Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Aktivní domy a
inteligentní regiony
Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.,
Fakulta stavební VUT v Brně
Cesty k energetické koncepci – Inženýrský den 2012, Brno – 22.10.2012
1
Aktivní energetická bilance
budov
•
•
•
•
•
Potřeba energie
Položky energetické bilance
Stavební část
Technická zařízení
Kvalita vnitřního prostředí
22. října 2012
2
Aktivní domy
4.3 Spotřeba a hospodaření s
pitnou vodou
ENERGIE
4.2 Zatížení vody vzduchu a půdy
emisemi - LCA
2.1 Energetická bilance
2.2 Spotřeba energie
2.3 Výroba energie
4.1 Využití obnovitelných
zdrojů energie
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
3.5 Hluk a akustika
3.4 Kvalita vnitřního vzduchu
VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
3.2 Denní světlo a výhled
3.3 Tepelná pohoda
Podíl využití OZE
•
•
•
•
•
Potenciál OZE pro budovu
Potenciál OZE pro region
Snižování potřeb energie
Využití OZE v budovách
Řídicí systémy
22. října 2012
4
ČR - výroba elektřiny (GWh) z
obnovitelných zdrojů energie a z odpadů
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Vodní elektrárny (bez přečerpávacích)
Větrné elektrárny
Fotovoltaické systémy
Kapalná biopaliva
2006
2007
2008
Pevná biomasa
2009
2010
Bioplyn
Biologicky rozložitelná část tuhých
komunálních odpadů
22. října 2012
5
ČR - výroba tepla (TJ) z obnovitelných
zdrojů energie a z odpadů
0
10000
20000
30000
40000
50000
Kapalná biopaliva
Pevná biomasa
Bioplyn
Tepelná čerpadla (teplo prostředí)
2006
2007
Solární termální kolektory
2008
2009
Biologicky rozložitelná část tuhých
komunálních odpadů
2010
Biologicky rozl. část prům. odpadů
a alternativních paliv
22. října 2012
6
ČR – vývoj využití energie z
obnovitelných zdrojů
22. října 2012
7
Inteligentní regiony
•
•
•
•
•
•
•
Mapové podklady pro energetické bilance
Průběhy výroby energie
Průběhy energetického potenciálu OZE
Možnosti distribuce a redistribuce energie
Akumulace energie
Průběh energetických potřeb
Inteligentní systém řízení
22. října 2012
8
Bilance venkovní teploty v ČR
22. října 2012
9
Bilance slunečního záření ČR
22. října 2012
10
Bilance rychlosti proudění větru
v ČR
22. října 2012
11
Potenciál sluneční energie v
Evropě
12. března 2012
12
Potenciál sluneční energie v ČR
12. března 2012
13
Potenciál energie větru v
Evropě
12. března 2012
14
Potenciál energie větru v ČR
12. března 2012
15
Potenciál geotermální energie v
Evropě
12. března 2012
16
Potenciál geotermální energie v
ČR
Hustota tepelného
toku v hloubce 500
m pod hladinou
moře
12. března 2012
17
Potenciál bioenergie v Evropě
12. března 2012
18
Potenciál energie vody v Evropě
22. října 2012
19
Cíle energetických koncepcí
•
•
•
•
•
Optimalizace potřeb energie s ohledem na
možnost využití obnovitelných přírodních zdrojů
Zajištění kvalitního vnitřního prostředí s využitím
hybridních systémů (tepelná pohoda)
Rozšíření návrhu dodávky energie o regionální
zdroje využívající obnovitelnou energii
Návrh efektivních kombinací technických zařízení
Kvalitní monitorování a umožnění inteligentního
řízení výroby, distribuce, akumulace a spotřeby
energie
22. října 2012
20
Děkuji za pozornost.
22. října 2012
21

similar documents