Veřejná ekonomie jako vědní disciplína

Report
Téma 1
VEŘEJNÁ EKONOMIE JAKO
VĚDNÍ DISCIPLÍNA
ANALÝZA BLAHOBYTU CELÉ SPOLEČNOSTI
– DŮLEŽITÁ PRO POSOUZENÍ ZÁSAHŮ
VEŘEJNÉHO SEKTORU, TEDY PRO
EKONOMII VEŘEJNÉHO SEKTORU
EKONOMIE BLAHOBYTU
(Welfare Economics)
Vilfredo Pareto (1848-1923) - Paretovské optimum:
1. základní věta: Ekonomika je paretovsky optimální, když
nikdo si nemůže polepšit, aniž by si někdo jiný pohoršil stav všeobecné rovnováhy.
2. základní věta: Každý bod na křivce užitkových možností
může být dosažen přerozdělením zdrojů a následným
působením tržních mechanismů.
3
Užitek skupiny B
Paretovské optimum v ekonomice bez tržních selhání
E
Paretovsky neoptimální
bod
F
E1
Užitek skupiny A
Bod E: Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání –
Paretovsky optimální bod
Bod E1: Výsledek čistého laissez faire - bez tržních selhání a po
přerozdělení zdrojů - Paretovsky optimální bod
OTÁZKA – jak z bodu F do bodů E, E1?
4
Trochu mikroekonomie:
Dílčí rovnováha (pro jeden statek)
P
D
S
E
PE
QE
Q
5
Spotřebitelovy preference pro dva statky:
RO
- rozpočtové omezení
I1 - indiferenční křivka
statek Y
Sklon indiferenční křivky …
mezní míra substituce
statku X za statek Y
(MRSX,Y)
I1
Y1
RO
MRS
X ,Y

PX
PY
X1
statek X
6
Všeobecná rovnováha
Odvozuje se pro dva spotřebitele A , B a
pro spotřebu a výrobu dvou statků X , Y
Edgeworthův box:
XB
F
B
.
YB
.
E
YA
IA
IB
A
XA
7
Musí platit pro Paretovské optimum:
MRS
A
XY

PX
PY
 MRS
B
XY
MRS – mezní míra substituce (v tomto případě statku X za statek Y) subjektů A a B
PX,Y – ceny statků X a Y
8
Výrobcovy preference:
RO - rozpočtové omezení isokosta
Faktor L
I1 - isokvanta
I1
Sklon isokvanty … mezní míra
substituce faktoru K za
faktor L (MRSKL)
L1
RO
MRS
KL

MP K
MP L
K1
Faktor K
9
Rovnováha výrobců - Edgeworthův box:
KY
F
Y
.
LY
.
E
LX
IX
IY
X
KX
10
Také zde musí platit:
MRS
X
KL

PK
PL
 MRS
Y
KL
MRS – mezní míra substituce (v tomto případě faktoru K za faktor L subjektů X a Y
PK,L – ceny faktorů K a L
11
Rovnováha výrobců - diagram XY:
Sklon křivky produkčních
možností = mezní míra
transformace (MRTX,Y)
Y
.
Křivka produkčních
možností
X
12
MRT
PX
PY
XY

MC
X
MC
Y
 MRS

PX
PY
XY
Závěr - pravidlo Paretova optima v ekonomice bez tržních selhání:
MRT
XY
 MRS
A
XY
 MRS
B
XY
13
Y
P
X
14
V realitě je překážkou dosažení
Paretova optima soubor
mikroekonomických tržních
selhání:
nedokonalá konkurence (monopol
a pod.)
veřejné statky a externality
asymetrie informací
neúplné trhy
atd.
Proč trh nepůsobí v uvedených případech:
SELHÁVÁ CENOVÝ MECHANISMUS
• monopol – "diktuje" ceny
• veřejné statky – spotřebitelé nechtějí
odhalit svoje preference, takže cena ve
směně nemůže vzniknout
• externality – spotřebitelé nejsou
identifikováni
• asymetrie informací – spotřebitelé nebo
výrobci nemohou určit cenu správně
16
PŘEDPOKLADY DOKONALÉHO TRHU
1) Blahobyt každé osoby závisí pouze na vlastních
statcích, které spotřebovává, a zisk každé firmy
závisí pouze na vlastním užití faktorů produkce.
2) Pro každý statek jsou stanovena vlastnická
práva a lze je vynutit.
3) Pro každý statek existuje trh.
4) Firmy se chovají konkurenčně a jsou
přesvědčeny, že jejich aktivity nemění tržní ceny.
5) Účast na trhu nevyvolává náklady.
6) Všichni účastníci trhu mají stejné informace o
povaze statků a okolnostech jejich směny.
Tržní selhání a jednotlivé předpoklady
dokonalého trhu:
Monopol - narušení předpokladu 4 - ovlivňuje
cenu
Veřejné statky - narušení předpokladu 1
(společná spotřeba) a předpokladu 2
(nevylučitelnost je narušením soukromého
vlastnictví)
Externality - podobně jako veřejné statky narušení předpokladu 1 a 2, v případě tržního
řešení i předpokladu 5
Asymetrie informací - narušení předpokladu 6
Neúplné trhy - narušení předpokladu 3 (rovněž
externality)

similar documents