Vzory podst. jmen

Report
Opakujeme vzory podstatných
jmen
Český jazyk
2. stupeň ZŠ
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE_02_Opakujeme vzory podstatných jmen
1
Všichni žáci naší třídy bezpečně
poznají slovní druhy.
vypiš podst. jména
urči pád, číslo, rod
 pád
 číslo
 jednotné (ten, ta, to)
 množné
 rod
 mužský
 ženský
 střední
2
rod mužský
1. pád bez koncovky
• pán životný rod
• muž
• hrad
neživotný rod
• stroj
1. pád s koncovkou
• předseda
• soudce
urči vzor:
• orel
• holub
• topol
• učitel
• zachránce
• Francouz
• Ital
• peníz
• pytel
3
Doplň i – y
přiletí čáp…
vidíme čáp…
s učitel…
platil peněz…
pod strom…
přiletí čápi (páni)
vidíme čápy (pány)
s učiteli (muži)
platil penězi (stroji)
pod stromy (hrady)
4
Doplň
pod dub…
s automobil…
přiletí holub…
volal na holub…
pod duby
s automobily
přiletí holubi
volal na holuby
5
Pamatuj si:
Francouz – bez Francouze – vzor muž
Ital – bez Itala – vzor pán
Rus – bez Rusa – vzor pán
Španěl – bez Španěla – vzor pán
cíl – bez cíle – vzor stroj
pytel – bez pytle – vzor stroj
peníz – bez peníze – vzor stroj
6
rod ženský
• žena
• růže
• píseň – bez písně
• kost – bez kosti
7
Uveď 1. pád, doplň i – y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
k mrkv…
do Bratislav…
z Boleslav…
od Pavl…
v láhv…
o hol…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
mrkev
Bratislava
Boleslav
Pavla
láhev
hůl
1. mrkvi
2. do Bratislavy
3. z Boleslavi
4. od Pavly
5. v láhvi
6. o holi
8
rod střední
• město
• moře - bez moře
• kuře - bez kuřete
• stavení
9
Doplň i – y
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pod kol…
o zel…
na pol…
loď s vesl…
v ponděl…
pod křídl…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pod koly
o zelí
na poli
loď s vesly
v pondělí
pod křídly
10
- ovi
- ích
- mi
- ími
- emi
- ami
k dědov…
v les…ch
s houbam…
na břez…ch
ženam…
kostm…
k dědovi
v lesích
s houbami
na březích
ženami
kostmi
bez slám…
drahokam…
bez slámy (ženy)
drahokamy (hrady)
11
Pamatuj si
Podstatná jména mají měkké i v koncovkách
-ovi, -ích, -mi, -ími, -emi, -ami
o hrdinovi, v polích, s kostmi, písněmi,
ženami
12
Doplňujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
do Bratislav-,
od Ostrav-,
v Boleslav-,
k mrkv-,
snop- slám-,
v pol-ch,
s kostm-,
růžem-,
dvěma ženam-,
topol- na břez-ch řeky,
vidím holub-,
přiletí motýl-,
v cíl-,
s Rus- a Španěl-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
do Bratislavy,
od Ostravy,
v Boleslavi,
k mrkvi,
snopy slámy,
v polích,
s kostmi,
růžemi,
dvěma ženami,
topoly na březích řeky,
vidím holuby,
přiletí motýli
v cíli
s Rusy a Španěly
13

similar documents