VID un LNB ipasumi v02

Report
Rīcība ar valsts nekustamiem
īpašumiem pēc LNB un VID
pārvākšanās uz jaunām telpām
29.09.2014
2
Atbrīvojas 6 VID un 3 LNB īpašumi
4. Eksporta ielā 6
7. Tērbatas iela 75
2. Kr. Valdemāra 1a
8. Anglikāņu iela 5
1. Citadeles 1
9. Kr. Barona iela 14
6. Smilšu ielā 1
3. M.Nometņu 39
5. Lomonosova ielā 9
3
1. Citadeles iela 1 (VID)
 Atbrīvo 3792 m2, šobrīd brīvs 3419 m2
 Tehniskais stāvoklis: labs
 Potenciāls valsts vajadzībām: augsts
 Iznomāšanai valsts iestāžu vajadzībām,
vairāki interesenti
• KNAB – visu NĪ (oficiāls pieprasījums)
• Valsts valodas centrs (interese 450-500 m2)
• IeM - Iekšējās drošības birojs
• Nacionālais veselības dienests – visu NĪ
• Rīgas Stradiņa universitāte (ap 1000 m2)
• AM Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs
(noliktavas)
• Piedāvāts Valsts kontrolei
 Noma bez ieguldījumiem ~2.7 €/m2
 Investīcijas ~ 200-500 EUR/m2 (0.76-1.9
mlj. €)
4
2. Kr. Valdemāra ielā 1a (VID)
 2311 m2
 Tehniskais stāvoklis: slikts, potenciāls valsts vajadzībām: vidējs
 Iznomāšanai valsts iestāžu vajadzībām
• IeM - Iekšējā drošības biroja vajadzībām (piedāvāts)
 Noma bez ieguldījumiem ~2.7 €/m2
 Investīcijas ~1400-2000 €/m2 (3.2-4.6 mlj. €)
5
3. Mazā Nometņu ielā 39 (VID)
 2215 m2
 Tehniskais stāvoklis: apmierinošs
 Potenciāls valsts vajadzībām:
augsts
 Iznomāšanai valsts iestāžu
vajadzībām
• Tiesu administrācija, Rīgas pilsētas
Zemgales priekšpilsētas tiesa (rezervēts
viss NĪ)
 Noma ar ieguldījumiem ~4.7 €/m2
 Investīcijas ~288 €/m2 (0.59 mlj.€)
6
4. Eksporta ielā 6 (VID)
 Atbrīvo 2663 m2
 Tehniskais stāvoklis: apmierinošs
 Potenciāls valsts vajadzībām:
vidējs
 Iznomāšanai
• Valsts valodas centrs (rezervēti ~700 m2)
• IUB papildus telpas (rezervēti ~190 m2)
• ~1800 m2 (2. un 5.stāvs) tiek meklēti
interesenti
 Noma bez ieguldījumiem ~2.7
€/m2
 Investīcijas ~200-800 €/m2 (0.230.89 mlj. €)
7
5. Lomonosova ielā 9 (VID)
 Atbrīvo 2857 m2
 Tehniskais stāvoklis:
apmierinošs
 Potenciāls valsts
vajadzībām: vidējs
 Iznomāšanai
• Valsts probācijas dienests
(rezervēti ~1700 m2)
• A/S „Latvijas Pasts” (interese)
 Noma bez ieguldījumiem
~2.7 EUR/m2
 Investīcijas ~500-800 €/m2
(1.56-2.5 mlj. €)
8
6. Smilšu ielā 1 (VID)
 Atbrīvo 4944 m2
 Tehniskais stāvoklis: apmierinošs
 Potenciāls valsts vajadzībām: vidējs
 Iznomāšanai valsts iestāžu
vajadzībām
• Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
• Fiskālās disciplīnas padome
• ~1200 m2 brīvi (FM un Valsts kases
darbinieku pārvietošanai ēkas renovācijas
laikā)
 Noma bez ieguldījumiem ~4.8 €/m2
 Investīcijas ~800-1400 €/m2 (2.5-
4.4 mlj. €)
9
7. Tērbatas iela 75 (LNB)
 Atbrīvo 4 471 m2
 Tehniskais stāvoklis:
apmierinošs
 Potenciāls valsts vajadzībām:
vidējs
 Iznomāšanai
• Rakstniecības un mūzikas muzejs
(~2500m2)
• Tiek meklēti interesenti pārējām
telpām
 Noma bez ieguldījumiem ~2.4
€/m2
 Investīcijas ~800-1400 €/m2
(3.5-6.2 mlj. €)
10
8. Anglikāņu iela 5 (LNB)
 1 844 m2
 Tehniskais stāvoklis: slikts
 Potenciāls valsts vajadzībām:
vidējs
 Iznomāšanai
• Tiek meklēti interesenti (nosūtīti
piedāvājumi)
 Noma bez ieguldījumiem ~2.8
€/m2
 Investīcijas ~800-1400 €/m2
(1.48-2.58 mlj. €)
• Kultūras piemineklis, jāveic pilna
ēkas arhitektoniski mākslinieciskā
izpēte
11
9. Kr. Barona iela 14 (LNB)
 4020 m2
 Tehniskais stāvoklis: slikts
 Potenciāls valsts vajadzībām:
vidējs
 Līdz 31.12.2014 vērtējam
turpmāko lietderīgāko rīcību
 Investīcijas ~1200-1800 €/m2
(4.8-7.2 mlj. €)
12
Kopsavilkums
 Atbrīvotie īpašumi ir paredzēti iznomāšanai, izņemot īpašumu
Kr.Barona 14, kura tālākā izmantošana tiek vērtēta
 Lielai daļai no brīvajām telpām ir interesenti no valsts
iestādēm, daļa ir rezervēta, pārējais tiks piedāvāts
iznomāšanai tirgū
 Nepieciešamas ievērojamas investīcijas
 Saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS’95) VNĪ ir pieklasificēta
kā vispārējās valdības institūcija => visas investīcijas ir jāskata
valsts budžeta iespēju ietvaros
13
Jautājumi?

similar documents