Prezentacja Szara strefa wyrobów tytoniowych w 2012 r. do pobrania

Report
Szara strefa wyrobów tytoniowych w
2012
Warszawa, 29 sierpnia 2012 r.
Dlaczego mówimy o branży tytoniowej
• W 2011 roku pływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych to 18,3
miliarda złotych
• W 2011 roku łączne wpływy budżetowe z podatków od wyrobów
tytoniowych (akcyza i VAT) sięgnęły prawie 24 miliardów złotych
• Branża tytoniowa daje zatem ponad 9% łącznych rocznych
wpływów budżetowych Polski
• Jest to wskaźnik znacznie wyższy niż średni w Unii Europejskiej
(około 4%)
Dlaczego mówimy o branży tytoniowej
Spadek legalnego rynku papierosów: miesięczny wolumen 2012 w porównaniu do
miesięcznego wolumenu 2011
Od marca 2012 legalny rynek papierosów
spada o ponad 8% w porównaniu do 2011
Konsumenci masowo przechodzą do wyrobów
tytoniowych od których podatki nie są płacone
Rynek i szara strefa do 2011 roku
zł
mld. szt.
Prawie 2 razy więcej
papierosów w szarej strefie między 2007
a 2011
źródło: opracowanie własne na podstawie Masmi (szara strefa lata 2007-2010), Almares (szara strefa w 2011), KPMG (legalna sprzedaż), BAT (cena detaliczna)
Wzrost wielkości szarej strefy w I poł 2012
str. 5
Źródło: Almares
Nowe zjawisko: „bez akcyzowe” tytonie do palenia
Zgodnie z polskim prawem
liście tytoniu nie są objęte
akcyzą.
Ich produkcja i sprzedaż
nie są monitorowane.
Jednak wystarczy liście
pociąć (np. w niszczarce do
papieru, maszynce do
makaronu itp) aby uzyskać
krajankę tytoniową.
Krajanka tytoniowa nadaje się
do palenia i jest produktem
akcyzowym.
20 papierosów da się zrobić
za 2 PLN (paczka legalnych
papierosów to ok 11 PLN).
str. 6
Nowe zjawisko: „bez akcyzowe” tytonie do palenia
Różne wyroby tytoniowe do palenia – cena za ekwiwalent 20 papierosów
Legalne papierosy
Ok 10,5 PLN (w tym 8,70 PLN to podatki)
Przemycane papierosy
Ok 7 PLN
Legalny tytoń do palenia
Ok 5-6 PLN
Tytoń bez-akcyzowy
2 PLN
0
1 PLN
2 PLN
3 PLN
4 PLN
5 PLN
6 PLN
7 PLN
8 PLN
9 PLN
10 PLN
11 PLN
Sprzedawcy liścia tytoniowego unikają opodatkowania bo twierdzą, że tytoń który sprzedają nie
służy do palenia lecz do robienia wywarów, naparów, jest podściółką dla zwierząt itp
str. 7
Nowe zjawisko: „bez akcyzowe” tytonie do palenia
Powszechna dostępność:
-
Liczne punkty sprzedaży
Sprzedaż internetowa
Akcje informacyjne: ulotki, internet,
telegazeta
str. 8
Nowe zjawisko: „bez akcyzowe” tytonie do palenia
mln szt.
Prawie 3 razy większa
sprzedaż tubek oraz bibułek niż legalnego
tytoniu do palenia
str. 9
Źródło: AC Nielsen, tytoń jako liczba papierosów z tytoniu do palenia (0,8 g tytoniu /papieros)
Rynek tytoni do palenia
Rosnąca skala zjawiska „bez akcyzowych” tytoni do palenia
tys.
ton
65%
44%
56%
35%
65%
Tytoniu do palenia pochodzi
z nielegalnych źródeł
Źródło: szacunki na bazie danych AC Nielsen sprzedaży tubek i bibułek oraz legalnych tytoni do
palenia
str. 10
Udział nielegalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych
w całości rynku
mld. szt.
21%
79%
21%
Prognozowana wielkość szarej strefy w 2012
(wzrost o 3,5% w stosunku do 2011 roku)
Źródło: prognoza na podstawie danych AC Nielsen, tytonie do palenia przeliczone na ekwiwalent papierosów współczynnikiem 0,8 g tytoniu na papieros
str. 11
Straty Budżetu Państwa (VAT + akcyza)
Wartość potencjalnie utraconych przychodów w akcyzy i VAT (dane w mld zł)
2011
2012
4,9 mld zł
6,0 mld zł
utracona akcyza i VAT w 2011
utracona akcyza i VAT w 2012
1,1 mld zł więcej strat w 2012 roku
Źródło: szacunki własne, dane na 2012 prognoza
str. 12
Wnioski
• Ograniczona skuteczność w zwalczaniu szarej strefy w
Polsce i nadal nie rozwiązany problem przemytu zza
wschodniej granicy
• Nieszczelność systemu akcyzowego ułatwiająca migrację
popytu między różnymi rodzajami wyrobów tytoniowych
(np. konsumpcja nieprzetworzonych liści tytoniowych)
• Szara strefa na rynku tytoni do palenia szacowana jest
w 2012 roku na 65% całości rynku
• Straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconego VAT i
akcyzy od wyrobów tytoniowych w 2012 roku mogą
wzrosnąć o ponad 1 mld zł, do 6 mld zł
str. 13
Dziękuje za uwagę
str. 14

similar documents