recikliramo praktično sve ambalažne materijale koji se mogu
reciklirati,
- Kod onih gde to nije moguće, kao na primer kod kompozitnih ambalaža, uspevamo da
obezbedimo sakupljanje sa tržišta i ponovno iskorišćenje kroz saradnju sa cementarama,
to jest kroz energetsko iskorišćenje ovih materijala;
- Medjutim, mora se priznati da, kada gledamo pojedinačne ambalažne materijale,
najveći problem i dalje predstavlja činjenica da kapaciteti za reciklažu stakla u Srbiji nisu
u funkciji, pa nam se tako dešava da izvozimo sirovinu a uvozimo nove boce – tj staklenu
ambalažu za našu industriju.
Pogled u budućnost: 2013, 2014+
Fina podešavanja već evidentan napredak mogu učiniti bržim i još efikasnijim:
- Unapređenje inspekcijskog nadzora nad svim učesnicima u sistemu (Obveznici,
Operateri, Recikleri),
- Dodatno definisanje standarda koji se primenjuju za “tretman” ili “reciklažu”
ambalažnog otpada, na primer – koji stepen i kvalitet prerade se može kvalifikovati kao
“reciklaža”,
- Dalja podrška i fokus na komunalni sektor i razvoj sakupljanja i reciklaže ambalažnog
otpada iz ovog izvora, ali i
- Što skorije utvrđivanje nacionalnih ciljeva za sledeći petogodišnji period (2015-2019)
radi adekvatne i blagovremene informisanosti svih učesnika u lancu, počev od
privrede pa do ulagača u reciklažna postrojenja.
Lekcije naučene kroz praksu
•
•
•
•
•
•
Uravnoteženost: ekološki – ekonomski – društveni ciljevi
Uravnoteženost: kratkoročni – srednjoročni – dugoročni ciljevi
Uravnoteženost: obaveze i prava
Uravnoteženost: lako i jeftino (komercijalni otpad) – teško i skupo (domaćinstva)
Uravnoteženost: zarada i gubici (gubici u sakupljanju, zarada u reciklaži)
Uravnoteženost: ekonomija obima (ukrupnjavanje) – fragmentiranje tržišta
Uravnoteženo = Održivo!
Zahvaljujemo na pažnji
Sekopak d.o.o.
Milutina Milankovića 136 b
11070 Beograd
Tel. 011 6128 182
Faks. 011 6128 185
www.sekopak.com
[email protected]

similar documents